Livförsäkring

En placering för de människor som är viktiga för dig

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-22 och lör. kl. 10-16).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i våra försäkringsbeslut då du tecknar en livförsäkring för dig själv och vi kontrollerar dina kreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy. Läs mer om behandlingen av personuppgifter
1

Ekonomisk trygghet för dina närstående

En livförsäkring är särskilt viktig om du svarar för din familjs utkomst, om du har barn eller lån.

2

En livförsäkring som passar ditt liv – välj skydd för en person eller parskydd

Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, ditt hushåll, dina inkomster och lån. Du kan teckna en livförsäkring för dig själv eller skaffa dig ett gemensamt parskydd, dvs. en livförsäkring för två personer, med din livskamrat.

3

Du får en förhöjning på 45 % på ersättningsbeloppet

Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du som tilläggsförmån en premiefri förhöjning på 45 % på försäkringsersättningen. Om du till exempel valt en försäkringsersättning på 100 000 euro, betalar vi 145 000 euro. Höjningen fastställs årligen. Dessutom ger dina premier OP-bonus.

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i våra försäkringsbeslut då du tecknar en livförsäkring för dig själv och vi kontrollerar dina kreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

 

Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivning

Hur skiljer sig skydd för en person från parskydd? Jämförelse mellan livförsäkringar och val av livförsäkring

Den bästa livförsäkringen är sådan att dina närstående kan fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. En rätt dimensionerad livförsäkring hjälper dina närstående till exempel med att amortera hemmets lån eller betala arvsskatt. Det lönar sig att jämföra livförsäkringar, för att du ska kunna skydda dig på ett sätt som lämpar sig för just din egen livssituation. Som namnet säger, är parskydd en gemensam livförsäkring för två. En livförsäkring för en person kan du åter ta för dig själv. Parskydd är lämplig i synnerhet då två personer ansvarar för familjens ekonomi. Premien för parskydd ställer sig ofta förmånligare en skydd för en person.

Du kan teckna både en livförsäkring för en person och parskydd bekvämt och snabbt på nätet. Du ska teckna både en livförsäkring för en person och parskydd senast som 65-åring. Båda typerna av livförsäkring förutsätter en hälsodeklaration, och upphör då den försäkrade fyller 70 år eller avlider. Den exakta kostnaden för både en livförsäkring för en person och parskydd ser du genom att logga in på vår räknare med dina bankkoder och fylla i uppgifterna som behövs.

Vill du ha en offert på flera försäkringar? Begär försäkringsoffert >

Vilka faktorer påverkar premien på livförsäkring?

På premien för livförsäkringen inverkar det valda ersättningsbeloppet och livförsäkringstagarens ålder. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen. Du kan välja ersättningsbeloppet enligt din livssituation. Du kan även ändra beloppet under försäkringens giltighetstid. De ändringar som gjorts inverkar också på livförsäkringens pris. Du kan räkna ut ett försäkringsbelopp som passar dina behov genom att beakta familjens lån, årsinkomster och antalet barn. En rätt dimensionerad livförsäkringsersättning täcker åtminstone din andel av lånet, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas. Priset för livförsäkringen betalas årligen i en eller fler poster.

 

För vem lämpar sig livförsäkringen parskydd?

Om du och din partner bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi, är ett parskydd ett gott alternativ. Parskydd är en gemensam livförsäkring för två personer, där de båda försäkrade har egna förmånstagare. Livförsäkringen parskydd är i allmänhet förmånligare till priset än skydd som tecknas separat. I en försäkring med parskydd betalas försäkringsersättningen till den avlidna personens förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare.

Hur beskattas ersättningarna för livförsäkringen och till vem betalas ersättningen?

Ersättningen ur livförsäkringen betalas till de förmånstagare som du har valt. Försäkringen täcker dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall. Du kan ändra förmånstagare i nättjänsten under försäkringens giltighetstid. Om förmånstagaren till livförsäkringen är en nära anhörig, omfattas ersättningsbeloppet av arvsbeskattningen. Om förmånstagaren däremot är någon annan än en nära anhörig, beaktas det ersättningsbelopp som betalas ut i kapitalinkomstbeskattningen.

Om du vill tala med en av våra experter om livförsäkringsfrågor, kan du kontakta vår kundtjänst 0303 0303 (mån–fre 8–19). 

Så här uppskattar du lätt ditt behov av livförsäkring:

Ersättningsbeloppet i livförsäkringen

= familjens lån

+ vårdnadshavarnas bruttoinkomst för ett år

+ minst 20 000 euro per barn som ska försörjas

– livförsäkringsskydd som är i kraft

– familjens nuvarande tillgångar

 

FÖRSTA ÅRET 0 €
NewLife-livsförsäkring
Skydd vid allvarlig sjukdom
Skydd vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts leder till stora förändringar i din vardag.
Hälsoförsäkring för vuxen

Livförsäkringarna beviljas utgående från en hälsodeklaration. Då du ansöker om en livförsäkring, måste du alltså fylla i en hälsodeklaration med grunduppgifter om ditt hälsotillstånd. Du kan enkelt fylla i hälsodeklarationen på nätet då du tecknar livförsäkringen. Observera, att livförsäkringen inte träder i kraft innan hälsodeklarationen är ifylld. Om livförsäkringen är Parskydd, ska båda försäkrade personerna fylla i en hälsodeklaration.

En livförsäkring kan beviljas även om den försäkrade inte är fullt frisk. Beslut om beviljande av livförsäkringen tas alltid på basis av en ifylld hälsodeklaration.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell gällande livförsäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

 

Då du ansöker om livförsäkring, kan du själv förordna förmånstagare som ersättningen vid dödsfall ska betalas till. Du kan när som helst ändra förordnandet om förmånstagare för livförsäkringen genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget.

Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Man kan teckna livförsäkring som 2–65-åring. Nedre åldersgränsen för parskydd är 15 år, den övre 65 år. Det individuella skyddet upphör då den försäkrade avlidit eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Parskyddet upphör, om någondera av de försäkrade avlider eller fyller 70 år. Då fortsätter försäkringen för den andra försäkrade som ett skydd för en person.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Här finns anvisningar och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.