Jämförelse mellan livförsäkringar – välj en livförsäkring som passar dig

Funderar du på att teckna en livförsäkring, men du vill jämföra olika alternativ? Det finns ett antal olika livförsäkringar, och de är ofta avsedda för olika livssituationer. När du jämför dem lönar det sig att beakta hushållets storlek, lån och årsinkomster. Genom att beakta de rätta omständigheterna säkerställer du att du med omsorg väljer en livförsäkring som passar just dig.

    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
Äiti katsoo hymyillen lastaan tietäen, että hänellä on yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Med parskydd skyddar du din familjs ekonomi, om du avlider
Parskydd
NewLife-livförsäkring

När du jämför livförsäkringar och överväger att teckna en sådan kan det också vara till nytta att bekanta sig med människors erfarenheter i olika livssituationer. Olika erfarenheter kan hjälpa dig att inse vilken försäkringslösning som kunde vara lämpligast för din situation.

Vilken av livförsäkringarna för privatkunder du än väljer, får du som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring automatiskt en förhöjning på 50 % på ersättningsbeloppet i din livförsäkring.

Skydd för en person och parskydd

Då du jämför livförsäkringar är det skäl att fästa uppmärksamhet vid den egna livssituationen. I en livförsäkring för en person finns det en försäkrad. Parskydd däremot är en livförsäkring för två personer, där det finns två försäkrade. Parskyddet är planerat för exempelvis par som ansvarar gemensamt för familjens hushåll, och det blir ofta förmånligare än livförsäkringar för en person. 

För parskyddet väljer båda de försäkrade egna förmånstagare, liksom i livförsäkringen för en person. Båda typerna av försäkring förutsätter att man fyller i en hälsodeklaration. Du kan själv bestämma ersättningsbeloppet i livförsäkringen. Ersättningsbeloppet betalas ut till förmånstagaren om du avlider under försäkringens giltighetstid.

Premiefri NewLife-livförsäkring för babyns föräldrar

En baby medför stora förändringar i livet och då vill föräldrarna ofta försäkra babyn. Men det är också skäl att komma ihåg att trygga familjens ekonomi. NewLife är en livförsäkring för föräldrar till barn under 1 år, som du kan teckna genast när barnet är fött ända tills barnet fyller 1 år.

Det första året för NewLife-försäkringen är alltid premiefritt för båda föräldrarna. Till skillnad mot skyddet för en person och parskyddet, där du själv kan välja ersättningsbeloppet, är ersättningsbeloppet i NewLife-försäkringen alltid automatiskt 20 000 euro. 

NewLife-försäkringen skiljer sig från andra livförsäkringar också påså sätt, attden inte förutsätter ifyllande av en hälsodeklaration. Du kan få en försäkring även om ditt hälsotillstånd normalt skulle hindra dig från att få en livförsäkring.

Livförsäkring för företagare

Om du är företagare kan du teckna en livförsäkring som planerats särskilt för företagare. Du kan då dra av kostnaderna för försäkringen i ditt företags beskattning. Också skillnaden mellan livförsäkringar för företagare och privatkunder bör beaktas när man gör prisjämförelser och funderar på prisskillnader.

Med hjälp av livförsäkringen för företagare kan du trygga ekonomin för dina närstående eller försäkra dig om att företagsverksamheten kan fortsätta i händelse av dödsfall. Om din företagsverksamhet har pågått mindre än ett år, får du en livförsäkring på 30 000 euro för två år till halva premien.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.