Hälsoförsäkring för vuxen

Försäkring för sjukdom och olycksfall

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten.

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
1

Det bästa ögonblicket för en hälsoförsäkring är just nu

Det lönar sig inte att skjuta upp tryggande av hälsan. Om du tecknar Pohjola Hälsoförsäkring medan du ännu är frisk, påverkar senare insjuknanden eller olycksfall inte din hälsoförsäkrings täckning.

2

Välj omfattningen för ditt hälsoskydd

Du kan välja Pohjola Hälsoförsäkring med tre alternativa omfattningar: olycksfall och sjukdomar, täckande olycksfall eller enbart olycksfall. Dessutom kan du utvidga Hälsoförsäkringen med valbara tilläggsskydd.

3

Trygghet genom hela vårdkedjan

Med Hälsoförsäkringen kan du få skydd som täcker hela vårdkedjan – från diagnos och vård till rehabilitering. Hälsoförsäkringen hjälper också vid återgång till vardagen och täcker kostnaderna för anskaffning av nödvändiga hjälpmedel.

4

Med Hälsoförsäkringen får du tillgång till tjänsten Pohjola Hälsomästare

Om du blir sjuk eller skadar dig ska du först kontakta tjänsten hälsomästaren per telefon eller i applikationen. Hälsomästaren bokar en tid för dig hos en lämplig expert eller ger dig instruktioner för egenvård, om inget läkarbesök behövs. Samtidigt kan du också få ett ersättningsbeslut utifrån din försäkring. Då behöver du inte göra en separat skadeanmälan, och du betalar endast din självriskandel när du besöker en läkare som vi samarbetar med.

Rabatt på vår hälsoförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår hälsoförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Hälsoförsäkringen ger skydd för livet

Hälsoförsäkringen följer dig genom livet och ersätter kostnader för sjukdomar och olycksfall enligt omfattningen som du själv kan välja. Hälsoförsäkringen tryggar hälsan i alla åldrar och tidigast är det möjligt att teckna den redan för ett ofött barn genast efter den strukturella ultraljudsundersökningen. Utöver dig själv kan du också teckna en hälsoförsäkring behändigt för till exempel din make eller ditt barn. Hälsoförsäkringen gäller upp till 100 års ålder. 

Vad ersätter Hälsoförsäkringen?

Den mest heltäckande Hälsoförsäkringen ersätter vården av sjukdom och olycksfall, anskaffning av läkemedel och kostnaderna för rehabilitering upp till en högsta totalersättning på 200 000 euro. Med en hälsoförsäkring säkerställer du att du snabbt får vård och bästa möjliga vård både hos en privat läkare och i den offentliga hälsovården. Då du har en Hälsoförsäkring som skydd, kan du fokusera på att återhämta dig från sjukdomen eller olycksfallet utan att behöva oroa dig för stora vård- eller läkemedelskostnader.  

Den obligatoriska hälsodeklarationen – logga in och gör den klar med en gång

Beviljandet av en Hälsoförsäkring och dess ikraftträdande grundar sig på uppgifterna som du gav i hälsodeklarationen. I hälsodeklarationen kartläggs din nuvarande hälsa innan försäkringen beviljas. De eventuella begränsningar som gäller din hälsoförsäkring grundar sig på uppgifterna som du har gett i din hälsodeklaration.

Om du loggar in på webbplatsen op.fi innan du börjar köpa Hälsoförsäkring, kan du fylla i hälsodeklarationen med en gång. Om du inte har loggat in i tjänsten, skickar vi dig hälsodeklarationsblanketten att fyllas i senare. Observera, att om du kan beviljas en Hälsoförsäkring, så börjar försäkringen gälla först efter det att hälsodeklarationen som du lämnade har behandlats.

Vi rekommenderar att du skyddar dig med en Hälsoförsäkring medan du är frisk. I så fall innebär framtida sjukdomar och olycksfall inte begränsningar i det som din Hälsoförsäkring ersätter.

