Livförsäkring

Du vet vad som är viktigaste för dig

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-22 och lör. kl. 10-16).

Då du tecknar en livförsäkring till dig själv eller en annan person använder vi automatiskt beslutsfattande som stöd i beslutsfattandet och vi kontrollerar dina kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy. Läs mer om automatiskt beslutsfattande
20 % rabatt

Det första året med 20 % rabatt

För nya livförsäkringar får du 20 % rabatt för det första året. Erbjudandet gäller till och med 31.12.2022 för privatkunder. Som andelsbankens ägarkund eller Pohjola Försäkrings preferenskund får du dessutom en 45 % förhöjning av ersättningsbeloppet avgiftsfritt. 

Läs mera Stäng
1

Ekonomisk trygghet för dina närstående

En livförsäkring är särskilt viktig om du svarar för din familjs utkomst, om du har barn eller lån. Livförsäkringens försäkringsersättning kan hjälpa dina närmaste ekonomiskt, om du avlider. 

2

En livförsäkring som passar ditt liv – välj skydd för en person eller parskydd

Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, ditt hushåll, dina inkomster och lån. Du kan teckna en livförsäkring för dig själv eller skaffa dig ett gemensamt parskydd, dvs. en livförsäkring för två personer, med din livskamrat. Du kan teckna både en livförsäkring för en person och parskydd bekvämt och snabbt på nätet.

3

Dra nytta av förmånerna

På en ny livförsäkring får du 20 % rabatt för ett år. Erbjudandet gäller till slutet av december 2022. Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du dessutom en premiefri förhöjning på 45 % på försäkringsersättningen. Om du till exempel har valt en försäkringsersättning på 100 000 euro, betalar vi 145 000 euro. Höjningen fastställs årligen. Dessutom ger dina premier OP-bonus när du är ägarkund i andelsbanken.

Vad är en livförsäkring? Risklivförsäkringar i korthet

Alla försäkringar skyddar mot risker. En livförsäkring, som också kallas för risklivförsäkring, underlättar nära anhörigas liv i händelse av dödsfall, medan en bil försäkras i händelse av en kollision och hemmet i händelse av en vattenskada eller någon annan skada. 

Om du har en livförsäkring och avlider, betalas en försäkringsersättning ur livförsäkringen till förmånstagaren. Försäkringen täcker dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall. 

Förmånstagaren är ofta en nära anhörig, såsom din make eller ditt barn. Förmånstagaren kan emellertid vara vem som helst som du vill ge ekonomiskt stöd till. Försäkringsersättningen är till hjälp i vardagen i en svår situation. Dina anhöriga kan använda ersättningsbeloppet som de själva finner bäst, till exempel för arvsskatten eller för att amortera lån.​ 

Vilken är den bästa livförsäkringen för dig?

Den bästa livförsäkringen är sådan att dina närstående kan fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. En rätt dimensionerad livförsäkringsersättning ger ekonomisk trygghet och hjälper dina närstående till exempel med att amortera hemmets lån eller betala arvsskatt. Det lönar sig att jämföra livförsäkringar för att du ska kunna skydda dig på ett sätt som lämpar sig för just din livssituation. 

Jämförelse av livförsäkringar >

Efter en jämförelse av livförsäkringar är det dags för dig att teckna den bästa livförsäkringen. Hur många euro betalar du sedan för livförsäkringen månatligen eller årligen? Beräkna premien för ett individuellt skydd eller ett parskydd med hjälp av vår räknare, så ser du hur stor premien skulle vara månatligen eller årligen.​ Om du utöver en livförsäkring också är intresserad av våra andra försäkringar, begär offert på alla på en gång. 

45% förhöjning på ersättningsbeloppet för ägarkunder i andelsbanken och preferenskunder hos Pohjola Försäkring.

Vilka saker inverkar på premien för livförsäkringen?

