Mies ja nainen turvattuna parivakuutuksella

Livförsäkring

En livförsäkring hjälper, om det värsta händer
1

Livförsäkring för dig och din kära

Parskydd är det förmånligaste sättet att med en livförsäkring försäkra er båda.

2

Livförsäkringsförmån för ägarkunder

Vi höjer på den livförsäkringsersättning som du valt med 40 % utan tilläggsavgift.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Teckna en pensionsförsäkring redan i dag

En livförsäkring hjälper dina närstående ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. Dina närstående kan använda livförsäkringsersättningen exempelvis för att betala arvsskatten eller för att amortera hemmets lån. 

Som ägarkund hos oss får du en livförsäkringsförmån det vill säga i en ersättningssituation betalar vi din förmånstagare försäkringsersättningen förhöjd med 40 procent. Om du exempelvis valt en försäkringsersättning på 100 000 euro, betalar vi 140 000 euro. Förhöjningen fastställs årligen.

En livförsäkring är extra viktig om du
 • har små barn
 • har bolån eller annat lån eller
 • ansvarar för din familjs utkomst.
Henkivakuutuksella voit varmistaa perheesi toimeentulon.

Teckna en livförsäkring efter din livssituation

Du kan välja antingen en fast eller en sjunkande försäkringsersättning till din livförsäkring. En fast försäkringsersättning är ett säkert val oavsett din livssituation. Då förblir försäkringsersättningen densamma och försäkringspremien justeras årligen med den försäkrades ålder.  

En sjunkande livförsäkringsersättning kan åter vara ett lämpligt alternativ för dig, om du endast har lån i liten omfattning och barnen redan klarar sig själva. En sjunkande livförsäkringsersättning minskar årligen samtidigt som livförsäkringspremien förblir densamma.

Ett parskydd är en bra lösning, om båda föräldrarna bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi.

Taina Mamma till tre barn

En hurdan livförsäkring passar mig?

Den bästa livförsäkringen är sådan, att dina närstående kan fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. En försäkringsersättning som passar dina behov kan du räkna ut genom att beakta familjens lån, årsinkomsterna och antalet barn.

Vi rekommenderar att du väljer en livförsäkringsersättning som åtminstone täcker dina lån, dina bruttoinkomster och 20 000 euro per barn som ska försörjas. Om både du och din make/sambo svarar för familjens utkomst, är ett parskydd ett förmånligare alternativ än separata livförsäkringar.

    
  
  
  
  
                        Vanhempi ja lapsi laiturilla
Skydd vid allvarlig sjukdom
Skydd vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts leder till stora förändringar i din vardag.

Livförsäkringen beviljas utgående från hälsodeklarationen. Hälsodeklarationen kan enkelt fyllas i via nätet, och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas. 

En försäkring kan ofta beviljas också om du inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån den ifyllda hälsodeklarationen.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Du kan själv förordna förmånstagaren till vilken ersättningen vid dödsfall ska betalas. Du kan när som helst ändra det här förordnandet genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget. Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Förmånstagarförordnande

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

 • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
 • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
 • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Instruktioner och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.
Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.