NewLife-vakuutus

Perheen kasvaessa henkivakuutuksen tarve lisääntyy. Vanhemmat muistavat usein vakuuttaa lapsensa tapaturmien ja sairauden varalta. Usein ei ehkä tulla kuitenkaan ajatelleeksi, mikä lapsen tilanne olisi, jos jompikumpi vanhemmista menehtyisi.

NewLife-vakuutus turvaa uuden arjen

NewLife on alle yksivuotiaan lapsen vanhemmille myönnettävä 20 000 euron henkivakuutus kuoleman varalle. Vakuutus antaa lapsen vanhemman menehtyessä turvaa arjen pyörittämiseen sekä esimerkiksi lapsen koulutuksen varalle.

Tarjoamme NewLife-vakuutuksen molemmille vanhemmille erikseen ensimmäiseksi vuodeksi ilmaiseksi. Tämän jälkeen vakuutus jatkuu automaattisesti maksullisena.

Vakuutuksen myöntäminen ei edellytä terveysselvityksen täyttämistä. Voit saada NewLife-vakuutuksen, vaikka sinulla olisi muutoin terveyden vakuuttamista koskevia rajoituksia.

NewLife turvaa vaikeassa tilanteessa

NewLife-vakuutuksesta maksetaan korvaus edunsaajalle, jos menehdyt yllättäen henkivakuutuksen voimassaoloaikana. Korvausta maksettaessa ei ole merkitystä, onko kuolema aiheutunut sairaudesta tai tapaturmasta. Suosittelemme turvaamaan molemmat vanhemmat NewLife-vakuutuksella, mutta halutessasi vakuutuksen voi myös hankkia vain jommallekummalle vanhemmista.

Henkivakuutus lisäedulla omistaja-asiakkaalle

Jos olet omistaja-asiakkaamme, saat NewLife-vakuutukseen ilmaisen 45 prosentin korotuksen vakuutuskorvauksen määrään. Normaalisti 20 000 euron NewLife-vakuutuksen korvausmääräksi muodostuu tällöin 29 000 euroa. Kyseinen omistaja-asiakkaan etu on voimassa myös muissa OP-Henkivakuutuksen myöntämissä henkivakuutuksissa.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Pohjola Vakuutus toimii.
Syntyvän lapsen vakuutus
Lapsivakuutus