Livförsäkring

Du vet vad som är viktigaste för dig

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-22 och lör. kl. 10-16).

Då du tecknar en livförsäkring till dig själv eller en annan person använder vi automatiskt beslutsfattande som stöd i beslutsfattandet och vi kontrollerar dina kredituppgifter hos Suomen Asiakastieto Oy. Läs mer om automatiskt beslutsfattande
45 % förhöjning 0 €

Förmån för ägarkunder hos andelsbanken och för preferenskunder hos Pohjola Försäkring

Som ägarkund hos andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du en 45 % förhöjning av ersättningsbeloppet avgiftsfritt. Till exempel är en ersättning på 100 000 euro 145 000 euro efter förhöjningen. Tilläggsförmånen fastställs årligen.

Läs mera Stäng
1

Den bästa stunden för att teckna en livförsäkring är nu

Det händer mycket under livet, beredskap ger därför sinnesfrid. Om du avlider, underlättar ersättningsbeloppet i livförsäkringen den ekonomiska bördan för de människor som betyder mest för dig.

2

Individuellt skydd eller parskydd enkelt via våra digitala tjänster

Med räknaren ovan kan du kontrollera premien för din livförsäkring och teckna en försäkring enkelt via våra digitala tjänster. Du kan välja en livförsäkring för dig eller teckna ett parskydd som är en gemensam livförsäkring för två personer.

3

Du bestämmer förmånstagaren

Vid dödsfall betalas det ersättningsbelopp ur livförsäkringen du valt till den förmånstagare som du fastställt. Du kan byta förmånstagare när som helst och så ofta som du vill.

Vad är en livförsäkring?

Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj.Om du har en livförsäkring och avlider, betalas livförsäkringens ersättningsbelopp till den förmånstagare som du har förordnat. Förmånstagaren är ofta en nära anhörig, såsom din make eller ditt barn. Förmånstagaren kan emellertid vara vem som helst som du vill ge ekonomiskt stöd till. Livförsäkringen täcker dödsfall till följd av sjukdom eller olycksfall.

Försäkringsersättningen är till hjälp i vardagen i en svår situation. Dina anhöriga kan använda ersättningsbeloppet som de själva finner bäst, till exempel för arvsskatten eller för att amortera lån.​

Hur skiljer sig ett individuellt skydd från ett parskydd?

Som namnet säger, är ett parskydd en gemensam livförsäkring för två. En individuell livförsäkring kan du åter teckna för dig själv. Om du och din partner bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi, är ett parskydd ett gott alternativ. Premien för ett parskydd ställer sig även ofta förmånligare än ett individuellt skydd.

I ett parskydd har de båda försäkrade egna förmånstagare. I parskyddet betalas livförsäkringsersättningen till den avlidna personens förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare.

Läs mer om val av förmånstagare i livförsäkringen >

Du ska teckna både en individuell livförsäkring och ett parskydd senast som 65-åring. Båda typerna av livförsäkring förutsätter att man fyller i en hälsodeklaration, och upphör då den försäkrade fyller 70 år eller avlider.

Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, din familj, dina inkomster och lån.

Jämförelse av livförsäkringar >

 

Hur mycket kostar en livförsäkring?

Nedan ser du exempel på premier för en individuell livförsäkring och för ett parskydd samt hur ersättningsbeloppet påverkas om du är preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund i andelsbanken. 

 

Venla

Venla, 29
Livförsäkring

Venla har en treårig dotter, vars framtid hon vill trygga med en livförsäkring. Eftersom Venla är ägarkund i andelsbanken får hon automatiskt en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet i valfritt skydd för en person.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
145 000 €

Exempelpris
16,25 €/månad (195 €/år)

 

Olli och Tuula

Olli, 40 och Tuula, 43 Parskydd

Olli och Tuula har valt ett gemensamt parskydd. De har ett gemensamt bostadslån och barn på 3 och 6 år. Som preferenskunder hos Pohjola Försäkring får de automatiskt en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp för preferenskund
145 000 €

Exempelpris
35,75 €/månad (429 €/år)

Mia och Ari

Mia, 28 och Ari, 30 Parskydd

Mia och Ari vill skydda varandras ekonomiska situation med en parskydd-livförsäkring. De har en gemensam bostad. Som ägarkunder i andelsbanken får de en förmån i form av en 45-procentig höjning av ersättningsbeloppet.

Ersättningsbelopp
100 000 €

Ersättningsbelopp som ägarkund
145 000 €

Exempelpris
23,42 €/månad (281 €/år)

 

Vad ersätter livförsäkringen och vad består priset av? 

Den valda försäkringsersättningen och den försäkrades ålder påverkar premien för livförsäkringen. Ju yngre försäkringstagare du är, desto billigare är den. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen. Med hjälp av livförsäkringsräknaren kan du räkna ut vilket försäkringsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar. Fyll i ditt födelsedatum och de uppgifter som motsvarar din livssituation i räknaren, så ser du premien för livförsäkringen.

Livförsäkringen är förmånligast när du är preferenskund hos Pohjola Försäkring eller ägarkund i andelsbanken. Du får då dessutom en avgiftsfri förhöjning på 45 procent på livförsäkringens ersättningsbelopp. Höjningen fastställs årligen.

