Personförsäkringar

Olycksfallsförsäkringen för företagare och arbetsolycksfallsförsäkringen för arbetstagare ersätter inkomstbortfall och vårdkostnader i anslutning till olycksfall i arbete och yrkessjukdomar. Oftast beror arbetsoförmåga ändå på sjukdomar. Många företagare har löst det här genom att skaffa Hälsoskydd för sig själv och sin personal. Hälsoskydd är en täckande vårdkostnadsförsäkring som kompletterar företagshälsovårdens tjänster och som ger snabbare tillgång till vård.

Du kan också utvidga ditt eget och personalens lagstadgade pensionsskydd. Vi rekommenderar att du läser mer om Pensionsförsäkring för företagare och Gruppensionsförsäkring. Med dem möjliggör du en flexibel pensionering och tryggar pensionsdagarna.

En livförsäkring tryggar ekonomin för familjen och närstående vid dödsfall. Som företagskund hos OP kan du nu lätt teckna en livförsäkring på nätet.

När du planerar de skydd som behövs för din personal på förhand kan du koncentrera dig på ditt företags affärsverksamhet utan bekymmer. Sköt också om din egen ork och ditt eget försäkringsskydd. Med frivilliga försäkringar tryggar du både din privata och företagets ekonomi samtidigt som du engagerar din personal. Läs mer om försäkringar för företagare och anställda och fråga mer av våra experter!

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings personförsäkringar 

 

Työtapaturmavakuutus_kahvila
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Yrityksen matkavakuutus_mies_turkoosi_vesi
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
Yrityseläkevakuutuksen kuva
Pensionsförsäkring för företagare
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.
Ammattiurheilijan urheiluturva
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden
Yrittäjän vakuutukset yleinen
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
#op
Terveysturvan kuva
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Henkivakuutus yritykselle kuva
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Ryhmäeläkevakuutus_kuva
Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.
Työkyvyttömyysvakuutuksen kuva
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
OP Työkyvyn turva
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.