Kaksi miestä istuu huolettomina, koska heidät on turvattu Henkivakuutuksella.

Livförsäkring för företagaren och personalen

En livförsäkring tryggar ekonomin för dina närstående och kontinuiteten i företagsverksamheten.

Trygghet för dina närstående

En livförsäkring för företag, som tecknats i händelse av dödsfall, tryggar livet och ekonomin för företagarens närstående.

Tryggar kontinuiteten i företagets verksamhet

Reducera riskerna för företaget och teckna en livförsäkring för att trygga kontinuiteten i företagets verksamhet om det värsta skulle hända.

Livförsäkring som anställningsförmån

En frivillig livförsäkring som företaget tecknar för sina anställda ger arbetstagarens familj ekonomiskt skydd och är en värdefull anställningsförmån.

Förmån för nya företagare

Om din företagsverksamhet har pågått mindre än ett år, får du 50 % rabatt på din livförsäkring på 30 000 euro för de två första åren.

Varför borde företaget teckna en livförsäkring?

Med en frivillig livförsäkring för företag kan du komplettera det lagstadgade socialskyddet för företagaren och de anställda. En livförsäkring ger trygghet åt den försäkrade företagarens eller arbetstagarens närstående och hjälper dem ekonomiskt över det värsta. Vid dödsfall betalas livförsäkringsersättningen som en engångsersättning till de valda förmånstagarna. Ersättningen kan användas till exempel för att amortera lån, betala arvsskatten eller för andra utgifter.

Med en livförsäkring kan företaget också trygga kontinuiteten i företagets verksamhet i den överraskande situation som uppkommer om en nyckelperson i företaget eller en av ägarföretagarna avlider. Då kan du täcka till exempel förluster i företagets produktion med livförsäkringsersättningen. Företagets livförsäkring fungerar också som tilläggssäkerhet för företagets lån.

Företagarens tillgångar är ofta bundna till företaget, och till exempel familjens bostad kan stå som säkerhet för företagets skulder. Genom att teckna en livförsäkring för företaget säkerställer du din familjs uppehälle i oväntade situationer.

En hurdan livförsäkring passar bäst för ditt företag?

Den bästa livförsäkringen för en företagare är sådan att dina närstående kan fortsätta sitt dagliga liv utan att behöva oroa sig för familjens ekonomi. Du kan räkna ut en försäkringsersättning som lämpar sig för dig genom att räkna ihop företagets och familjens lån, din årsinkomst och 20 000 euro per barn som ska försörjas.

En livförsäkring som tryggar kontinuiteten i företagets verksamhet kan skräddarsys vid händelse av att en nyckelperson eller ägarföretagare skulle avlida. En livförsäkring kan också tecknas som en anställningsförmån, dvs. som ekonomiskt skydd för personalens familjer.

Förmån för nya företagare

Om din företagsverksamhet har pågått mindre än ett år, får du 50 % rabatt på din livförsäkring på 30 000 euro för de två första åren.

Öppna företagskonto enkelt via våra digitala tjänster här

 

Nedan presenteras de faktorer som påverkar premien på Livförsäkring för företag:

  • den försäkrades ålder
  • den försäkrades födelseår
  • den försäkrades kön
  • det valda ersättningsbeloppet
  • individuell eller grupplivförsäkring
  • individuellt skydd eller parskydd
  • fast eller sjunkande ersättningsbelopp.

Uppgifterna om beskattningen av försäkringen baserar sig på gällande lagstiftning. Observera att uppgifterna kan ändras under försäkringens giltighetstid.

Dödsfallsersättningar som utbetalas till den försäkrades nära anhöriga, som är förmånstagare, är egendom som är föremål för arvsbeskattning. För andra förmånstagare än den försäkrades nära anhöriga är en dödsfallsersättning som betalas till försäkringens förmånstagare till hela beloppet beskattningsbar kapitalinkomst.

En ersättning som betalas ut till ett företag är skattepliktig näringsinkomst.

Vi sänder en anmälan om de arvsskattepliktiga ersättningarna till skattemyndigheten.

 Instruktioner och blanketter för ansökan om livförsäkringsersättning.
Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
” ”
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.