Personförsäkringar

Utöver den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar du din personal och en snabb återgång till arbetet efter sjukdom eller olycksfall med frivilliga försäkringar såsom Hälsoskydd och Gruppolycksfallsförsäkring. Pohjola Hälsomästare och övriga tjänster vid Pohjola Sjukhus stöder återhämtningen genast från början.

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings personförsäkringar 

 

Työtapaturmavakuutuksen kuva
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Yrityksen matkavakuutus_mies_turkoosi_vesi
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
Yrityseläkevakuutuksen kuva
Pensionsförsäkring för företagare
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.
Ammattiurheilijan urheiluturva
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden
Terveysturvan kuva
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Henkivakuutus yritykselle kuva
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
Ryhmäeläkevakuutus_kuva
Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.
Työkyvyttömyysvakuutuksen kuva
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.