Livförsäkring

En placering för de människor som är viktiga för dig
KAMPANJERBJUDANDE

Livförsäkringens första år nu till halva priset

Du får nu 50% rabatt på försäkringspremien för livförsäkringens första år! Förmånen gäller nya livförsäkringar för privatpersoner som tecknas under tiden 1.11.2020–31.1.2021.

Du får nu 50% rabatt på livförsäkringens första årets försäkringspremie!
Läs mera Stäng
1

Ekonomisk trygghet för dina närstående

En livförsäkring är särskilt viktig om du svarar för din familjs utkomst, om du har barn eller lån.

2

En lämplig livförsäkring för dig

Välj en livförsäkring som bäst passar din livssituation, ditt hushåll, dina inkomster och lån.   

3

Som ägarkundsförmån får du en höjning av ersättningsbeloppet med 45 %

Om du till exempel valt en försäkringsersättning på 100 000 euro, betalar vi 145 000 euro. Höjningen fastställs årligen. Dessutom ger dina premier OP-bonus.

 

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut och kontrollerar dina kreditupplysningar genom Suomen Asiakastieto Oy. 

 

Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivning

Vill du ha en offert på flera försäkringar?

Om du vill kan du be oss skicka en övergripande offert på livförsäkring och andra försäkringar för hem, familj och egendom på en gång.

En försäkring som passar ditt liv

Den bästa livförsäkringen är sådan, att dina närstående kan fortsätta sin vardag utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. En rätt dimensionerad livförsäkring hjälper dina närstående till exempel med att amortera hemmets lån eller betala arvsskatt.

Premien för livförsäkringen

Det valda ersättningsbeloppet och den försäkrades ålder påverkar premien för livförsäkringen. Även den försäkrades hälsotillstånd kan påverka premien för försäkringen. Du kan välja ersättningsbeloppet enligt din livssituation. Du kan även ändra beloppet under försäkringens giltighetstid. Du kan räkna ut ett försäkringsbelopp som passar dina behov genom att beakta familjens lån, årsinkomster och antalet barn. En rätt dimensionerad livförsäkringsersättning täcker åtminstone din andel av lånet, dina bruttoinkomster för ett år och 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Parskydd ger er båda sinnesro

Om du och din partner bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi, är ett parskydd ett gott alternativ. Parskydd är en gemensam livförsäkring för två personer, där de båda försäkrade har egna förmånstagare. Parskydd är i allmänhet förmånligare än skydd som tecknas separat. I ett parskydd betalas försäkringsersättningen till den avlidnes förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare. Om du blev intresserad av ett parskydd kan du boka en tid till en lokal expert här. 

Ersättningar ur livförsäkringen 

När du en gång är borta, betalas ersättningen ur livförsäkringen till de förmånstagare som du har valt. Försäkringen täcker dödsfall till följd av sjukdom och olycksfall. Du kan ändra förmånstagare i nättjänsten under försäkringens giltighetstid. Beskattning? Om förmånstagaren till livförsäkringen är en nära anhörig, omfattas ersättningsbeloppet av arvsbeskattningen. Om förmånstagaren däremot är någon annan än en nära anhörig, beaktas det ersättningsbelopp som betalas ut i kapitalinkomstbeskattningen.

Om du vill tala med en av våra experter om livförsäkringsfrågor, kan du kontakta vår kundtjänst 0303 0303 (mån–fre 8–19). 

Skydd vid allvarlig sjukdom
Skydd vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en sjukdom eller ett olycksfall som ersätts leder till stora förändringar i din vardag.

Livförsäkringen beviljas utgående från hälsodeklarationen. Hälsodeklarationen kan enkelt fyllas i via nätet, och utifrån deklarationen avgörs, om försäkringen kan beviljas. 

En försäkring kan ofta beviljas också om du inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån den ifyllda hälsodeklarationen.

Det är viktigt att du inte säger upp en eventuell giltig försäkring innan du fått ett beslut om att en ny försäkring beviljas.

Du kan själv förordna förmånstagaren till vilken ersättningen vid dödsfall ska betalas. Du kan när som helst ändra det här förordnandet genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget. Enklast är det att ge eller ändra ett förmånstagarförordnande i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi. Alternativt kan du ge ett förmånstagarförordnande med blanketten för förmånstagarförordnande.

Förmånstagarförordnande

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.
Instruktioner och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.
Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab, och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.