Ett parskydd är i fråga om premierna i regel förmånligare än en risklivförsäkring för en person. Premien för livförsäkringen betalas årligen i en eller flera poster. Förmånligast är livförsäkringen då du betalar årspremien i en post. Du får då en rabatt på 2,5 procent på premien.

Tre skäl att teckna livförsäkring

 1. Om du omkommer, får den förmånstagare du valt (till exempel din make) genast försäkringsersättningen, vilket gör det lättare att sköta de vardagliga utgifterna. Det är bäst att välja ersättningsbeloppet så att det täcker alla dina lån, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per varje barn att försörja. 
   
 2. Livförsäkringen kan ge sinnesfrid genom att den gör framtiden ekonomiskt tryggare. Många tecknar en livförsäkring när de får barn, i samband med ett bolån eller när de annars bär ekonomiskt ansvar för sina närmaste.
   
 3. Livförsäkring ger bonus, och som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du en förhöjning på 45 procent av livförsäkringens ersättningsbelopp.

Vad betyder automatiskt beslutsfattande?

Automatiskt beslutsfattande betyder att beslutet om beviljandet av försäkringen fattas via vårt automatiska system och att våra kundrådgivare inte deltar i att fatta beslutet. Beslutet vi fattat baserar sig på de uppgifter du gett, vårt kundregister och  våra riskurvalsprinciper. 
Ifall du eller an annan försäkrad vill att ett automatiskt fattat beslut ska handläggas av vår kundrådgivare kan ni ta kontakt med vår kundbetjäning.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Kontakta oss om livförsäkringar

Om du vill tala med en av våra experter om livförsäkringsfrågor, kan du kontakta vår kundtjänst 0303 0303 (mån–fre 8–17).

Vad ersätter livförsäkring? Ur en livförsäkring utbetalas en engångsersättning om den försäkrade avlider på grund av ett olycksfall eller en sjukdom. Livförsäkringsersättningen betalas ut till den förmånstagare som du har förordnat. Du har dimensionerat ersättningsbeloppet rätt när det täcker åtminstone din andel av lånet, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas. Gällande livförsäkringar och förmögenhet har en minskande effekt på beloppet.

Du kan beräkna ett ersättningsbelopp som passar dina behov genom att beakta

 • familjens lån
 • vårdnadshavarnas totala bruttoinkomster för ett år
 • antalet barn     
 • gällande livförsäkringar
 • förmögenheten    
   

Om det sker förändringar i din livssituation, kan du ändra ersättningsbeloppet när som helst under försäkringens giltighetstid. De ändringar som gjorts inverkar också på premien för livförsäkringen.

Man kan teckna livförsäkring som 2–65-åring. Nedre åldersgränsen för parskydd är 15 år, den övre 65 år. Det individuella skyddet upphör då den försäkrade avlidit eller senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Parskyddet upphör, om någondera av de försäkrade avlider eller fyller 70 år. Då fortsätter försäkringen för den andra försäkrade som ett skydd för en person.

Livförsäkringens ersättning beskattas antingen genom arvsskatt eller som kapitalinkomst beroende på om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte.

Läs mer om beskattningen av livförsäkringsersättningar >

Livförsäkringarna beviljas utgående från en hälsodeklaration. Då du ansöker om en livförsäkring, måste du alltså fylla i en hälsodeklaration med grunduppgifter om ditt hälsotillstånd. Du kan enkelt fylla i hälsodeklarationen på nätet då du tecknar livförsäkringen. Observera, att livförsäkringen inte träder i kraft innan hälsodeklarationen är ifylld. Om livförsäkringen är Parskydd, ska båda försäkrade personerna fylla i en hälsodeklaration.

En livförsäkring kan beviljas även om den försäkrade inte är fullt frisk. Beslut om beviljande av livförsäkringen tas alltid på basis av en ifylld hälsodeklaration.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell gällande livförsäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

 

Då du ansöker om livförsäkring, kan du själv förordna förmånstagare som ersättningen vid dödsfall ska betalas till. Du kan när som helst ändra förordnandet om förmånstagare för livförsäkringen genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget.

Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Det är bra att kontrollera livförsäkringens ersättningsbelopp om livssituationen har förändrats, exempelvis om du har köpt en bostad och tagit ett större lån eller om ett nytt barn har fötts i familjen. Beräkna ersättningsbeloppet så att det täcker din andel av lånen, ett års bruttoinkomster och minst 20 000 € per barn som du har vårdnad om.

Du kan skaffa ett tilläggsskydd genom att teckna en ny livförsäkring vid sidan av den gamla till önskat ersättningsbelopp. Då blir den gamla försäkringens ersättningsbelopp + den nya försäkringens ersättningsbelopp = livförsäkringsskyddet.

För att teckna tilläggsskydd måste du också fylla i en ny hälsoutredning.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Utifrån en dödsfallsförsäkring betalas ersättning till förmånstagaren, om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Här finns anvisningar och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.

FÖRSTA ÅRET 0 €
NewLife-livförsäkring
Kaksi miestä istuu huolettomina, koska heidät on turvattu Henkivakuutuksella.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Hälsoförsäkring för vuxen

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.