Henkivakuutusten vertailu – valitse itsellesi sopiva henkivakuutusturva

Mietitkö henkivakuutuksen ottamista, mutta haluat vertailla eri vaihtoehtoja? Henkivakuutuksia on muutamia erilaisia, ja ne on usein tarkoitettu erilaisiin elämäntilanteisiin. Niitä vertaillessa kannattaa ottaa huomioon talouden koko, lainat ja vuositulot. Huomioimalla oikeat seikat varmistat, että valitset huolella juuri sinulle sopivan henkivakuutuksen.

    
  
  
  
  
                        Henkivakuutus
45 % korotus 0 €
Henkivakuutus
Äiti katsoo lastaan yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle
Turvaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja läheistesi taloudellisen tilanteen, jos pahin sattuu.
Pariturva
ENSIMMÄINEN VUOSI 0 €
NewLife-vakuutus

Henkivakuutuksia vertaillessa ja hankintaa harkitessa voi myös olla hyödyksi tutustua eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kokemuksiin. Erilaiset kokemukset voivat auttaa hahmottamaan, millainen vakuutusratkaisu voisi olla sinun tilanteeseesi sopivin.

Minkä tahansa henkilöasiakkaiden henkivakuutuksista valitsetkaan, osuuspankin omistaja-asiakkaana tai Pohjola Vakuutuksen etuasiakkaana saat automaattisesti 45 % korotuksen henkivakuutuksesi korvauksen määrään.

Yhden hengen turva ja pariturva

Henkivakuutuksia vertaillessa on hyvä kiinnittää huomiota omaan elämäntilanteeseen. Yhden hengen henkivakuutuksessa on yksi vakuutettu.

Pariturva puolestaan on kahden hengen henkivakuutus, jossa vakuutettuja on kaksi. Pariturva on suunniteltu esimerkiksi pariskunnille, jotka vastaavat yhdessä perheen taloudesta, ja se muodostuu usein yhden hengen henkivakuutuksia edullisemmaksi.

Pariturvassa kumpikin vakuutettu valitsee omat edunsaajansa, kuten yhden hengen henkivakuutuksessakin. Molemmat vakuutustyypit vaativat terveysselvityksen täyttämisen. Voit itse päättää henkivakuutuksen korvaussumman, joka maksetaan edunsaajalle, jos menehdyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Ilmainen NewLife-henkivakuutus vauvan vanhemmille

Perheenlisäys on iso elämänmuutos, jonka yhteydessä vanhemmat usein vakuuttavat lapsen, mutta myös perheen talouden turvaaminen kannattaa muistaa. NewLife on alle 1-vuotiaiden lasten vanhempien henkivakuutus, jonka voit ottaa heti lapsen syntymän jälkeen aina siihen asti, kun lapsi täyttää 1 vuotta.

NewLife-vakuutuksen ensimmäinen vuosi on aina molemmille vanhemmille maksuton. Toisin kuin yksilö- ja pariturvassa, joissa voit valita itse korvaussumman, NewLife-vakuutuksessa korvaussumma on aina automaattisesti 20 000 €. 

NewLife-vakuutus eroaa muista henkivakuutuksista myös siinä, että se ei edellytä terveysselvityksen täyttämistä. Voit saada vakuutuksen, vaikka terveydentilasi tavallisesti estäisi henkivakuutuksen saamisen.

Yrittäjän henkivakuutus

Jos olet yrittäjä, voit hankkia erityisesti yrittäjälle suunnitellun henkivakuutuksen. Tällöin voit vähentää vakuutuksen kuluja yrityksesi verotuksessa. Myös yrittäjän ja henkilöasiakkaan henkivakuutusten ero tulisikin ottaa huomioon hintavertailua tehdessä ja hintaeroja miettiessä.

Yrittäjän henkivakuutuksen avulla voit turvata lähimmäistesi taloutta tai varmistaa yritystoiminnan jatkuvuutta kuoleman varalta. Jos yritystoimintasi on kestänyt alle vuoden, saat 30 000 euron henkivakuutuksen kahdeksi vuodeksi puoleen hintaan.

Henkivakuutus vai lainaturva?

Lainan takaisinmaksuturva on sidottu lainaan. Se tuo turvaa työkyvyttömyyden ja työttömyyden sekä tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan ja kuoleman varalta. Takaisinmaksuturvan kuukausikorvaukset auttavat lainaerien maksamisessa, ja pysyvän tapaturmaisen haitan tai kuolemantapauksen perusteella maksettavalla kertakorvauksella voidaan maksaa jäljellä oleva laina kokonaan tai osittain pois.

Takaisinmaksuturva voi siis olla läheisillesi korvaamaton apu kuolemantapauksessa. Takaisinmaksuturvan kuolemantapauskorvaus on veroton siltä osin kun sillä maksetaan jäljellä oleva lainapääoma pois. Lainasta erillinen henkivakuutus turvaa sinulle tärkeiden ihmisten toimeentuloa ja taloutta, jos menehdyt sairauden tai tapaturman vuoksi.

Henkivakuutuksesi nimetyt edunsaajat voivat käyttää korvauksen haluamallaan tavalla, esimerkiksi arjen menoista huolehtimiseen tai perintöverojen maksuun. Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Muille kuin lähiomaisille korvaus on veronalaista pääomatuloa.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.