Henkivakuutuksen verotus

Riskihenkivakuutuksen eli kuoleman varalle otettavan henkivakuutuksen verotus saattaa mietityttää vakuutusta harkitsevia. Miten henkivakuutuksia verotetaan, entä onko henkivakuutus perintöä? Kokosimme yhteen vastauksia henkivakuutuksen verotuksesta.

Tärkeintä on muistaa, että henkivakuutuksen verotus riippuu pitkälti siitä, kenet valitset edunsaajaksi.

Mitä kannattaa huomioida henkivakuutuksen verotuksessa?

Tärkeintä on muistaa, että henkivakuutuksen verotus riippuu pitkälti siitä, kenet valitset edunsaajaksi. Henkivakuutuksen verotus perustuu aina kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kannattaa siis huomioida, että tiedot verotuksen osalta voivat muuttua henkivakuutuksesi voimassaoloaikana.

Onko henkivakuutuksen korvaus perintöä vai pääomatuloa?

Riskihenkivakuutuksen korvaussumman verotus on joko perintöveron alaista tai pääomatulona verotettavaa. Riskihenkivakuutuksen korvaus kuuluu perintöverotuksen piiriin, mikäli edunsaajana on lähiomainen.

Lähiomaisia ovat puoliso, lapset tai lapsenlapset, adoptiolapsi tai tämän rintaperillinen, kasvattilapsi tai puolison lapsi. Korvaus kuuluu perintöverotuksen piiriin myös, jos edunsaaja on kuolinpesä. Muille kuin lähiomaisille tai kuolinpesälle maksettava korvaus verotetaan pääomatulona.

Vertaile henkivakuutuksia >

Onko yrittäjän henkivakuutus vähennyskelpoinen verotuksessa?

Jos olet yrittäjä ja hankit yrityksen henkivakuutuksen itsellesi tai henkilöstöllesi, henkivakuutusmaksut ovat usein vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. Vähennyskelpoisuus kannattaa kuitenkin tarvittaessa tarkistaa suoraan verottajalta.

Henkivakuutuksen verotuksessa on siis huomioitava monenlaisia näkökulmia. Siihen vaikuttavat muun muassa, ketkä ovat edunsaajina, millainen on voimassa oleva lainsäädäntö ja verotetaanko korvaussumma perintöverona vai pääomatulona tai onko kyseessä henkilökohtainen vai yrityksen henkivakuutus.

Tutustu tarkemmin henkivakuutustarjontaamme!

Henkivakuutus
” ”
Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle
Turvaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja läheistesi taloudellisen tilanteen, jos pahin sattuu.
NewLife-vakuutus