Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.

TyEL-vakuutus eli työeläkevakuutus työntekijälle

Yrittäjänä sinun on otettava työntekijän lakisääteinen eläkevakuutus eli TyEL, jos työllistät vähintään yhden työntekijän ja maksat palkkaa.

TyEL-vakuutus on yleensä pakollinen työnantajalle

TyEL-vakuutuksella huolehdit osaltasi yrityksesi työntekijöiden eläketurvasta. TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.

Työnantajana olet vastuussa siitä, että työntekijälläsi on TyEL-vakuutus ja ilmoitat ansiot kansalliseen tulorekisteriin. Tulorekisteri on kaikkien työnantajien sähköinen tietokanta. Työeläkeyhtiö saa tiedot ilmoitetuista ansioista samana päivänä.

Työnantajana sinun pitää hoitaa TyEL-vakuutus kuntoon ennen ensimmäistä palkanmaksua. Näin lakisääteiset eläkevakuutusasiat ovat kunnossa jo ennen kuin ilmoitat ensimmäiset ansiot tulorekisteriin.

TyEL-vakuutus on pakollinen, jos kyseessä on työntekijän palkkaava:

  • Yritys 
  • Yhteisö 
  • Kotitalous 

Yritys, yhteisö tai kotitalous tekee joko vakuutussopimuksen työeläkeyhtiön kanssa tai ilmoittaa pienemmästä työskentelystä tulorekisteriin tilapäisenä työnantajana ja maksaa maksut työeläkeyhtiöön.

Työnantajana sinun on hoidettava TyEL-maksut, jos:

  • Työllistät vähintään yhden työntekijän. 
  • Työntekijäsi on 17–68-vuotias. Kun työntekijä täyttää 17 vuotta, alkaa hänen vakuuttamisensa seuraavan kuukauden alusta. TyEL-vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta.
  • Vakuutus on otettava, jos työntekijä ansaitsee vähintään 68,57 euroa kuukaudessa (2024). Voit vakuuttaa joko tilapäisenä työnantajana tai ottamalla vakuutuksen sopimustyönantajana. 
  • Tilapäisen työnantajan alaraja on 9822 euroa (2024) kuuden kuukauden aikana. Jos summa ylittyy, työnantajan on tehtävä TyEL-vakuutushakemus.

TyEL-vakuutus sisältää erilaisia toimeentuloon vaikuttavia eläketurvia. Vanhuuseläke antaa turvaa työntekijälle, joka jää eläkkeelle saavutettuaan alimman eläkeiän. Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen avulla työntekijä voi vähentää työskentelyä tai lopettaa sen kokonaan.

Työkyvyttömyyseläkkeelle työntekijä siirtyy, jos hänen työkykynsä alentuu merkittävästi. Työuraeläke mahdollistaa työntekijän siirtymisen eläkkeelle 63-vuotiaana, jos työkyky on alentunut ja takana on pitkä, vähintään 38 vuoden pituinen työura. Perhe-eläke antaa turvaa menehtyneen työntekijän perheelle.

Työeläkemaksun eli TyEL-maksun suuruuden määräytyminen  

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa keskimääräisen TyEL-maksun vuosittain. Maksu on tietty prosentti työntekijän bruttoansioista. Työeläkemaksu lasketaan joka kuukausi niistä TyEL-palkkatiedoista, jotka työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin. Työnantaja ja työntekijä maksavat oman osuutensa työeläkevakuutusmaksuista.

TyEL-maksuprosentti voi vaihdella eri eläkeyhtiöissä. TyEL-perusmaksu vuonna 2024 on 25,12 prosenttia TyEL-palkoista. Perusmaksuun lisätään hoitokustannus, ja maksua alentaa mahdollinen asiakashyvitys.

Maksun suuruuteen vaikuttavia asioita ovat eräpäivä, yrityksen koko ja palkkasumma. Eläkeyhtiön kustannustehokkuudella on merkitystä, koska se vaikuttaa maksuprosenttiin. Työeläkemaksua alentaa mahdollinen asiakashyvitys. Ilmariselta asiakkaat ovat saaneet hyvät asiakashyvitykset, joihin vaikuttaa muun muassa Ilmarisen hyvä vakavaraisuus.

Lisäksi sinun kannattaa edistää työntekijäsi tai työntekijöittesi työkykyä, mikä auttaa vähentämään työkyvyttömyyseläketapauksia. Lue, mitkä tekijät vaikuttavat yritysvakuutusten hintoihin.

TyEL-maksu maksetaan TyEL-palkasta, joka on työstä maksettu korvaus. Usein TyEL-palkka on sama kuin työntekijän ennakonpidätyksen alainen bruttopalkka. TyEL-palkkaa ovat rahapalkka, ylityökorvaukset, erilaiset lisät, vuosilomapalkka, lomaltapaluuraha, lomakorvaus työsuhteen loppuessa, luontoisedut sekä sairaus- ja tapaturma-ajalta saatu palkka.  

TyEL-maksua ei makseta työkalukorvauksista, verottomista matkakorvauksista ja verottomista päivärahoista.  

Kokeile TyEL-laskuria – Mitä TyEL maksaa vuonna 2024?  