På premien för livförsäkringen inverkar ålder, hälsotillstånd och det ersättningsbelopp som valts enligt livssituationen. I tabellen ser du exempel på premier för en individuell livförsäkring och för ett parskydd, samt hur ersättningsbeloppet påverkas om du är preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund i andelsbanken. För närvarande får du en ny livförsäkring med 20 % rabatt för det första året. Erbjudandet gäller till och med 31.12.2022 för privatkunder.

Venla

Venla, 29, ägarkund i andelsbanken

Venla har en treårig dotter, vars framtid hon vill trygga med en livförsäkring. Eftersom Venla är ägarkund i andelsbanken får hon automatiskt en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet i valfritt skydd för en person.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
145 000 €

Exempelpris
16,25 €/månad (195 €/år)

Nu 13 euro/mån. (156 euro/1:a året)

 

Olli och Tuula

Olli, 40 och Tuula, 43, preferenskunder hos Pohjola Försäkring

Olli och Tuula har valt ett gemensamt parskydd. De har ett gemensamt bostadslån och barn på 3 och 6 år. Som preferenskunder hos Pohjola Försäkring får de automatiskt en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp för preferenskund
145 000 €

Exempelpris
35,75 €/månad (429 €/år)

Nu 28,60 euro/mån. (343,20 euro/1:a året)

Heidi ja Teemu

Heidi, 28 och Teemu, 30, ägarkunder i andelsbanken

Heidi och Teemu vill skydda varandras ekonomiska situation med en parskydd-livförsäkring. De har en gemensam bostad. Som ägarkunder i andelsbanken får de en förmån i form av en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
145 000 €

Exempelpris
23,42 €/månad (281 €/år)

Nu 18,74 euro/mån. (224,80 euro/1:a året)

Hur skiljer sig ett individuellt skydd från ett parskydd? 

Som namnet säger, är ett parskydd en gemensam livförsäkring för två. En individuell livförsäkring kan du åter teckna för dig själv. Om du och din partner bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi, är ett parskydd ett gott alternativ. Premien för ett parskydd ställer sig även ofta förmånligare än ett individuellt skydd. 

I en parskyddsförsäkring har de båda försäkrade egna förmånstagare. I ett parskydd betalas livförsäkringsersättningen till den avlidna personens förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare. 

Läs mer om val av förmånstagare i livförsäkringen >

Du ska teckna både en individuell livförsäkring och ett parskydd senast som 65-åring. Båda typerna av livförsäkring förutsätter att man fyller i en hälsodeklaration, och upphör då den försäkrade fyller 70 år eller avlider. 

Hur bildas premien för livförsäkringen? 

Det valda ersättningsbeloppet och den försäkrades ålder påverkar premien för livförsäkringen. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen.  

Med hjälp av livförsäkringsräknaren kan du räkna ut vilket försäkringsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar. Fyll i ditt födelsedatum och de uppgifter som motsvarar din livssituation i räknaren, så ser du premien för livförsäkringen. 

På vilket sätt är det förmånligt att teckna en livförsäkring?  

För en ny livförsäkring får du just nu 20 % rabatt för det första året. Erbjudandet gäller till och med 31.12.2022 för privatkunder. Livförsäkringen är förmånligast när du är preferenskund hos Pohjola Försäkring eller ägarkund i andelsbanken. Du får då dessutom en avgiftsfri förhöjning på 45 % på livförsäkringens ersättningsbelopp. 

För den som söker en förmånlig livförsäkring kan det också löna sig att överväga att teckna ett parskydd, som kan ha förmånligare försäkringspremier än en individuell livförsäkring. Som ägarkund och genom att koncentrera försäkringarna får du dessutom rabatt på flera försäkringar.  

Premien för livförsäkringen betalas årligen i en eller flera poster. Premien blir förmånligast om du betalar årspremien i en post. Du får då en rabatt på 2,5 % på premien. 

Hur fastställs livförsäkringens ersättningsbelopp? 

 
Livförsäkringsersättningen betalas ut till den förmånstagare som du har förordnat. Du har dimensionerat ersättningsbeloppet rätt när det täcker åtminstone din andel av lånet, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas. Gällande livförsäkringar och förmögenhet har en minskande effekt på beloppet. 

