Henkivakuutuksen edunsaaja

Henkivakuutuksella tarkoitetaan kuoleman varalle otettavaa vakuutusta. Henkivakuutukseen liitetään aina edunsaaja, jolle korvaus maksetaan kuolemantapauksessa. Voit itse valita edunsaajan henkivakuutusta hakiessasi ja muuttaa sitä milloin tahansa.

Henkivakuutuksen edunsaajamääräys

Henkivakuutukseen annetaan aina edunsaajamääräys, jossa voi nimetä yhden tai useampia edunsaajia, joille korvaus kuolemantapauksessa maksetaan.

Sinun tulee antaa henkivakuutuksen edunsaajamääräys vakuutusyhtiölle aina kirjallisena. Edunsaajamääräyksen antaminen tai muuttaminen onnistuu helposti verkkoviestillä op.fi-digipalvelun tai OP-mobiilin kautta.

Vakuutuksenottajana sinä päätät edunsaajat, vaikka vakuutettu olisi joku muu kuin sinä. Näin varmistetaan, että korvaus maksetaan tarkoittamillesi henkilöille.

Jos samalla vakuutetulla on useita henkivakuutuksia, voi niille kullekin määrätä eri edunsaajat. Näissä tilanteissa tulee vakuutuskohtaisesti määrätä edunsaajat.

Kannattaa huomioida, että henkivakuutuksen korvaus on veronalaista tuloa ja verotetaan joko perintöverona tai pääomatulona riippuen siitä, onko edunsaaja lähiomainen vai ei.

Kuka voi olla edunsaajana henkivakuutuksessa?

Yleensä henkivakuutuksen edunsaajiksi valitaan elämän tärkeimmät ihmiset, joiden tulevaisuudesta haluat huolehtia. Edunsaajana voi olla esimerkiksi:

 • omaiset
 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen puoliso
 • lapsi tai lapset
 • äiti, isä tai molemmat vanhemmat
 • erikseen nimetyt edunsaajat, kuten avopuoliso
 • kuolinpesä.

 

Henkivakuutuksen edunsaajana puoliso

Edunsaajaksi voi valita aviopuolison, avopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, jolle vakuutuskorvaus maksetaan kokonaan. Jos haluat edunsaajaksi avopuolison, kannattaa edunsaajamääräyksen asettamisessa olla tarkkana.

Yleinen edunsaajamääräys ”puoliso” ei kata avopuolisoa, vaan vain aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen puolison. Kun tarkoitus on ohjata henkivakuutuskorvaus avopuolisolle, tulee hänet määrätä henkivakuutuksen edunsaajaksi nimeltä mainiten.

Halutessasi voit määrätä vakuutuksen edunsaajamääräyksessä, että edunsaajan aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta edunsaajalle maksettavaan kuolinkorvaukseen, sen tuottoon eikä vakuutuskorvauksella mahdollisesti hankittuun omaisuuteen.

Tilanteessa, jossa avio-oikeudella on merkitystä, esimerkiksi avioerossa, jää edunsaajan tehtäväksi vedota tehtyyn edunsaajamääräykseen. Tämän vuoksi suositellaan, että edunsaaja säilyttää korvauspäätöksen mahdollista tulevaisuuden tarvetta varten.

Jos henkivakuutuksen edunsaajana ovat omaiset eli sekä aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli että lapset, vakuutuskorvaus maksetaan siten, että puoliso saa puolet korvauksesta ja rintaperilliset jakavat keskenään toisen puolen korvauksesta.

Henkivakuutuksen edunsaajana lapsi tai lapset

Jos edunsaajina ovat lapset eli rintaperilliset, vakuutuskorvaus jaetaan heidän kesken. Virallisesti adoptoitu ottolapsi kuuluu samaan edunsaajapiiriin kuin omaiset ja lapset. Kasvattilapsi on puolestaan aina mainittava edunsaajamääräyksessä nimeltä, koska hän ei ole vakuutussopimuslain tarkoittama lapsi.

Esimerkiksi uusperheissä voi olla tilanteita, joissa edunsaajiksi halutaan nimetä myös puolison lapset. Tällaisissa tilanteissa puolison lapset tulee nimetä erikseen edunsaajamääräykseen.

Henkivakuutuksen edunsaajana kuolinpesä

Kun edunsaajaksi on määrätty kuolinpesä tai edunsaajamääräys on edunsaajien puuttumisen vuoksi rauennut, maksetaan vakuutuskorvaus vakuutetun kuolinpesälle. Tällöin korvaus tulee osaksi kuolinpesän varallisuutta. Kuolinpesästä korvaussumma jaetaan lakimääräisille perillisille tai testamentinsaajille.

On hyvä huomioida, että kuolinpesän varoista vähennetään ensin kuolinpesän velat. Velkojen maksun jälkeen jäljelle mahdollisesti jäävä summa jaetaan perillisten tai testamentinsaajien kesken.

Edunsaajan muuttaminen

Edunsaajamääräystä voi muuttaa milloin tahansa henkivakuutuksen voimassaoloaikana ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Helpoiten teet ilmoituksen kirjautumalla op.fi-palveluun tai OP-mobiiliin ja lähettämällä siellä meille verkkoviestin. Henkivakuutuksen edunsaaja on siis vakuutuksenottajan määrättävissä ja muutettavissa. Riippuen valituista edunsaajista korvaussumma voidaan jakaa eri tavoin kuolintapauksessa.

Tutustu henkivakuutustarjontaamme!

    
  
  
  
  
                        Henkivakuutus
45 % korotus 0 €
Henkivakuutus
ENSIMMÄINEN VUOSI 0 €
NewLife-vakuutus
Äiti katsoo lastaan yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle
Turvaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja läheistesi taloudellisen tilanteen, jos pahin sattuu.
Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.