TyEL-perusmaksu on kaikissa työeläkeyhtiössä sama, mutta maksun suuruuteen vaikuttaa eläkeyhtiön tehokkuus eli hoitokustannus. Hoitokustannus on se osa maksua, jolla katetaan eläkeyhtiön toiminnasta, kuten vakuutusten ja eläkkeiden hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Asiakashyvitysten määrä perustuu pelkästään vakavaraisuuteen. Yksi prosentti eläkeyhtiön vakavaraisuuspääomasta hyvitetään asiakkaille, ja hyvitykset alentavat seuraavan vuoden työeläkemaksua.

Kumppanimme Ilmarisen TyEL-maksulaskurilla voit arvioida maksun suuruutta ja sitä, miten eräpäivän siirto vaikuttaa vakuutusmaksukoron kautta maksun määrään.  

TyEL-vakuutusmaksun jakaantuminen työnantajan ja työntekijän kesken

Työnantajana huolehdit työntekijäsi eläketurvasta maksamalla tietyn osuuden TyEL-maksusta. Osan TyEL-maksusta maksaa työntekijä itse ja se otetaan työntekijän palkasta. Työnantajana huolehdit koko maksun maksamisesta eläkeyhtiöön.

Työnantaja maksaa osan TyEL-maksusta. Loput maksaa työntekijä itse. Työnantajan keskimääräinen maksuosuus on 17,43 prosenttia vuonna 2024.

TyEL-perusmaksu eli tasamaksu on riippumaton vakuutetun iästä ja sukupuolesta.

Työnantajan osuus muuttuu sen mukaan, onko työntekijä yli vai alle 53-vuotias. Jos työntekijä on 53–62-vuotias, työnantajan maksuosuus on alhaisempi, koska työntekijä maksaa itse korkeampaa työeläkemaksua. 

Työntekijän osuus TyEL-maksusta riippuu työntekijän iästä. TyEL-maksun osuus vuonna 2024 on:

  • 17–52-vuotiailla 7,15 prosenttia ansioista. 
  • 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia ansioista.  
  • 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ansioista.  

Mikä on TyEL-vakuutuksen alaraja? 

Työnantajana sinulla on TyEL-vakuuttamisvelvollisuus, jos työntekijän palkka on 68,56 euroa kuukaudessa (2024). Tätä pienemmätkin palkat on ilmoitettava tulorekisteriin. 

Jos olet tilapäinen työnantaja, alaraja on 9822 euroa puolessa vuodessa vuonna 2024. Summan ylittyessä sinun on tehtävä TyEL-vakuutushakemus.  

YEL vai TyEL?

Yksityisillä ja julkisilla aloilla toimivat työntekijät ja työnantajat maksavat lakisääteisiä työeläkemaksuja. Työntekijän eläkelaissa (TyEL) määritellään yksityisillä aloilla työskentelevien eläkkeistä. Työnantaja ja työntekijä jakavat TyEL-maksun. TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluu noin 60 prosenttia Suomen työeläkevakuutetuista. 

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät maksavat työeläkemaksuja työtulojensa perusteella. Tällöin puhutaan YEL-vakuutuksesta. Jos olet yrittäjä, muista huolehtia vakuutuksesi kuntoon ja YEL-maksutulosi riittävälle tasolle. 

Onko yrittäjän työeläkevakuutus pakollinen? 

Yrittäjänä huolehdit paitsi työntekijöidesi eläketurvasta myös omasta eläketurvastasi. Kun olet aloittanut yritystoiminnan, sinun on otettava itsellesi eläkevakuutus puolen vuoden kuluessa yrittäjyyden alkamisesta. Myös toiminimen kohdalla eläkevakuutus on usein otettava.

YEL kerryttää työeläkettäsi vanhuuden varalle sekä varmistaa toimeentulosi myös sairauden, vanhemmuuden, työkyvyttömyyden tai työttömyyden aikana. TyEL-vakuutuksen tapaan YEL on lakisääteinen, etkä voi korvata sitä vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Vapaaehtoisilla yrittäjän eläkevakuutuksilla voit täydentää turvaasi. 

Jos harkitset tai suunnittelet yrittäjyyttä, saat meiltä apua aloittavan yrittäjän vakuutuksiin, joilla turvaat itsesi, perheesi ja yrityksesi tulevaisuuden kaikkina aikoina. 

Näin saat lakisääteiset eläkevakuutukset 

Pakollisen YEL- ja TyEL-vakuutuksen saat kumppaniltamme työeläkeyhtiö Ilmariselta. Kumppanuutemme antaa sinulle mahdollisuuden hoitaa kaikki vakuutusasiasi niin, että ne palvelevat parhaiten yritystäsi ja liiketoimintaasi. 

Yrittäjä voi siirtää TyEL-vakuutuksen eläkeyhtiöstä toiseen neljännesvuosittain, jos se on ollut toisessa eläkeyhtiössä vähintään vuoden. Kun haluat tulla Ilmarisen asiakkaaksi, teemme puolestasi siirron nykyisestä työeläkeyhtiöstäsi Ilmariselle. Ottamalla yrittäjän ja työntekijän eläkevakuutuksen Ilmariselta, saat mahdollisten maksualennusten lisäksi käyttöösi koulutustarjonnan. 

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
YEL-vakuutus
YEL-vakuutus on toimeentulosi perusta, kun siirryt eläkkeelle tai tarvitset sosiaaliturvaa.
Nainen hymyilee sillä yrittäjän vakuutukset ovat kunnossa.
Yrittäjän vakuutukset
Yrittäjänä tarvitset tietyt pakolliset vakuutukset ja vapaaehtoisia vakuutuksia. Tutustu!
YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.