Ägarkundsförmåner för försäkringar

Det lönar sig att vara ägarkund hos andelsbanken: du får försäkringar som tryggar ditt liv förmånligare till följd av rabatter och OP-bonus.

 1. Lägre försäkringspremier tack vare OP-bonus
 2. En självriskförmån värd upp till 250 euro för hemförsäkringen
 3. 50 % förhöjning av försäkringsbeloppet i din livförsäkring

 

Lägre försäkringspremier tack vare OP-bonus

När du är ägarkund, används den OP-bonus som du samlat bland annat för försäkringspremier. OP-bonus samlas till exempel för bolån hos andelsbanken, fonder och pengar på sparkonton.

Som ägarkund får du 40 procent mer OP-bonus än normalt 2024.

En självriskförmån värd upp till 250 euro för hemförsäkringen

Som ägarkund får du en självriskförmån på upp till 250 euro för Pohjola Hemförsäkring.

Du betalar ingen självrisk alls eller så är den mindre än normalt om din egendom utsätts för skador på grund av brand, naturfenomen eller brott som ersätts ur Pohjola Hemförsäkringen och den ersättning som betalas överstiger självrisken som du har valt.

Också familjemedlemmar som bor i samma hushåll har rätt till förmånen om du är ägarkund i andelsbanken.

50 % förhöjning av försäkringsbeloppet i din livförsäkring

Som ägarkund får du gratis en förhöjning av livförsäkringens försäkringsbelopp med 50 %.

En livförsäkring hjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller en skada. I en ersättningssituation betalar vi försäkringsersättningen förhöjd med 50 % till dina förmånstagare.

Tilläggsförmånen gäller för nya livförsäkringar. Förhöjningsprocenten fastställs årligen och den gäller ett år i taget.

Som ägarkund får du också följande förmåner

 1. En rabatt på 2,5 procent för betalningssättet då du betalar din försäkringsfaktura på en gång
 2. En avgiftsfri NewLife-försäkring för föräldrar till barn under ett år
 3. En bestående rabatt på 5 procent på en livförsäkring som tecknas i nätbutiken
 4. En fortlöpande reseförsäkring som tecknas separat och som är i kraft till 100 års ålder

Du får alla förmåner för ägarkunder genast när du ansluter dig. Du kan lätt kontrollera om du redan är ägarkund.

Du får tillgång till fler förmåner, då du blir preferenskund även hos Pohjola Försäkring

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du 7 procent rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen. Om du är 18–27 år får du 21 procent rabatt på ovannämnda försäkringar. 

Du får en 3 procents tilläggsrabatt på försäkringar om du förutom preferenskund även är ägarkund i andelsbanken. Din rabatt på försäkringar för hemmet och familjen är beroende av din ålder 10 procent eller till och med 24 procent. 

Försäkringsrabatterna fastställs enligt din kundrelation och antalet försäkringar du har tecknat. När du har försäkringar från tre olika kategorier får du 7 % rabatt på

 • hem- och andra egendomsförsäkringar,
 • personförsäkringar (gäller ej livförsäkringar),
 • fortlöpande reseförsäkringar samt
 • frivilliga fordonsförsäkringar, det vill säga kaskoförsäkringar.

Som ägarkund får du ännu en tilläggsrabatt på 3 % på de flesta försäkringar, varvid rabatten är totalt cirka 10 %.

Försäkringskategorierna är:

 1. Trafikförsäkringar: Lagstadgade trafikförsäkringar för fordon
 2. Kaskoförsäkringar: Frivilliga fordonsförsäkringar, det vill säga kasko
 3. Personförsäkringar: Hälsoförsäkringar för vuxna, barn och ett ofött barn samt invaliditets- och utkomstförsäkringar (alennus ei koske henkivakuutuksia)
 4. Fortlöpande reseförsäkringar: Fortlöpande resenär- och resgodsförsäkring
 5. Egendomsförsäkringar: Hem-, värdeföremåls-, djur-, båt- och skogsförsäkring


Om du är en försäkringskund i åldersgruppen 18–27 år får du en rabatt på 21 % på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Som en ägarkund som har fyllt 70 år får du rabatter på dina försäkringar redan med två försäkringar, t.ex. med en hem- och hälsoförsäkring.

NewLife-försäkringen är en livförsäkring avsedd för föräldrar till barn under ett år och livförsäkringsskyddet är 20 000 euro/förälder. Försäkringen ger skydd för att klara vardagen i händelse av att barnets förälder avlider och exempelvis för barnets utbildning.

Vi erbjuder båda föräldrarna separat NewLife-försäkringen det första året avgiftsfritt. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd.

Försäkringen kan tecknas genast efter att barnet har fötts tills det fyller ett år. Försäkringen kräver ingen hälsodeklaration. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du som tilläggsförmån en premiefri förhöjning på 50 % på försäkringsersättningen. Höjningen fastställs årligen.

En livförsäkring hjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. I en ersättningssituation betalar vi försäkringsersättningen förhöjd med 50 procent till dina förmånstagare. Om ersättningsbeloppet i en livförsäkring är t.ex. 20 000 euro, betalar vi i en ersättningssituation ut 30 000 euro till förmånstagarna.

Du kan teckna en livförsäkring antingen ensam eller som ett parskydd tillsammans med en nära anhörig. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på upp till 250 euro för Mitthem-försäkringen.

Du betalar ingen självrisk eller så är den mindre än normalt om din egendom utsätts för skador på grund av brand, naturfenomen eller brott som ersätts ur Mitthem-försäkringen och den ersättning som betalas överstiger självrisken som du har valt.

Om till exempel din cykel som är värd 600 euro blir stulen och din självrisk är 250 euro, behöver du tack vare självriskförmånen inte betala någon självrisk alls. Om din självrisk i samma situation är 500 euro, betalar du efter att självriskförmånen utnyttjats en självrisk på endast 250 (dvs. 500–250) euro.

Produktskydd skyddar credit- eller debitinköp som du gör med kreditkortet för ett halvt år. Premiefritt Produktskydd ingår automatiskt i alla ägarkunders OP-Visa, OP-Visa Gold,  OP-Visa Platinum eller  OPDuo-kort. Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund.