Försäkringar

Läs mer om försäkringarna, räkna ut priset och teckna en försäkring


Din försäkring är ditt skydd om det sker en skada. På den här sidan ser du alla de försäkringar som Pohjola Försäkring erbjuder – oavsett om det är fråga om försäkringar för bil, hem, barn eller exempelvis en hund. 

 

Skadeanmälan och försäkringsärenden

 

 

Förmåner och tjänster

 

 

Aktuella artiklar och ytterligare information om försäkringar

 

 

Livförsäkringen beviljas av försäkringsbolaget OP-Livförsäkrings Ab. Skydd vid allvarlig sjukdom och återbetalningsskydd för kredit beviljas av OPs samarbetspart, försäkringsbolaget AXA. Övriga försäkringar för fordon, hem, egendom och hälsa beviljas av försäkringsbolaget Pohjola Försäkring Ab. OP Försäkrings, dvs. nuvarande Pohjola Försäkring, OP Försäkrings försäkringsutbud ser du nu i Pohjola Försäkrings urval. Som försäkringskund hos oss betjänar dig också Pohjola Skadehjälpen och ett omfattande nät av samarbetsparter. Tjänsten Pohjola Skadehjälpen tillhandahålls av försäkringsbolaget Pohjola Försäkring Ab.