NewLife-försäkring

Då familjen växer ökar behovet av livförsäkring. Föräldrarna kommer ofta ihåg att försäkra sina barn i händelse av olycksfall och sjukdom, men tänker kanske inte på barnets situation, om någondera föräldern skulle avlida.

NewLife-försäkringen ger skydd i den nya vardagen

NewLife är en livförsäkring på 20 000 euro i händelse av dödsfall som beviljas föräldrar till barn under ett år. Försäkringen ger skydd för att klara vardagen i händelse av att barnets förälder avlider och exempelvis för barnets utbildning.

Vi erbjuder båda föräldrarna separat NewLife-försäkringen det första året avgiftsfritt. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd.

Det krävs inte en hälsodeklaration för att försäkringen ska beviljas. Du kan få New Life-försäkringen, även om du annars skulle ha begränsningar som gäller försäkrande av hälsan.

NewLife ger skydd i en svår situation

Ur NewLife-försäkringen betalas ersättning till förmånstagaren, om du avlider plötsligt under livförsäkringens giltighetstid. Vid utbetalning av ersättning har det inte någon betydelse, om dödsfallet förorsakats av sjukdom eller olycksfall. Vi rekommenderar att båda föräldrarna skyddas med en NewLife-försäkring, men om du vill kan försäkringen också tecknas endast för en av föräldrarna.

Livförsäkring med tilläggsförmån för ägarkund

Om du är ägarkund hos oss, får du NewLife-försäkringen med en avgiftsfri förhöjning av försäkringsbeloppet med 40 procent. Om ersättningsbeloppet normalt är 20 000 euro i NewLife-försäkringen, blir ersättningen då 28 000 euro. Denna förmån för ägarkunder gäller också för andra livförsäkringar som OP-Livförsäkrings Ab beviljar.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.
Försäkring för ofött barn
Barnförsäkring