Försäkring för lösöre

Med Pohjola Hemförsäkring skyddar du lösöret i ditt hem, dvs. sakerna i hemmet, i händelse av olika skador. Läs mer om de olika skydden i försäkringen för lösöre och teckna en försäkring för hemmet behändigt på nätet.

Försäkringen för lösöre skyddar sakerna i hemmet

Pohjola Hemförsäkring är ett skydd för lägenheten och lösöret i hemmet, och du kan skräddarsy försäkringen så att lösöret skyddas i den omfattning som du valt. Som bäst skyddar försäkringen lösöret ifall något går sönder, går förlorat, blir stulet samt vid naturfenomen som storm och störtregn. 

Välj din bostadsform nedan och skydda lösöret i ditt hem med Pohjola Hemförsäkring. På den här sidan kan du också läsa mer om skyddet för lösöre som hemförsäkringen ger dig.

Välj boendeform och skräddarsy en försäkring för lösöre i hemmet

 

Vad är lösöre i hemmet?

Om du vill, skyddar hemförsäkringen hemmets lösöre, men vad är egentligen lösöre i hemmet? 
Saker i hemmet, dvs. lösöre, är saker som är avsedda för hushållsbruk, som
 
möbler, kläder och kärl
inredningstextilier i lägenheten
nöjeselektronik
hobby- och idrottsredskap
smycken, tavlor och andra värdeföremål i hemmet.
 
När du skyddar lösöret föreslår vi för dig ett lämpligt maximiersättningsbelopp utifrån antalet kvadratmeter i din bostad. Om du så vill kan du ta ut maximiersättningsbeloppet. Vår rekommendation är att du fastställer maximiersättningen för lösöre i hemmet utifrån det värde som du bedömer att lösöret har vid försäkringstidpunkten. Genom att identifiera ett riktgivande nuvärde för dina saker säkerställer du att ditt lösöre är skyddat med en tillräckligt omfattande försäkring. Om ditt lösöre är värdefullare än normalt eller om det finns enskilda värdefulla föremål i hemmet kan det hända att du behöver en större maximiersättning i försäkringen för lösöre.

Fem skydd för lösöret i ditt hem

Pohjola Försäkrings Mitthem-hemförsäkring kan skräddarsys efter dina behov, men som bäst kan du inkludera följande skydd för ditt lösöre i försäkringen:
 
Skydd mot brand och naturfenomen
Skydd mot brott
Skydd för maskiner och anordningar
Skydd mot rörledningsläckage
Skydd mot bräckage och förlust
 
Försäkringen för lösöre ger som bäst ett skydd till exempel om en tv-apparat går sönder, skador som en vatten- eller brandskada orsakar på lösöret samt om en dyrbar servis eller ett enskilt dyrare föremål i hemmet, till exempel en vas, går sönder. 
 
Du vet väl om att till exempel en mobiltelefon, pekplatta och bärbar dator räknas som lösöre i hemmet, och då ersätter försäkringen för lösöre i hemmet om t.ex. telefonen eller den bärbara datorn går sönder. Se exempel på olika situationer där hemförsäkringen ersätter skador nedan.

Försäkringen för lösöre gäller även utanför hemmet 

Hemförsäkringen tryggar ditt lösöre också utanför hemmet. 

Om en skada, till exempel en stöld, riktas mot sådana saker som du förvarar i vinds-, källar- eller förvaringsrum eller i för gemensamt bruk avsedda förvaringsrum för sport- och hobbyutrustning i anslutning till en hyres- eller aktielägenhet, ersätter vi ur hemförsäkringen högst 10 % av den maximiersättning för lösöre som du fastställt.
Ur hemförsäkringen betalar vi i regel ersättning upp till totalt högst 5 000 euro vid skada på gods som du tillfälligt transporterar med dig utanför ditt försäkrade hem eller ditt försäkrade fritidshus eller ovan nämnda förvaringsrum i Norden. Det betyder att ditt lösöre är tryggat om till exempel din kamera går sönder under en vandring i Lappland.

Observera dock att försäkringen ersätter högst upp till 1 000 euro, om dina saker stjäls ur till exempel en bil, släpvagn, båt eller tält, som står på gårdsplanen till ditt hem, din arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad eller fågelvägen på ett avstånd av mindre än 50 km från dessa. 

Försäkring för lösöre, åldersavdrag och självrisk

När ersättning utbetalas för saker i hemmet beaktas alltid åldersavdraget för vissa saker. Saker som åldersavdraget gäller är bl.a. hushållsmaskiner, it-utrustning, glasögon och solglasögon samt idrottsredskap och -utrustning. 

Åldersavdragsprocenten fås genom att multiplicera åldersavdragets procenttal (till exempel 10 % för hushållsmaskiner) med antalet hela kalenderår efter det år då föremålet i hemmetursprungligen togs i bruk. Åldersavdraget för lösöre i Mitthem-hemförsäkringen kan dock vara högst 70 %.

Vid ersättning ur försäkringen för lösöre beaktas även den självrisk du valt för försäkringen. Självrisken betyder det belopp som du själv betalar när ersättning betalas ur försäkringen. I skydden inom hemförsäkringen kan du välja en självrisk mellan 150 och 1 000 euro.

Tomas skaffade en tv-apparat i början av år 2016. I februari 2019 faller tv-apparaten omkull och går sönder så att den inte kan repareras. En motsvarande ny tv-apparat kostar 700 euro. Tomas köper en ny tv-apparat. Självrisken som Tomas valt för skyddet vid bräckage och förlust i hemförsäkringen är 150 euro. 
 

Hur beräknas ersättningen?

 
  • Åldersavdraget för tv-apparaten är 10 % (andra elektroniska anordningar) per antalet fulla kalenderår som följer på året då tv-apparaten togs i bruk. 
  • Tv-apparaten togs i bruk år 2016, vilket betyder att antalet fulla kalenderår före skadan är 2 år, 2017 och 2018. 

Ersättning betalas: 

Ursprungligt pris – (åldersavdrag 10 % x 2 år) dvs. 700 - [2x (0,10 x 700)] = 560. Från ersättningsbeloppet avdras ännu försäkringens självrisk, 150 euro.

Den slutliga ersättningen som betalas till Tomas är 410 euro.

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar