Äiti katsoo hymyillen lastaan tietäen, että hänellä on yrittäjän henkivakuutus turvanaan.

Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle

Turvaa läheistesi talouden ja yritystoiminnan jatkuvuuden.

Turvaa läheisesi

Kuoleman varalle otettu yrityksen henkivakuutus turvaa yrittäjän lähiomaisten elämää ja taloutta.

Turvaa yritystoiminnan jatkuvuus

Pienennä yritykseen liittyviä riskejä ja turvaa henkivakuutuksella yritystoiminnan jatkuminen pahimman varalta.

Henkivakuutus työsuhde-etuna

Yrityksen henkilöstölleen ottama vapaaehtoinen henkivakuutus antaa taloudellista turvaa työntekijän perheelle ja on arvokas työsuhde-etu.

Miksi yrityksen kannattaa ottaa yrittäjän henkivakuutus?

Yrityksen vapaaehtoisella henkivakuutuksella voi täydentää yrittäjän ja työntekijöiden lakisääteistä sosiaaliturvaa. Yrittäjän henkivakuutus eli kuolemanvaravakuutus antaa turvaa vakuutetun yrittäjän tai työntekijän läheisille ja auttaa taloudellisesti pahimman yli. Kuolemantapauksessa henkivakuutuskorvaus maksetaan kertakorvauksena valituille edunsaajille. Korvauksen voi käyttää esimerkiksi lainojen lyhentämiseen, perintöveron maksamiseen tai muiden talouden menojen kattamiseen.

Yrityksen henkivakuutuksella voi turvata myös yritystoiminnan jatkuvuuden yllättävässä tilanteessa, jos yrityksen avainhenkilö tai toinen omistajayrittäjistä kuolee. Tällöin henkivakuutuskorvauksella voi kattaa esimerkiksi yrityksen tuotannon menetyksiä. Yrityshenkivakuutus toimii myös yrityslainojen lisävakuutena.

Yrittäjän varallisuus on usein kiinni yrityksessä ja esimerkiksi perheen omistusasunto yrityksen velkojen vakuutena. Kun otat yrityksen henkivakuutuksen, varmistat perheesi toimeentulon odottamattomien tilanteiden varalta.

Millainen henkivakuutus on yrityksellesi sopivin?

Yrittäjälle paras henkivakuutus on sellainen, jonka turvin hänen läheisensä voivat jatkaa arkea ilman huolta perheen taloudesta. Sinulle sopivan vakuutuskorvauksen määrän saat laskemalla yhteen yrityksen ja perheen lainat, vuositulosi sekä 20 000 euroa jokaista huollettavaa lasta kohden.

Millainen henkilöstön henkivakuutus teidän yrityksellenne sopii? Yritystoiminnan jatkuvuutta turvaava henkivakuutus voidaan räätälöidä yrityksen avainhenkilön tai omistajayrittäjän kuoleman varalta. Henkivakuutus voidaan myös ottaa henkilöstöetuna työntekijöille heidän perheidensä taloudelliseksi turvaksi.

Tutustu myös henkilöasiakkaiden henkivakuutuksiin

Vakuutetun ikä, sukupuoli, syntymävuosi ja valittu korvausmäärä otetaan huomioon henkivakuutuksen hinnoittelussa. Lisäksi yrityksen henkivakuutuksen hintaan vaikuttaa se, otetaanko yksilöllinen vai ryhmähenkiva­kuutus ja yksilöturva vai pariturva. Henkivakuutuksen hinta vaihtelee myös sen mukaan, onko valittu korvausmäärä kiinteä vai aleneva.

Henkivakuutuksen verotustiedot perustuvat kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön. Huomioi, että tiedot verotuksen osalta voivat muuttua henkivakuutuksesi voimassaoloaikana.

Henkivakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa, eikä niitä katsota vakuutetun palkaksi.

Henkivakuutuksen kuolintapauskorvaukset ovat edunsaajina oleville vakuutetun lähiomaisille perintöverotettavaa omaisuutta. Muille kuin vakuutetun lähiomaisille vakuutuksen edunsaajana maksettu kuolintapauskorvaus on koko määrältään veronalaista pääomatuloa.

Yritykselle maksettu korvaus henkivakuutuksesta on veronalaista elinkeinotuloa. Perintöveron alaisista korvauksista lähetämme tiedon verottajalle.

Lue lisää henkivakuutuksen edunsaajan valinnasta >

Lue lisää henkivakuutuksen verotuksesta >

Ohjeet ja lomakkeet henkivakuutuskorvauksen hakemiseen.
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.
Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.