Sijoitusvakuutuksen edunsaaja

Sijoitusvakuutuksella voit säästää tulevaisuutta varten. Kun avaat sijoitusvakuutuksen, saat valita edunsaajan sekä määräpäivään että kuolemantapauksen varalle. Voit muuttaa edunsaajamääräystä digipalveluissamme maksutta. Voit myös nostaa säästöjä joko osittain tai kokonaan ennen säästöajan päättymistä.

Sijoitusvakuutuksen edunsaaja säästöajan päättyessä

Kun sijoitusvakuutuksen säästöaika päättyy, säästetty summa eli vakuutuskorvaus maksetaan määrittämällesi edunsaajalle. Sijoitusvakuutuksen edunsaaja voi olla luonnollinen henkilö tai esimerkiksi yhdistys. Yleisin valinta edunsaajaksi sopimuksen päättyessä olet vakuutuksenottajana sinä itse. Jos kuitenkin haluat, että sijoitusvakuutuksessa olevat varat siirtyvät jo elinaikanasi jollekin läheisellesi, voit laittaa edunsaajaksi esimerkiksi lapset, omaiset tai puolison.

Säästöhenkivakuutuksen edunsaaja kuolemantapauksessa – Säästöhenkivakuutus perinnönjaossa

Jos kuitenkin itse menehdyt sopimuksen aikana, maksetaan vakuutussäästö kuolemantapauksen varalta valitsemallesi edunsaajalle. Säästöhenkivakuutuksen edunsaaja kuolemantapauksessa voi olla henkilö, kuolinpesä tai vaikkapa sinulle merkittävä yhdistys, joka saa kuolemantapauskorvauksena vakuutussäästöä vastaavan summan, jos menehdyt.

Säästöhenkivakuutuksella voidaan tehdä perintösuunnittelua ja varautua esimerkiksi tuleviin perintöveroihin. Jos sinulla on säästöhenkivakuutus, perinnönjaossa ei käsitellä vakuutukseen säästämiäsi varoja. Säästöhenkivakuutuskorvaus ei kuulu kuolinpesän varallisuuteen, ellei edunsaajana ole kuolinpesä. Edunsaajat saavat vakuutuskorvauksen usein käyttöönsä jo ennen perinnönjakoa.

Kuolemantapauksessa valittavanasi on samat edunsaajat kuin säästöajan päättyessä sekä niiden lisäksi omaiset ja kuolinpesä. Luonnollisesti vakuutuksenottaja ei voi valita itseään kuolemantapauksen edunsaajaksi.

Edunsaajamääräyksiä säästöhenkivakuutuksessa

 • Vakuutuksenottaja: Vakuutuksessa olevat säästöt maksetaan vakuutuksen erääntyessä vakuutuksenottajalle. Mahdollista valita edunsaajaksi vain säästöajan päättyessä. Säästöt maksetaan aina vakuutuksenottajalle myös silloin, jos nostat säästöjä sijoitusvakuutuksesta.
 • Lapset: Säästösumma jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken. Lapsilla tarkoitetaan biologisia ja virallisesti adoptoituja lapsia. Kuolleen lapsen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä. Jos haluat edunsaajaksi kasvattilapsen, hänet tulee lisätä nimetyksi edunsaajaksi.
 • Lastenlapset: Lastenlapsilla tarkoitetaan biologisten ja virallisesti adoptoitujen lasten lapsia. Kun valitset edunsaajaksi lastenlapset, säästösumma jaetaan lastenlasten kesken. Kuolleen lapsenlapsen perillisillä ei ole sijaantulo-oikeutta, vaan varat jaetaan muiden lastenlasten kesken.
 • Omaiset: Aviopuoliso saa puolet vakuutuskorvauksesta ja lapset puolet. Jos aviopuolisoa ei ole, lapset saavat koko vakuutuskorvauksen ja päinvastoin. Ellei aviopuolisoa tai lapsia ole, vakuutuskorvaus maksetaan perintökaaren mukaisesti perillisille. Mahdollista valita edunsaajaksi vain kuolemantapauksessa.
 • Puoliso: Säästösumma maksetaan sille henkilölle, jonka kanssa vakuutuksenottaja on säästöajan päättyessä tai oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Jos haluat edunsaajaksi avopuolison, hänet tulee lisätä nimetyksi edunsaajaksi.
 • Puoliso ja lapset: Puolet säästösummasta maksetaan vakuutuksenottajan aviopuolisolle tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutuksenottajan lasten kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. Jos haluat edunsaajaksi avopuolison, hänet tulee lisätä nimetyksi edunsaajaksi.
 • Nimetty edunsaaja / nimetyt edunsaajat: Voit lisätä edunsaajaksi henkilön, henkilöitä, yhdistyksen tai säätiön, joille säästösumma maksetaan. Mikäli nimettyjä edunsaajia on useita, säästösumma jaetaan edunsaajien kesken tasan, ellei erikseen ole muuta määrätty.
 • Kuolinpesä: Kuolinpesän ollessa edunsaajana kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutetun kuolinpesälle. Kuolinpesälle maksettava kuolintapauskorvaus kuuluu kuolinpesän varoihin ja se jaetaan osana vainajan perintöä joko perintökaaren mukaisille perillisille tai testamentinsaajille.

