Personförsäkringar

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings personförsäkringar 

 

När du planerar de skydd som behövs för din personal på förhand kan du koncentrera dig på ditt företags affärsverksamhet utan bekymmer. Sköt också om din egen ork och ditt eget försäkringsskydd. Med frivilliga försäkringar tryggar du både din privata och företagets ekonomi samtidigt som du stärker personalens engagemang för företaget.

Olycksfallsförsäkringen för företagare och arbetsolycksfallsförsäkringen för arbetstagare ersätter inkomstbortfall och vårdkostnader i anslutning till olycksfall i arbete och yrkessjukdomar. I fråga om distansarbete är arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsskydd mer begränsat. Distansarbetsförsäkring eller Fritidsförsäkring ökar skyddet för din personal.

Arbetsoförmåga orsakas oftast av sjukdomar. Många företagare har löst det här genom att skaffa Hälsoskydd för sig själv och sin personal. Hälsoskydd är en täckande vårdkostnadsförsäkring som kompletterar företagshälsovårdens tjänster och som ger snabbare tillgång till vård.

Du kan också utvidga ditt eget och personalens lagstadgade pensionsskydd. Vi rekommenderar att du läser mer om Pensionsförsäkring för företagare och Gruppensionsförsäkring. Med dem möjliggör du en flexibel pensionering.

Livförsäkringen tryggar din familjs och dina närståendes ekonomi vid dödsfall. Som OP:s företagarkund kan du enkelt teckna en livförsäkring på nätet. Läs mer om försäkringarna för företagaren och personalen och fråga mer av våra experter!

Työtapaturmavakuutus_kahvila
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Terveysturva yrityksen sairauskuluvakuutus kuva_
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Henkivakuutus yritykselle kuva
Förmån för nya företagare -50 %
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Ryhmäeläkevakuutus kuva_
Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.
Yrityksen matkavakuutus_kuva
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
Yrittäjän vakuutukset yleinen
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
Yrittäjän tapaturmavakuutus_kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille_kuva
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Työkyvyttömyysvakuutus yritykselle_kuva
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
Hyvinvoiva työyhteisö
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.
Ammattiurheilijaturvan tuotekortti_uimari
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden
Hushållet som arbetsgivare
Skydda din arbetstagare genom att teckna en arbetspensions- och olycksfallsförsäkring när den lön du betalar överstiger 1 300 euro per kalenderår.
” ”
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas
Etätyövakuutus kuva
Distansarbetsförsäkringen
Distansarbetsförsäkringen ersätter skador som uppstår under en distansarbetsdag.
Yrittäjän eläkevakuutus kuva_
Pensionsförsäkring för företagare
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.
” ”
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.