Hälsoförsäkring – trygghet enligt dina behov

I sin mest heltäckande form är Pohjola Hälsoförsäkringen både sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Du kan ändå välja en Hälsoförsäkring med exakt den omfattning som bäst tillfredsställer dina behov. Du kan exempelvis komplettera din existerande företagshälsovård med skydd som ingår i din Hälsoförsäkring. 

Tilläggsskydd i Hälsoförsäkringen

Till Hälsoförsäkringen kan du foga valbara skydd, som du endast får genom oss. Vi ersätter exempelvis kostnader för fysioterapi som ett alternativ till kirurgiska ingrepp. Ibland kan också psyket bli sjukt och då kan det vara en lättnad att Hälsoförsäkringen också ersätter kostnader för psykoterapi. Hälsoförsäkringen omfattar dessutom kostnader för en assistent eller för ändringsarbeten i hemmet, så att den försäkrade kan bo hemma också vid återhämtning från en sjukdom eller en skada.

Hälsoförsäkringen täcker ofta exempelvis friluftsliv och motionsidrott. Om du utövar idrott i en förening och deltar i tävlingar eller matcher, kan du teckna en försäkring som omfattar tävlingsidrott antingen genom att till Hälsoförsäkringen foga skydd för idrottare eller genom att via idrottsföreningen teckna ett separat Sportskydd. En idrottsförsäkring kan vara nödvändig också om du utövar någon riskfylld idrottsgren – kontrollera då omfattningen på din Hälsoförsäkring vid vår kundtjänst.

Tjänsten Pohjola Hälsomästare hjälper då du blir sjuk eller skadar dig

Då din hälsa tryggas med Pohjola Hälsoförsäkring får du också tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare. I tjänsten får du instruktioner och anvisningar för hälsobekymmer av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal.  

Om du blir sjuk eller skadar dig ska du kontakta hälsomästaren per telefon 0100 5225 eller i appen Pohjola Hälsomästare. Hälsomästare ger anvisningar för vård i hemmet eller bokar tid för dig hos en lämplig läkare. När du kontaktar hälsomästaren först behöver du inte göra en skild skadeanmälan. Du kan också få ersättningsbeslut på samma gång och då betalar du endast självrisken för ditt ärende hos vår läkarpartner.

Premien för Hälsoförsäkringen framgår med hjälp av räknaren

Hur mycket kostar då Hälsoförsäkringen? Priset på Hälsoförsäkringen beror bl.a. på vilka skydd du väljer till din skräddarsydda försäkring. Hälsoförsäkringens pris ändras och uppdateras enligt skydden som du väljer. Det är också möjligt att få rabatt på hälsoförsäkringen om du är preferenskund i försäkringen eller andelsbankens ägarkund. För försäkringspremier kan också användas OP-bonus för ägarkunder.

Hälsoförsäkringens pris påverkas också av självrisken som du väljer. Genom att ändra självrisken påverkar du beloppet som du själv betalar då skadan inträffar. Ju större självrisk, desto lägre pris. Det är ändå skäl att tänka på att den billigaste Hälsoförsäkringen inte nödvändigtvis är bäst, eller reellt billigast om en skada inträffar. Se vår rekommendation och priset för skyddet för din hälsa genom att gå till kalkylatorn via den nedanstående länken

 

Hälso- och utkomstförsäkringen för vuxen beviljas i regel utifrån hälsodeklarationen. Hälsodeklarationen kan fyllas i via nätet, och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas.

En försäkring kan ofta beviljas också om du inte är helt frisk. Exempelvis eventuella sjukdomar som redan brutit ut kan emellertid inverka på omfattningen av den försäkring som beviljas.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Olemme koonneet esimerkkejä terveysvakuutuksen korvaustilanteista.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

 

 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Pohjola Hälsomästare
Kontakta Pohjola Hälsomästaren genom appen eller per telefon, om du insjuknar eller skadar dig.
Livförsäkring