Beskattning av livförsäkring

Den som överväger att teckna en risklivförsäkring, det vill säga en livförsäkring i händelse av dödsfall, kanske undrar hur försäkringen beskattas. Hur beskattas livförsäkringar, och är en livförsäkring ett arv? Vi har sammanställt svar på frågor om beskattningen av livförsäkringar.

Det viktigaste att komma ihåg är att beskattningen av din livförsäkring i hög grad beror på vem du valt som förmånstagare.

Vad ska man tänka på när det gäller beskattningen av en livförsäkring?

Det viktigaste att komma ihåg är att beskattningen av din livförsäkring i hög grad beror på vem du valt som förmånstagare. Beskattningen av livförsäkringar baserar sig alltid på den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt. Observera alltså att uppgifterna om beskattningen kan ändras under din livförsäkrings giltighetstid.

Är ersättningen ur en livförsäkring arv eller kapitalinkomst?

Ersättningsbeloppet i en risklivförsäkring omfattas antingen av arvsbeskattningen eller kapitalinkomstbeskattningen. Ersättningen ur en risklivförsäkring omfattas av arvsbeskattningen om förmånstagaren är en nära anhörig.

Nära anhöriga är make eller maka, barn och barnbarn, adoptivbarn och bröstarvinge till adoptivbarn, fosterbarn och makes eller makas barn. Ersättningen omfattas av arvsbeskattningen också i det fall att förmånstagaren är ett dödsbo. En ersättning som betalas ut till någon annan än en nära anhörig eller ett dödsbo beskattas som kapitalinkomst.

Jämför livförsäkringar >

Kan ett företag dra av premierna för en livförsäkring i beskattningen?

Om du är företagare och tecknar en livförsäkring för företag åt dig själv eller din personal, är livförsäkringspremierna ofta avdragbara i företagets beskattning. Det lönar sig dock att kontrollera med Skatteförvaltningen att premien är avdragbar.

Vid beskattningen av en livförsäkring ska man alltså beakta flera olika faktorer. Beskattningen beror bland annat på vem som är förmånstagare, bestämmelserna i gällande lagstiftning och om ersättningsbeloppet omfattas av arvsskatt eller kapitalinkomstskatt, eller om det är fråga om en personlig livförsäkring eller en livförsäkring för företag.

Läs mer om vårt utbud av livförsäkringar!

    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
Äiti katsoo lastaan yrittäjän henkivakuutus turvanaan.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
NewLife-livförsäkring

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.