Sijoitusvakuutuksen edunsaajan muuttaminen 

Elämäntilanteet voivat muuttua ja sijoitusvakuutuksen edunsaajan valintaan voi tulla tarve tehdä muutoksia. Edunsaajaa voi muuttaa kirjallisella ilmoituksella. Digipalveluissamme edunsaajan vaihtaminen on maksutonta.

On tärkeää ajoittain tarkistaa, että edunsaajavalinta on tehty oikein ja että edunsaajan tiedot ovat ajan tasalla. Saatat haluta tehdä muutoksia edunsaajiin esimerkiksi, kun menet naimisiin tai eroat tai kun perheeseenne syntyy lapsi.

Pääset vaihtamaan edunsaajaa:

 • op.fi:ssä: Kirjaudu sisään - Säästöt ja sijoitukset - Vakuutussäästäminen - Sopimuksen turvat ja edunsaajat - Kuolemantapauskorvaus tai Säästösumma - Muuta edunsaajia - Jatka - Vahvista avainlukulistalla tai mobiiliavaimella - Vahvista
 • OP-mobiilissa: Kirjaudu sisään - Sijoitukset - Vakuutussäästäminen - Sopimuksen turvat ja edunsaajat - Kuolemantapauskorvaus tai Säästösumma - Muuta edunsaajia - Jatka - Vahvista avainlukulistalla tai mobiiliavaimella - Vahvista

Miten edunsaajavalinta vaikuttaa korvaussumman verotukseen?

Edunsaajamääräys vaikuttaa sijoitusvakuutuksen korvaussumman verotukseen. 

Jos valitset edunsaajaksi itsesi, pääoma on verotonta, mutta tuotto verotetaan pääomatulona. Jos sopimuksen päättyessä sovittuun määräpäivään edunsaajana ovat tuloverolaissa tarkoitetut lähiomaiset, pääoma verotetaan lahjaveron ja tuotto pääomatuloveron mukaan. Muille korvaus on kokonaisuudessaan pääomatulona verotettavaa. Kuolemantapauskorvaus on lähiomaisille perintöverotettavaa ja muille veronalaista pääomatuloa. Jos vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesän kautta, on se saajalleen perintöverotettavaa.

Mitä eroa on säästöhenkivakuutuksen ja henkivakuutuksen edunsaajilla?

Säästöhenkivakuutuksen eli sijoitusvakuutuksen korvaussumma voidaan maksaa edunsaajalle joko sopimuksen päättyessä määräpäivään tai kuolemantapauksessa. Sijoitusvakuutukseen valitaan edunsaajat molempien tapausten varalle. Henkivakuutuksessa edunsaaja saa vakuutuskorvauksen vain silloin, jos vakuutettu menehtyy.

Jos vakuutuksenottaja menehtyy sopimuksen aikana, kuolemantapauskorvaus maksetaan edunsaajille. Tieto vakuutuksenottajan menehtymisestä tulee väestötietojärjestelmästä vakuutusyhtiölle automaattisesti, minkä jälkeen lähetämme ohjeet kuolemantapauskorvauksen hakemista varten vakuutuksenottajan kuolinpesän osoitteeseen.

Ennen kuin korvaus voidaan maksaa, edunsaajien tulee varmistaa henkilöllisyytensä. Helpoiten tämä onnistuu verkkopankkitunnuksilla op.fi-palvelussa. Tätä varten tarvitaan kyseisen vakuutuksen vakuutusnumero, joka on ilmoitettu lähettämässämme saatteessa.

Edunsaajien tulee toimittaa tilanteesta riippuen seuraavat liitteet:

 • Sukuselvitys vakuutetusta, jos edunsaajana on omaiset tai lapset.
 • Sukuselvitys vakuutetusta ja vakuutetun lapsista, jos edunsaajana on lastenlapset.
 • Mahdollinen testamentti, testamentin tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoitukset sekä perukirja, jonka liitteenä on sukuselvitys, jos edunsaajana on kuolinpesä.
 • Sukulaisuuden osoittava virkatodistus, jos edunsaajana on lähiomainen.
 • Kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisterinote tai vastaava, jos edunsaajana on yhteisö tai yhdistys.

Liitteet voi toimittaa helpoiten op.fi-palvelun kautta verkkoviestinä. Valitse Vakuutusviesti ja aiheeksi Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset.

Liitteet voi myös postittaa saatteessa mainittuun postitusosoitteeseen tai viedä lähimpään osuuspankkiin.

Arvioitu käsittelyaika on 2–4 viikkoa.

OP Sijoitusvakuutus

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit toimivat. 

Verotuksesta annetut tiedot perustuvat 1.1.2023 voimassa olleeseen verolainsäädäntöön. Vakuutusten verotus voi muuttua ja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa verolainsäädäntöä.