Hemförsäkring

Hemförsäkringen är ett skydd för hemmet och lösöret. Med en hemförsäkring kan du skydda hemmets konstruktioner, delar av lägenheten och lösöret mot exempelvis en vatten- eller brandskada. Pohjola Hemförsäkring lämpar sig för alla hem. Du kan enkelt välja hemförsäkringens omfattning och självrisk efter dina behov och din boendeform. Välj nedan din boendeform, läs mer om hemförsäkringen, räkna ut premien och teckna en försäkring enkelt på nätet. Via länken nedan kan du också läsa om försäkringen för värdeföremål och om en hemförsäkring som lämpar sig för din placeringsbostad.

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings hemförsäkringar

Våningshus
Fristående hus
Försäkring för hyresvärd
Radhus
Parhus
Försäkring för lagrade föremål
Egnahemshus
Stuga
Försäkring för värdeföremål

 

Hur mycket kostar en hemförsäkring?

Premien på hemförsäkringen fastställs utifrån både uppgifterna om ditt hem och dig själv. Dessutom inverkar på premien för hemförsäkringen de skydd och självrisker som du valt. Genom att gå till vår nätbutik och genom att ge de uppgifter som behövs får du vår rekommendation och priset på en försäkring för ditt hem. Efter det kan du ännu skräddarsy detaljerna i hemförsäkringen så att de passar dina behov innan du tecknar försäkringen på nätet.

På spaning efter en billig hemförsäkring? Tänk på att den billigaste hemförsäkringen inte alltid ger så omfattande ersättningar som du önskar få om det inträffar en skada. Det kan betyda att den billigaste hemförsäkringen sist och slutligen inte är den bästa hemförsäkringen. I stället kan du skräddarsy en genuint förmånlig hemförsäkring som också är till hjälp om det inträffar en skada. Då skyddar du ditt hem med en hemförsäkring som är förmånlig på riktigt.

Det är förnuftigt att med jämna mellanrum jämföra innehållet i hemförsäkringar

En hemförsäkring är ofta en av dina viktigaste försäkringar och därför är det förnuftigt att då och då kontrollera hur uppdaterad och omfattande den är. Då du jämför försäkringar och söker det bästa alternativet för dig är det ändå bra att beakta också andra faktorer än priset på hemförsäkringen.

Sådana är bl.a. de skydd som ingår i hemförsäkringen, maximiersättningarna samt självriskerna och de tjänster som kompletterar skyddet av ditt hem. Exempelvis om du jämför hemförsäkringar för din kommande våningshuslägenhet, lönar det sig att säkerställa att maximiersättningen är tillräcklig både för fasta inventarier och för lösöret.

När du har meddelat uppgifterna om ditt hem som ska försäkras, kan du behändigt jämföra premien för hemförsäkringen med olika omfattningar och maximiersättningar i vår nätbutik. Du kan också välja en lämplig självrisk efter din egen risktålighet. Då du jämför hemförsäkringar lönar det sig att läsa noggrant igenom också de förmåner som erbjuds dig – i synnerhet om du har för avsikt att göra en jämförelse av priset på hemförsäkringar.

Du vet väl att du som ägarkund i andelsbanken får en självriskförmån på upp till 250 euro, och att du inte nödvändigtvis alls betalar någon självrisk. Självriskförmånen gäller skador som beror på brand, naturfenomen och brott, om skadebeloppet överstiger den självrisk du valt.

Vad termerna betyder: Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring och Måttskydd

Pohjola Försäkrings hemförsäkring heter Mitthem-försäkringen. Försäkringens namn förblir oförändrad, oavsett om du med den försäkrar ett hem i ett vånings-, rad- eller parhus, egnahemshus, en stuga eller en villa. När du försäkrar ditt hem hos Pohjola Försäkring, bildas av försäkringen ett Måttskyddsavtal. I Måttskydd kan ingå alla dina försäkringar för boende, hälsa och egendom, medan Bilskydd igen består av olika försäkringar för fordon.

Omfattande eller lite mer begränsad hemförsäkring?

I vår nätbutik kan du behändigt välja omfattningen av din hemförsäkring. Du kan också anpassa hemförsäkringens självrisk och skräddarsy maximiersättningarna så att de lämpar sig just för dig och ditt hem. Vi rekommenderar att du försäkrar hemmet med en så omfattande försäkring som möjligt. Då får du det bästa skyddet för ditt boende, om du råkar ut för tråkiga överraskningar.

