Mies ja nainen turvattuna parivakuutuksella

Livförsäkring

En livförsäkring tryggar dina närstående
1

Ekonomisk trygghet för dina nära och kära

En livförsäkring är särskilt viktig om du svarar för din familjs utkomst, om du har barn eller lån. 

2

En livförsäkring efter dina behov

Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, ditt hushåll, dina inkomster och lån.   

3

Som ägarkundsförmån får du en höjning av ersättningsbeloppet med 40 %

Om du t.ex. valt en försäkringsersättning på 100 000 euro, betalar vi 140 000 euro. Höjningen fastställs årligen. Dessutom samlar du OP-bonus.

 

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut och kontrollerar dina kreditupplysningar genom Suomen Asiakastieto Oy. 

 

Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivning

Är du inte kund hos OP?

Du kan enkelt räkna ut premien och teckna en försäkring genom att före teckningen logga in i tjänsten med din egen banks koder.

En hurdan livförsäkring passar mig?

Den bästa livförsäkringen är sådan, att dina närstående kan fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. Då kan dina närstående använda livförsäkringsersättningen t.ex. för att amortera hushållets lån eller för att betala arvsskatt. 

En försäkringsersättning som passar dina behov kan du räkna ut genom att beakta familjens lån, årsinkomsterna och antalet barn. Vi rekommenderar att du väljer en livförsäkringsersättning som åtminstone täcker din andel av lånet, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Parskydd är den förmånligaste livförsäkringen för två

Livförsäkringspremien beror på ersättningsbeloppet som du valt, åldern och antalet försäkrade. Om du vill teckna en livförsäkring för dig och din make eller sambo, är parskyddet ett förmånligare alternativ än separata livförsäkringar.

Parskydd är en bra lösning då både du och din make eller sambo svarar för familjens utkomst. Om du blev intresserad av parskydd eller vill du chatta med våra specialist,  kontakta din andelsbank eller till servicenumret 0303 0303 (mån.-fre. 8-19).

 

    
  
  
  
  
                        Vanhempi ja lapsi laiturilla
Skydd vid allvarlig sjukdom
Skydd vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts leder till stora förändringar i din vardag.

Livförsäkringen beviljas utgående från hälsodeklarationen. Hälsodeklarationen kan enkelt fyllas i via nätet, och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas. 

En försäkring kan ofta beviljas också om du inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån den ifyllda hälsodeklarationen.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Du kan själv förordna förmånstagaren till vilken ersättningen vid dödsfall ska betalas. Du kan när som helst ändra det här förordnandet genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget. Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Förmånstagarförordnande

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.
Instruktioner och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.
Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.