Du kan beräkna ett ersättningsbelopp som passar dina behov genom att beakta: 

  • familjens lån 
  • vårdnadshavarnas totala bruttoinkomster för ett år 
  • antal barn      
  • gällande livförsäkringar 
  • förmögenheten                             

Om det sker förändringar i din livssituation, kan du ändra ersättningsbeloppet när som helst under försäkringens giltighetstid. De ändringar som gjorts inverkar också på premien för livförsäkringen.   

Vilken är åldersgränsen för en livförsäkring?

Man kan teckna livförsäkring som 2–65-åring. Nedre åldersgränsen för parskydd är 15 år, den övre 65 år. Det individuella skyddet upphör då den försäkrade avlidit eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Parskyddet upphör, om någondera av de försäkrade avlider eller fyller 70 år. Då fortsätter försäkringen för den andra försäkrade som ett skydd för en person.

Hur beskattas ersättningarna för livförsäkringen?

Livförsäkringens ersättningsbelopp omfattas antingen av arvsbeskattning eller kapitalinkomstbeskattning. Beskattningen beror på om förmånstagaren är en nära anhörig eller ej.

Läs mer om beskattning av livförsäkringsersättning >

Vad betyder automatiskt beslutsfattande?

Automatiskt beslutsfattande betyder att beslutet om beviljandet av försäkringen fattas via vårt automatiska system och att våra kundrådgivare inte deltar i att fatta beslutet. Beslutet vi fattat baserar sig på de uppgifter du gett, vårt kundregister och  våra riskurvalsprinciper. 
Ifall du eller an annan försäkrad vill att ett automatiskt fattat beslut ska handläggas av vår kundrådgivare kan ni ta kontakt med vår kundbetjäning.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Kontakta oss om livförsäkringar

Om du vill tala med en av våra experter om livförsäkringsfrågor, kan du kontakta vår kundtjänst 0303 0303 (mån–fre 8–17).

Livförsäkringarna beviljas utgående från en hälsodeklaration. Då du ansöker om en livförsäkring, måste du alltså fylla i en hälsodeklaration med grunduppgifter om ditt hälsotillstånd. Du kan enkelt fylla i hälsodeklarationen på nätet då du tecknar livförsäkringen. Observera, att livförsäkringen inte träder i kraft innan hälsodeklarationen är ifylld. Om livförsäkringen är Parskydd, ska båda försäkrade personerna fylla i en hälsodeklaration.

En livförsäkring kan beviljas även om den försäkrade inte är fullt frisk. Beslut om beviljande av livförsäkringen tas alltid på basis av en ifylld hälsodeklaration.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell gällande livförsäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

 

Då du ansöker om livförsäkring, kan du själv förordna förmånstagare som ersättningen vid dödsfall ska betalas till. Du kan när som helst ändra förordnandet om förmånstagare för livförsäkringen genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget.

Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Det är bra att kontrollera livförsäkringens ersättningsbelopp om livssituationen har förändrats, exempelvis om du har köpt en bostad och tagit ett större lån eller om ett nytt barn har fötts i familjen. Beräkna ersättningsbeloppet så att det täcker din andel av lånen, ett års bruttoinkomster och minst 20 000 € per barn som du har vårdnad om.

Du kan skaffa ett tilläggsskydd genom att teckna en ny livförsäkring vid sidan av den gamla till önskat ersättningsbelopp. Då blir den gamla försäkringens ersättningsbelopp + den nya försäkringens ersättningsbelopp = livförsäkringsskyddet.

För att teckna tilläggsskydd måste du också fylla i en ny hälsoutredning.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Här finns anvisningar och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.

FÖRSTA ÅRET 0 €
NewLife-livförsäkring
Kaksi miestä istuu huolettomina, koska heidät on turvattu Henkivakuutuksella.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Hälsoförsäkring för vuxen

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.