Trygghet för sakerna i hemmet

Försäkringen för lösöre skyddar sakerna i ditt hem i händelse av skador. Försäkringen ersätter bl.a. möbler, kläder, kärl, underhållningselektronik såsom telefon och tv, hobby- och idrottsredskap samt värdeföremål av olika slag upp till det maximiersättningsbelopp som du valt. När du funderar på ett lämpligt maximiersättningsbelopp är det bra att hålla i minnet att allting som du tar med när du flyttar i regel räknas till lösöret. Det lönar sig att uppskatta hur mycket det skulle kosta att köpa sakerna i ditt hem i butiken nu och bestämma maximiersättningen så att den motsvarar det här beloppet, dock med beaktande av åldersavdragen.

När du räknar ut premien för din hemförsäkring föreslår vi att du skyddar sakerna i ditt hem med en skadespecifik maximiersättning för lösöresförsäkringen som bygger på våningsytan. Om ditt lösöre är värdefullare än normalt eller om det ingår värdeföremål i det, till exempel ett värdefullt smycke eller en dyrbar tavla, kan det hända att du behöver en högre maximiersättning i euro.

Fasta hushållsmaskiner och elektronik är skyddade med hemförsäkringen

Hemförsäkringen ger skydd för fasta hushållsmaskiner, såsom diskmaskin och kylskåp. Försäkra också delar av din lägenhet eller din bostadsbyggnad. Då en hushållsmaskin går sönder, kan du ur hemförsäkringen ansöka om ersättning för exempelvis kostnaderna för reparationen eller för anskaffning av en ny hushållsmaskin. När du försäkrar lösöret i ditt hem, tryggar försäkringen också din mobiltelefon, pekdator eller bärbara dator i händelse av att den går sönder, blir blöt eller stjäls. Observera ändå att det som hemförsäkringen ersätter beror på vilka skydd du väljer för lägenheten, byggnaden och lösöret.

Hemförsäkring och skydd för maskiner och anordningar

Skyddet för maskiner och anordningar skyddar dig vid haverier. Ur skyddet kan ersättas en maskin, anordning, ledning eller ett rörsystem som gått sönder när den främsta anledningen till haveriet är ett plötsligt och oförutsebart elektriskt fenomen eller en plötslig och oförutsebar mekanisk orsak.

Hemförsäkring medan byggande eller renovering pågår

Då du bygger eller totalrenoverar en byggnad som privatperson för eget bruk kan du försäkra byggnaden med samma skydd som du skulle försäkra den i färdigt skick. Vänligen observera att din självrisk under byggande och renovering är minst 1 000 euro i varje skada. Om du bygger eller renoverar med talkokrafter, kom också ihåg att försäkra talkodeltagarna med en talkoförsäkring. Försäkringen ger talkodeltagarna skydd i händelse av olycksfall under talkoarbetet, och vid resor med direkt anslutning till talkoarbetet.

Ger hemförsäkringen skydd också för resgods?

Har du hört att vår hemförsäkring i vissa fall också ger skydd för ditt resgods? Det stämmer. Då du reser i Finland eller i de övriga nordiska länderna skyddar Mitthem-försäkringen ditt resgods upp till 5 000 euro avdraget med den självrisk du valt och som är minst 150 euro.

Kom ändå ihåg att skaffa en separat resgodsförsäkring, om du reser utanför de nordiska länderna eller om du på resan tar med dig värdefullt resgods. En resgodsförsäkring är ett bra skydd också av den orsaken, att den kan du teckna utan självrisk.

Pohjola Skadehjälpen hjälper när en skada inträffar i hemmet

I Pohjola Skadehjälpen finns instruktioner för eventuella skadesituationer. Om det inträffar en skada ser du i Skadehjälpen också var de närmaste serviceaffärerna som Pohjola Försäkring samarbetar med finns och anvisningar för ansökan om försäkringsersättning. Skadehjälpen betjänar kunder 24/7.

Du vet väl att du som kund hos Pohjola Försäkring inte alltid behöver sända en ersättningsansökan, eftersom vid många skadesituationer sköter våra samarbetsparter direkt reparations- och ersättningsärendet.