Med parskydd skyddar du din familjs ekonomi, om du avlider

Parskydd

Parskydd är en livförsäkring för två
1

Bästa tiden att teckna parskydd är nu

Det händer mycket under livet, beredskap ger därför sinnesfrid. Med parskydd skyddar du din livspartners och din familjs ekonomi, om du avlider. Du kan enkelt teckna försäkringen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

2

Räkna ut priset

Parskydd är ofta förmånligare än ett skydd för en person. Du ser en uppskattad premie genom att trycka på knappen Räkna ut premie och teckna nedan och mata indin och din livspartners födelsetider. Genom att logga in kan du räkna ut exakta premier och teckna en försäkring.

3

Dra nytta av kundförmån

Du som är ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får ett 50 % högre ersättningsbelopp. Då är till exempel en ersättning på 100 000 euro 150 000 euro. Tilläggsförmånen fastställs årligen.

Parskydd är en gemensam livförsäkring med livspartnern

En hurdan livförsäkring är parskydd? Som namnet säger, är parskydd en gemensam livförsäkring för två. Parskydd är ett bra val om du och din livspartner bär det ekonomiska ansvaret för familjens ekonomi. Om en av er avlider medan försäkringen är i kraft, hjälper parskyddet till med att bibehålla familjens levnadsstandard i den svåra situationen.

Parskydd passar dig om

 • du och din livspartner har ansvaret för familjens utkomst
 • du vill skydda din livspartners och din familjs ekonomi, om du avlider
 • du funderar på vad du kan göra för att inte din familj ska behöva avstå från till exempel det gemensamma hemmet om du eller din livspartner avlider

Med ersättningen ur livförsäkringen kan man till exempel betala bostadslån eller andra utgifter i vardagen. När du funderar på vilken ersättningssumma som är den lämpligaste för dig, bör du beakta dina ekonomiska åtaganden. Till och med en liten livförsäkring hjälper i sorgen, men vi rekommenderar att ersättningssumman ska täcka lån, ett års bruttoinkomster samt 20 000 per barn.

Premie för parskydd

Parskydd är ofta förmånligare än ett skydd för en person. Du kan enkelt räkna ut premier för en försäkring med vår kalkylator: mata in din och din livspartners födelsetider för att se en uppskattad premie. En exakt premie ser du när du loggat in och du kan enkelt teckna en försäkring på nätet.

Premien för parskydd betalas årligen i en eller flera poster. Förmånligast är parskydd då du betalar årspremien i en post. Du får då en rabatt på 2,5 % på premien.

50% högre ersättning för Pohjola Försäkrings preferenskunder och för andelsbankens ägarkunder.

Förmånstagare i parskydd

Livförsäkringen i form av parskydd har en gemensam ersättningssumma, men båda har egna förmånstagare. Livförsäkringsersättningen betalas till den avlidna personens förmånstagare. Om de båda försäkrade avlider samtidigt, betalas försäkringsbeloppet till hälften till de försäkrades förmånstagare.

Beskattning av parskydd

Av ersättningen ur livförsäkringen betalas antingen arvsskatt eller skatt på kapitalinkomst, beroende på förmånstagaren i livförsäkringen är en nära anhörig.

När du är ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du förmåner också för livförsäkringen. När du tecknar en försäkring får du nu en förhöjning på 50 % på ett valfritt ersättningsbelopp. Om du har valt en ersättning på 100 000 euro blir ersättningsbeloppet 150 000 euro. Tilläggsförmånen gäller för nya livförsäkringar.

Om du har tecknat en försäkring tidigare kan tilläggsförmånen vara en annan eller så är det möjligt att din försäkring inte har någon tilläggsförmån. Du hittar din gällande förmån i ditt senaste försäkringsbrev. Du är ägarkund i andelsbanken då du har betalat medlemsinsatsen. Dina förmåner som ägarkund eller Pohjola Försäkrings preferenskund uppdateras automatiskt enligt försäkringsperioderna. Tilläggsförmånen fastställs årligen.  

NewLife-livförsäkring
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.