NewLife-livförsäkring

Trygga den nya vardagen efter familjetillökningen
1

En lämplig livförsäkring för föräldrar

En livförsäkring ger trygghet när en tillökning i familjen gör att livet vänds upp och ner. NewLife är en livförsäkring på 20 000 euro i händelse av dödsfall som beviljas föräldrar till barn under 1 år. Försäkringen ger skydd för att klara av vardagen i händelse av att den ena av barnets föräldrar avlider. 

2

Du får det första året för en premie på 0 euro

Vi erbjuder båda föräldrarna separat NewLife-försäkringen för det första året premiefritt. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt mot premie. Utöver NewLife-försäkringen kan du vid behov komplettera skyddet med en livförsäkring för dig eller ett Parskydd för dig och din make eller sambo. 

3

Du får en förhöjning på 50 % på ersättningsbeloppet

Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du som tilläggsförmån till NewLife-försäkringen en premiefri förhöjning på 50 % på försäkringsersättningen. Om ersättningsbeloppet är 20 000 euro i NewLife-försäkringen, blir ersättningen då 30 000 euro. Tilläggsförmånen fastställs årligen.

 

Då du tecknar en NewLife-försäkring till dig själv eller en annan person använder vi automatiskt beslutsfattande som stöd i beslutsfattandet och vi kontrollerar dina kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy.

Läs mer om automatiskt beslutsfattande >

 

Trygga den nya vardagen med en livförsäkring

En baby medför stora förändringar i livet och får föräldrarna att göra nya prioriteringar. Hur försäkrar jag mig om att babyn har det bra nu och i framtiden? Och vad händer med barnet om jag råkar ut för någonting? En livförsäkring är en placering i livet för de människor som är viktiga för dig, och särskilt viktig då du har familj. Om du är förälder till ett barn under ett år kan du få en livförsäkring på 20 000 euro för ett år premiefritt. Ersättningen i NewLife-försäkringen betalas oavsett om dödsfallet förorsakats av sjukdom eller olycksfall.

Läs också om livförsäkring för en person och om parskydd > 

Premien och giltigheten för NewLife-försäkringen

NewLife-försäkringen är i kraft tills du fyller 70 år. Vardera föräldern kan köpa en NewLife-försäkring och första året är gratis för båda. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt till normalt pris och tryggar vardagen under en lång tid framöver. Det valda ersättningsbeloppet och den försäkrades ålder påverkar premien. Du ser den normala premien för försäkringen innan tecknandet av försäkringen bekräftas. 

Genomsnittlig premie för NewLife på årsplan då ersättningsbeloppet är 20 000 euro 

Den försäkrades ålder, år 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49
Premien för försäkringen, €/år 38 € 40 € 42 € 48 € 58 € 78 €

Premierna i tabellen är riktgivande exempel

Försäkringen fortsätter automatiskt efter det första försäkringsåret och tryggar livet fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. 

Vad betyder automatiskt beslutsfattande?


Automatiskt beslutsfattande betyder att beslutet om beviljandet av försäkringen fattas via vårt automatiska system och att våra kundrådgivare inte deltar i att fatta beslutet. Beslutet vi fattat baserar sig på de uppgifter du gett, vårt kundregister och våra riskurvalsprinciper. 
Ifall du vill att ett automatiskt fattat beslut ska handläggas av vår kundrådgivare kan du ta kontakt med vår kundbetjäning.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter >

Läs dataskyddsbeskrivningen >

Du kan teckna en NewLife-försäkring även när barnet inte ännu har ett namn. I sådana fall kan du skriva ”barn” i namnfältet. Du kan ange barnets namn senare genom att skicka ett meddelande via op.fi eller OP-mobilen.

Livförsäkringsskyddet för en förälder bör täcka lån och ett års bruttoinkomster. Dessutom bör försäkringsskyddet höjas med 20 000 euro för varje barn. NewLife-försäkringen är en försäkring som planerats för detta syfte.

Så här uppskattar du lätt ditt behov av livförsäkring:

Ersättningsbeloppet i livsförsäkringen
= familjens lån
+ vårdnadshavarnas bruttoinkomst för ett år  
+ minst 20 000 euro per barn som ska försörjas
- livförsäkringsskydd som är i kraft
- familjens nuvarande tillgångar

 

Exempelkalkyl

Familjen har ett bolån på 100 000 euro och vardera föräldern har årsinkomster på 40 000 euro. Båda föräldrarna har en livförsäkring på 180 000 euro. En baby föds i familjen. En höjning av livförsäkringsskyddet med 20 000 euro blir aktuellt. Båda föräldrarna kan alltså teckna en NewLife-försäkring utan hälsodeklaration. De kan göra detta efter födseln av varje barn.

Jämför livförsäkringar >

Du kan teckna en vanlig livförsäkring för dig eller ett Parskydd för dig och din make eller sambo utöver NewLife-försäkringen. Det lönar sig att teckna ett tilläggsskydd om enbart ersättningsbeloppet på 20 000 euro i NewLife-försäkringen är mindre än ditt lån och din förvärvsinkomst under ett år.

Vi rekommenderar att ni tecknar en egen NewLife-försäkring för båda föräldrarna separat för att garantera ett mer täckande skydd, men om du vill kan försäkringen också tecknas endast för den ena föräldern.

Nej. Som försäkringstagare kan du utse en förmånstagare som ersättningen betalas till vid dödsfall och ändra förmånstagare under försäkringstiden genom att skriftligen meddela detta till försäkringsbolaget. Du kan behändigt ändra förmånstagare i nättjänsten under försäkringens giltighetstid.

Läs mer om förmånstagare till livförsäkring >

    
  
  
  
  
                        Vauvavakuutus tuo turvaa kasvavalle vauvalle.
Försäkring för ofött barn
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
Lapsivakuutus
Barnförsäkring

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.