Personförsäkringar

 

Läs mer om Pohjola Försäkrings personförsäkringar 

 

När du planerar de skydd som behövs för din personal på förhand kan du koncentrera dig på ditt företags affärsverksamhet utan bekymmer. Sköt också om din egen ork och ditt eget försäkringsskydd. Med frivilliga försäkringar tryggar du både din privata och företagets ekonomi samtidigt som du stärker personalens engagemang för företaget.

Olycksfallsförsäkringen för företagare och arbetsolycksfallsförsäkringen för arbetstagare ersätter inkomstbortfall och vårdkostnader i anslutning till olycksfall i arbete och yrkessjukdomar. I fråga om distansarbete är arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsskydd mer begränsat. Distansarbetsförsäkring eller Fritidsförsäkring ökar skyddet för din personal.

Arbetsoförmåga orsakas oftast av sjukdomar. Många företagare har löst det här genom att skaffa Hälsoskydd för sig själv och sin personal. Hälsoskydd är en täckande vårdkostnadsförsäkring som kompletterar företagshälsovårdens tjänster och som ger snabbare tillgång till vård.

Du kan också utvidga ditt eget och personalens lagstadgade pensionsskydd. Vi rekommenderar att du läser mer om Pensionsförsäkring för företagare och Gruppensionsförsäkring. Med dem möjliggör du en flexibel pensionering.

Livförsäkringen tryggar din familjs och dina närståendes ekonomi vid dödsfall. Läs mer om försäkringarna för företagaren och personalen och fråga mer av våra experter!

Nainen laittaa pyöräilykypärää päähänsä ja on huoleton, koska hänellä on työtapaturmavakuutus.
Arbetsolycksfallsförsäkring
Med Pohjola Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring får du skydd mot olycksfall som inträffar i arbetet eller på arbetsresan och mot yrkessjukdomar i arbetet.
Silmälasipäinen nainen nauraa huolettomasti, tietäen että terveysturva ylläpitää työhyvinvointia.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Kaksi miestä istuu huolettomina, koska heidät on turvattu Henkivakuutuksella.
Livförsäkring för företagaren och personalen
Trygga företagsverksamhetens kontinuitet och minska de ekonomiska risker som gäller personalen.
OP Gruppensionsförsäkring
Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.
Työntekijä työmatkalla ylittämässä tietä matkakassin kanssa, joka on turvattu työntekijän lisäksi Matkavakuutuksella.
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.
Kaksi yrittäjää iloisina hoitamassa yrityksen asioita tietäen, että vakuutukset on kunnossa.
Försäkringar för företagare
Genom att kombinera försäkringar samt de tjänster som främjar hälsa och arbetsförmåga får du ett lämpligt försäkringsskydd för dig och dina anställda.
4 henkilöä valkotaulun luona suunnittelemassa kuinka työntekijän vakuuttaminen hoidetaan.
Försäkringar för arbetstagare
Läs om försäkring av arbetstagare och kontrollera vilka försäkringar av arbetstagare som är obligatoriska för ditt företag.
” ”
Olycksfallsförsäkring för företagare
Ersätter heltäckande vårdkostnader och tryggar utkomsten om du förlorar arbetsförmågan till följd av olycksfall.
Gruppolycksfallsförsäkring
Skydda din personal mot olycksfall på fritid.
Silmälasipäinen mies katselee hyvillä mielin ulos ikkunasta, tiedostaen että työkyvyttömyysvakuutus turvaa.
Invaliditetsförsäkring
Med invaliditetsförsäkring för företag skyddar du dig mot övergående och bestående arbetsoförmåga.
Hyvinvoiva työyhteisö yhdessä kahvihuoneessa huolettomina, sillä heidät on vakuutettu myös Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuksella.
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.
Sprinttijuoksija starttaamassa tietäen, että häntä turvaa ammattiurheilijaturva.
Skydd för professionella idrottsutövare.
Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden
Yksityishenkilön palkkaama työntekijä työssään valitsemassa ruuvia, ja hänet on vakuutettu tapaturmavakuutuksella.
Hushållet som arbetsgivare
När du anställer en person i ditt hem, teckna en olycksfallsförsäkring och en arbetspensionsförsäkring för att skydda arbetstagaren.
LFöPL-försäkring
Lantbruksföretagare som är LFöPL-försäkrade får automatiskt också olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare, OFLA-försäkringen. Dessutom är det lönt att försäkra dig om att du utöver försäkringarna LFöPL och OFLA har ett tillräckligt frivilligt personförsäkringsskydd för riskerna.
Yrittäjän eläke ja sosiaaliturvan perusta on kunnossa, sillä hänellä on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus.
Lagstadgad pensionsförsäkring för företagare, dvs. FöPL
FöPL-försäkring för företagare utgör grunden för din utkomst när du går i pension eller behöver socialskydd.
Mies näppäilemässä kassakonetta kahvilassa, jossa yrittäjän vastuuvakuutus on hoidettu.
Sjukförsäkring för företagare
Trygghet i fall företagaren blir sjuk eller skadas
Mies tekee töitä kahvilassa, istuen huolettomasti läppäri polven päällä, sillä hänellä on etätyövakuutus.
Distansarbetsförsäkringen
Distansarbetsförsäkringen ersätter skador som uppstår under en distansarbetsdag.
OP Företagspensionsförsäkringen
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.
Kolme henkilöä ulkona tyytyväisinä työntekijöinä työeläkevakuutettuina.
ArpL dvs. lagstadgad arbetspensionsförsäkring för arbetstagare
ArPL-försäkringen är en av företagarens obligatoriska försäkringar.
Kaksi työntekijää mustissa vaatteissa keskittymässä työhön tietokoneen äärellä.
Återbetalningsskydd för företagskredit
Skydd för ditt företags ekonomi och framtid.