Livförsäkring

En placering för de människor som är viktiga för dig

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-22 och lör. kl. 10-16).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i våra försäkringsbeslut då du tecknar en livförsäkring för dig själv och vi kontrollerar dina kreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy. Läs mer om behandlingen av personuppgifter
1

Ekonomisk trygghet för dina närstående

En livförsäkring är särskilt viktig om du svarar för din familjs utkomst, om du har barn eller lån.

2

En livförsäkring som passar ditt liv – välj skydd för en person eller parskydd

Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, ditt hushåll, dina inkomster och lån. Du kan teckna en livförsäkring för dig själv eller skaffa dig ett gemensamt parskydd, dvs. en livförsäkring för två personer, med din livskamrat. Du kan teckna både en livförsäkring för en person och parskydd bekvämt och snabbt på nätet.

3

Du får en förhöjning på 45 % på ersättningsbeloppet

Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du som tilläggsförmån en premiefri förhöjning på 45 % på försäkringsersättningen. Om du till exempel valt en försäkringsersättning på 100 000 euro, betalar vi 145 000 euro. Höjningen fastställs årligen. Dessutom ger dina premier OP-bonus.

Vad är en livförsäkring? Risklivförsäkringar i ett nötskal

Alla försäkringar ger skydd mot olika risker. När det gäller livförsäkringar är risken att den försäkrade avlider, medan bilförsäkring ger skydd ifall du krockar och hemförsäkring ersätter vattenskador eller andra olyckor.

Om du har tecknat en livförsäkring och du avlider, betalas ersättningen ur livförsäkringen till de förmånstagare som du har valt. Försäkringen täcker dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall. Förmånstagaren är ofta nära anhöriga som barn eller partner. Förmånstagaren kan dock vara vem som helst som du vill ta hand om ifall det värsta skulle hända.

Jämförelse mellan livförsäkringar och val av livförsäkring

Den bästa livförsäkringen är sådan att dina närstående kan fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. En rätt dimensionerad livförsäkring hjälper dina närstående till exempel med att amortera hemmets lån eller betala arvsskatt. Det lönar sig att jämföra livförsäkringar, för att du ska kunna skydda dig på ett sätt som lämpar sig för just din egen livssituation.

Jämför livförsäkringar >

Efter jämförelse mellan olika livförsäkringar är det dags att teckna en livförsäkring som passar dig bäst. Hur mycket kostar livförsäkringen då? Den exakta kostnaden för både en livförsäkring för en person och parskydd ser du genom att logga in på vår räknare med dina bankkoder och fylla i uppgifterna som behövs. Om du är intresserad även av andra försäkringar, du kan begära en offert som täcker alla dina behov på en gång. 

45% förhöjning på ersättningsbeloppet för ägarkunder i andelsbanken och preferenskunder hos Pohjola Försäkring.

Hur skiljer sig skydd för en person från parskydd?

Som namnet säger, är parskydd en gemensam livförsäkring för två. En livförsäkring för en person kan du åter ta för dig själv. Parskydd är lämplig i synnerhet då två personer ansvarar för familjens ekonomi. Premien för parskydd ställer sig ofta förmånligare en skydd för en person.

Parskydd är en gemensam livförsäkring för två personer, där de båda försäkrade har egna förmånstagare. I en försäkring med parskydd betalas försäkringsersättningen till den avlidna personens förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare. Du ska teckna både en livförsäkring för en person och parskydd senast som 65-åring. Båda typerna av livförsäkring förutsätter en hälsodeklaration, och upphör då den försäkrade fyller 70 år eller avlider.

Läs mer om förmånstagare till livförsäkring >

Hur bildas premien för livförsäkringen?

På premien för livförsäkringen inverkar det valda ersättningsbeloppet och livförsäkringstagarens ålder. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen. 

Med hjälp av livförsäkringsräknaren kan du räkna ut vilket försäkringsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar. Fyll i ditt födelsedatum och de uppgifter som motsvarar din livssituation i räknaren, så ser du premien för livförsäkringen. 

På premien för livförsäkringen inverkar det valda ersättningsbeloppet och livförsäkringstagarens ålder. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen. Du kan välja ersättningsbeloppet enligt din livssituation. Du kan även ändra beloppet under försäkringens giltighetstid. De ändringar som gjorts inverkar också på livförsäkringens pris.

På vilket sätt är det förmånligt att teckna en livförsäkring? 

