Yrityksen henkivakuutus_kuva_nainen_katsoo_merelle

Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle

Yrityksen henkivakuutuksella turvaat yritystoiminnan jatkuvuuden sekä läheisten taloudellisen tilanteen.
1

Henkivakuutus yrityksen kriisitilanteissa

Pienennät henkilöstöön liittyviä riskejä ja turvaat yritystoiminnan jatkuvuuden, jos pahin tapahtuu.

2

Antaa turvaa perheelle

Kuoleman varalle otettu yrityksen henkivakuutus turvaa vakuutetun lähiomaisten elämää. Se antaa perheelle mahdollisuuden elintason säilyttämiseen kriisitilanteesta huolimatta.

3

Vähennyskelpoinen verotuksessa

Henkivakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa, eikä niitä katsota vakuutetun palkaksi.

Miksi yrityksen kannattaa ottaa henkivakuutus?

Henkivakuutus antaa turvaa yrittäjän läheisille. Vakuutus auttaa taloudellisesti pahimman yli ja takaa yhdessä muiden vakuutusten kanssa perheesi elintason säilymisen, jos menehdyt tapaturmaisesti tai sairauteen. He voivat käyttää henkivakuutuskorvauksen esimerkiksi lainojen lyhentämiseen, perintöveron maksamiseen tai muutoin talouden turvaamiseen.

Yrityksen henkivakuutus on myös turva yritystoiminnan jatkuvuudelle yllättävässä tilanteessa, jos yrityksen avainhenkilö tai toinen omistajayrittäjistä kuolee. Yrittäjän henkivakuutuksella voit kattaa esimerkiksi yrityksesi tuotannon menetyksiä. Yrityshenkivakuutus toimii myös yrityslainojesi lisävakuutena.

Kuolemantapauksessa henkivakuutuskorvaus maksetaan valitsemallesi edunsaajalle, mutta vakuutuksenottajana voit antaa oikeuden edunsaajan valinnasta myös vakuutetulle, kuten työntekijällesi. Usein edunsaajana on joko vakuutetun omaiset, henkilöitä lähipiiristä tai se voi olla myös yritys.

Yrittäjän varallisuus on usein kiinni yrityksessä ja esimerkiksi perheen omistusasunto yrityksen velkojen vakuutena. Kun otat yrityksen henkivakuutuksen, varmistat perheesi toimeentulon odottamattomien tilanteiden varalta.
Yrityksen henkivakuutus kuva

Henkivakuutus yrityksesi tarpeiden mukaan

Yksilöllinen henkivakuutus sopii yrittäjän tai yrityksesi avainhenkilöiden vakuuttamiseen. Voit ottaa yrittäjän henkivakuutuksen myös pariturvana, esimerkiksi yrityksessä työskentelevän yrittäjäpuolisosi kanssa. Pariturvan perusteella maksetaan yksi kuolintapauskorvaus ensimmäisen kuolemantapauksen johdosta, jonka jälkeen vakuutus päättyy. Pariturva on yksilöllisiä vakuutuksia edullisempi ratkaisu kahdelle.

Valittavissasi on joko kiinteä tai aleneva vakuutusturva.

  • Kiinteässä turvassa vakuutuskorvaus säilyy samana ja vakuutuksen hinta nousee vuosittain vakuutetun iän myötä.
  • Alenevasummainen henkivakuutus sopii tilanteeseesi, jos haluat alentaa vakuutusturvaa lainaa mukaillen. Alenevassa turvassa vakuutuksen korvausmäärä alenee portaittain viiden vuoden välein aina 20 % siitä vakuutuskaudesta alkaen, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 46 vuotta.

Ryhmähenkivakuutuksella turvaat tietyn henkilöstöryhmän tai koko henkilöstösi. Vakuutettuja tulee kuitenkin olla vähintään viisi. Yrityksen ryhmähenkivakuutuksen vakuutusturva on kiinteä ja vakuutuksen hinta nousee viiden vuoden välein vakuutetun iän myötä.

Lue myös Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta täältä. Se on työnantajan työntekijöilleen ottama vakuutus, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat melkein kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Henkivakuutus on asia, joka on elintason parantuessa jäänyt monen muun asian varjoon. Omai­suus vakuutetaan tulipalon varalle, mutta oman hengen vakuuttaminen voi unohtua. Keskeinen syy on se, että henkivakuuttaminen liitetään vain tapaturmiin, vaikka sairauksiin menehtyy työikäisiä paljon enemmän.

Sirkku Hiekkamäki Vakuutuspäällikkö, OP-Henkivakuutus Oy

Millainen henkivakuutus on yritykselleni sopivin?

Henkivakuutus suunnitellaan aina yrityksellesi sopivaksi siten, että se turvaa yrityksen jatkuvuuden kriisitilanteissa, sitouttaa arvokkaita avainhenkilöitä tai turvaa vakuutettujen perheen elintason, jos pahin tapahtuu. Sovittu vakuutussumma maksetaan kertakorvauksena suoraan läheisillesi tai yrityksellesi.

Paras yrittäjän henkivakuutus on sellainen, jonka turvin hänen läheisensä voivat jatkaa arkea ilman huolta perheen taloudesta. Sinulle sopivan vakuutuskorvauksen voit laskea ottamalla huomioon yrityksen ja perheen lainat, vuositulot ja lasten lukumäärän. Riittävä henkivakuutuskorvaus kattaa vähintään lainasi, vuoden bruttotulosi sekä 20 000 euroa huollettavaa lasta kohden.

Miten voin ostaa yrityksen henkivakuutuksen?

Saat lisätietoja ja voit ostaa henkivakuutuksen yrittäjälle ja henkilöstöllesi jättämällä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. Löydät linkin yrityshenkivakuutuksen tarjouspyyntöön alapuolelta!

Terveysturvan kuva
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.
Yrittäjän henkivakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutetun ikä, sukupuoli, syntymävuosi ja valittu korvausmäärä. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, otetaanko yksilöllinen vai ryhmähenkiva­kuutus ja yksilöturva vai pariturva. Hintaan vaikuttaa myös se, onko korvausmäärä kiinteä vai aleneva.

Henkivakuutuksen verotustiedot perustuvat kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön. Huomioi, että tiedot verotuksen osalta voivat muuttua henkivakuutuksesi voimassaoloaikana.

Henkivakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa, eikä niitä katsota vakuutetun palkaksi.

Henkivakuutuksen kuolintapauskorvaukset ovat edunsaajina oleville vakuutetun lähiomaisille perintöverotettavaa omaisuutta. Muille kuin vakuutetun lähiomaisille vakuutuksen edunsaajana maksettu kuolintapauskorvaus on koko määrältään veronalaista pääomatuloa.

Yritykselle maksettu korvaus henkivakuutuksesta on veronalaista elinkeinotuloa.

Perintöveron alaisista korvauksista lähetämme tiedon verottajalle.

Ohjeet ja lomakkeet henkivakuutuskorvauksen hakemiseen.
Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.