Nainen nauraa terveysvakuutuksen turvin

Hälsoförsäkring för vuxen

Pohjola Försäkrings egen sjukförsäkring eller olycksfallsförsäkring
FÖR DIG

Med en hälsoförsäkring har du hälsorådgivning alltid till hands

 Om du har skyddat din hälsa med vår hälsoförsäkring och du insjuknar, skadar dig eller i övrigt är orolig för hälsan, hjälper dig tjänsten Pohjola Hälsomästare.

Du kan enkelt via tjänsten kontakta Pohjola Sjukhus experter som ger en uppskattning om ditt hälsotillstånd, och vid behov styr dig till en distansläkare eller en lämplig mottagning. Om ett läkarbesök inte är nödvändigt, får du tydliga anvisningar för hemvård.

Som hälsoförsäkringskund hos Pohjola Försäkring får du tillgång till avgiftsfri hälsorådgivning via mobilen eller Pohjola Sjukhus app. Med Hälsoförsäkringen och tjänsten Pohjola Hälsomästare slipper du onödiga läkarbesök och du behöver inte hemma i onödan grubbla över ditt hälsotillstånd.

Tjänsten betjänar via appen och per telefon varje dag kl. 7–23. Dessutom kan du via appen sända ett meddelande till en expert dygnet runt, och du får svar då tjänsten öppnas. Appen fungerar i Android- och iOS-telefoner. Tjänsten tillhandahålls av Pohjola Sjukhus Ab.

Ladda ner appen Pohjola Sjukhus
Läs mer om tjänsten Pohjola Hälsomästare

Läs mera Stäng
1

Hälsoförsäkring efter dina behov

Hälsoförsäkringen täcker enligt ditt eget val både olycksfall och sjukdomar eller endast olycksfall. Du kan också komplettera skyddet med valfria tilläggsskydd för att försäkra att du får det skydd som du önskar.

2

Pohjola Hälsomästare hjälper dig

En erfaren expert inom hälsovården lyssnar på dig och hjälper dig att få lämplig vård om du insjuknar eller skadar dig eller om du är orolig för hälsan. Ta kontakt per telefon eller via chatten i appen.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Den bästa vården för att skydda din hälsa

Med en hälsoförsäkring säkerställer du snabb vård och bästa möjliga vård också hos en privat läkare. Då du har en hälsoförsäkring som skydd, kan du fokusera på att återhämta dig från sjukdomen eller olycksfallet utan att behöva oroa dig för stora vård- eller läkemedelskostnader. Ur hälsoförsäkringen kan du välja den omfattning som passar dig och de valbara skydd som du vill ha.

Ett viktigt skydd ifall du invalidiseras eller avlider ger dessutom utkomstförsäkringen, som utbetalar en engångsersättning om det värsta händer och som hjälper dig eller dina närstående att fortsätta vardagen.

Hälsoförsäkring ger dig den säkerhet du behöver, eftersom du kan välja den skydd skydd som du vill ha för sjukdom och olycka.
Mies ui järvessä

En hälsoförsäkring för dina behov

Välj ur hälsoförsäkringen exakt den omfattning som passar dig och de valbara skydd som du vill ha. Det bästa skyddet får du med en omfattande hälsoförsäkring, som är mycket mer än en sjukförsäkring.

Ofta kan besök hos en allmänläkare skötas antingen genom företagshälsovården eller med egna pengar, och då kan det andra alternativet, en hälsoförsäkring som kompletterar företagshälsovården, vara tillräckligt för dig. Då ersätter hälsoförsäkringen läkemedel, operationer och dyrare undersökningar, såsom magnetröntgen med läkarbesök, men andra läkarbesök stannar utanför försäkringen. 

Om du åter vill trygga din hälsa med en olycksfallsförsäkring, kan du välja mellan två hälsoförsäkringar som ersätter vård vid olycksfall. Vi rekommenderar en mer omfattande olycksfallsförsäkring, som ersätter utöver olycksfall också vårdkostnader vid allmänna sjukdomsrelaterade skador.

Om något händer mig, så vet jag att jag snabbt får vård och inte behöver bekymra mig om pengar.

Aira Jyväskylä

Terapi, stöd för återhämtning och skydd vid idrott

Till hälsoförsäkringen kan fogas valbara skydd, som du endast får genom oss. Vi ersätter exempelvis kostnader för fysioterapi som ett alternativ till kirurgiska ingrepp. Ibland kan också psyket bli sjukt och då kan det vara en lättnad att hälsoförsäkringen också ersätter kostnader för psykoterapi. Hälsoförsäkringen omfattar dessutom kostnader för en assistent eller för ändringsarbeten i hemmet, så att den försäkrade kan bo hemma också vid återhämtning från en sjukdom eller en skada.

En hälsoförsäkring omfattar alltid exempelvis friluftsliv och motionsidrott. Om du utövar idrott i en förening och deltar i tävlingar eller matcher, kan du teckna en försäkring som omfattar tävlingsidrott antingen genom att till hälsoförsäkringen foga skydd för idrottare eller genom att via idrottsföreningen teckna ett separat Sportskydd. En idrottsförsäkring kan vara nödvändig också om du utövar någon riskfylld idrottsgren – kontrollera då omfattningen på din hälsoförsäkring genom vår kundtjänst.

Premien för hälsoförsäkringen framgår med hjälp av räknaren

Hur mycket kostar då en hälsoförsäkring? Premien för hälsoförsäkringen beror bland annat på vilka skydd du väljer för den försäkring som skräddarsys för dina behov. I OP:s privata hälsoförsäkring ingår alltid vårdskydd i händelse av sjukdom och/eller olycksfall, men du kan vid behov utvidga försäkringen med tilläggsvårdskydd och tandskydd, det vill säga med en tandförsäkring. Premien för hälsoförsäkringen ändras och uppdateras i enlighet med de val som du har gjort.

På premien för hälsoförsäkringen inverkar även den självrisk som du har valt för försäkringen. Genom att ändra självrisken kan du påverka hur mycket du själv betalar om en skada inträffar. Ju högre självrisk, desto lägre premie. Det är emellertid skäl att komma ihåg att den billigaste hälsoförsäkringen inte nödvändigtvis är den bästa eller genuint förmånligaste om en skada inträffar. Du ser våra rekommendationer och premien för skydd av din hälsa då du går till räknaren via länken nedan.

    
  
  
  
  
                        Pohjola Sairaala -sovelluksesta nopea apu terveyshuoliin
Vård då du behöver den
Kontakta Pohjola Sjukhus experter genom appen eller per telefon, om du insjuknar eller skadar dig.
Nainen turvattuna henkivakuutuksella
Livförsäkring

Hälso- och utkomstförsäkringen för vuxen beviljas i regel utifrån hälsodeklarationen. Hälsodeklarationen kan fyllas i via nätet, och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas.

En försäkring kan ofta beviljas också om du inte är helt frisk. Exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut kan emellertid inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

 • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
 • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
 • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.