Livförsäkringen är förmånligast när du är preferenskund hos Pohjola Försäkring eller ägarkund i andelsbanken. Du får då en avgiftsfri förhöjning på 45 % på livförsäkringens ersättningsbelopp. För den som söker en förmånlig livförsäkring kan det också löna sig att överväga att teckna parskydd, som kan ha förmånligare försäkringspremier än en livförsäkring för en person. Som ägarkund och genom att koncentrera försäkringarna får du dessutom rabatt på flera försäkringar. 

Du kan betala premierna i 1–4 eller sex poster. Premien blir förmånligast om du betalar årspremien i en post. Du får då en rabatt på 2,5 % på premien. 

Så här uppskattar du lätt ditt behov av livförsäkring

Du kan räkna ut ett försäkringsbelopp som passar dina behov genom att beakta familjens lån, årsinkomster och antalet barn. En rätt dimensionerad livförsäkringsersättning täcker åtminstone din andel av lånet, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas. Priset för livförsäkringen betalas årligen i en eller fler poster.

Ersättningsbeloppet i livförsäkringen

= familjens lån

+ vårdnadshavarnas bruttoinkomst för ett år

+ minst 20 000 euro per barn som ska försörjas

– livförsäkringsskydd som är i kraft

– familjens nuvarande tillgångar

 

Du kan även ändra beloppet under försäkringens giltighetstid om din livsituation ändras. De ändringar som gjorts inverkar också på livförsäkringens pris.

Exempel på livförsäkringspremier

Venla

Venla, 29, ägarkund i andelsbanken

Venla har en treårig dotter, vars framtid hon vill trygga med en livförsäkring. Eftersom Venla är ägarkund i andelsbanken får hon automatiskt en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet i valfritt skydd för en person.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
145 000 €

Exempelpris
16,25 €/månad (195 €/år)

 

Olli och Tuula

Olli, 40 och Tuula, 43, preferenskunder hos Pohjola Försäkring

Olli och Tuula har valt ett gemensamt parskydd. De har ett gemensamt bostadslån och barn på 3 och 6 år. Som preferenskunder hos Pohjola Försäkring får de automatiskt en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp för preferenskund
145 000 €

Exempelpris
35,75 €/månad (429 €/år)

Heidi ja Teemu

Heidi, 28 och Teemu, 30, ägarkunder i andelsbanken

Heidi och Teemu vill skydda varandras ekonomiska situation med en parskydd-livförsäkring. De har en gemensam bostad. Som ägarkunder i andelsbanken får de en förmån i form av en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
145 000 €

Exempelpris
23,42 €/månad (281 €/år)

Hur beskattas ersättningarna för livförsäkringen?

Livförsäkringens ersättningsbelopp omfattas antingen av arvsbeskattning eller kapitalinkomstbeskattning. Beskattningen beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller ej.

Läs mer om beskattning av livförsäkringsersättning >

Kontakta oss om livförsäkringar

Om du vill tala med en av våra experter om livförsäkringsfrågor, kan du kontakta vår kundtjänst 0303 0303 (mån–fre 8–19).

Livförsäkringarna beviljas utgående från en hälsodeklaration. Då du ansöker om en livförsäkring, måste du alltså fylla i en hälsodeklaration med grunduppgifter om ditt hälsotillstånd. Du kan enkelt fylla i hälsodeklarationen på nätet då du tecknar livförsäkringen. Observera, att livförsäkringen inte träder i kraft innan hälsodeklarationen är ifylld. Om livförsäkringen är Parskydd, ska båda försäkrade personerna fylla i en hälsodeklaration.

En livförsäkring kan beviljas även om den försäkrade inte är fullt frisk. Beslut om beviljande av livförsäkringen tas alltid på basis av en ifylld hälsodeklaration.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell gällande livförsäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

 

Då du ansöker om livförsäkring, kan du själv förordna förmånstagare som ersättningen vid dödsfall ska betalas till. Du kan när som helst ändra förordnandet om förmånstagare för livförsäkringen genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget.

Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Man kan teckna livförsäkring som 2–65-åring. Nedre åldersgränsen för parskydd är 15 år, den övre 65 år. Det individuella skyddet upphör då den försäkrade avlidit eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Parskyddet upphör, om någondera av de försäkrade avlider eller fyller 70 år. Då fortsätter försäkringen för den andra försäkrade som ett skydd för en person.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Här finns anvisningar och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.

NewLife-livförsäkring
” ”
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Hälsoförsäkring för vuxen

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.