Nainen istuu kahvilassa hymyillen, sillä hänellä on aloittavan yrityksen vakuutukset kunnossa.

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Uuden yrityksen perustaminen on jännittävää, mutta joskus myös työlästä. Helpotamme yrityksesi alkutaivalta tarjoamalla sinulle sopivimmat aloittavan yrityksen vakuutukset.

Kaikki yritysvakuutukset helposti kuntoon

Saat kauttamme sujuvasti kaikki tarvittavat pakolliset ja vapaaehtoiset uuden yrittäjän vakuutukset.

Henkilökohtainen asiakaspalvelu

Yhteistyössä asiantuntijamme kanssa varmistat, että kaikki liiketoimintaasi liittyvät riskit on huomioitu riittävästi. Tarvittaessa saat meihin vaivattomasti yhteyden.

Digitaaliset palvelut 24/7

Näet milloin tahansa, mitä vakuutusturvasi kattaa. Vahingon sattuessa saat heti avun Pohjola Vahinkoavusta ja pystyt hakemaan yrityksellesi korvausta nopeasti.

Aloittavan yrityksen vakuutusten muistilista

Aloittavan yrittäjän muistilista on pitkä. Yrittäjänä sinun on mietittävä yritysmuotoa, rahoitusta, lupia, velvoitteita ja työttömyysturvaa. Lisäksi sinun on huomioitava verotus, sopimukset, toimitilat, henkilöstö ja vakuutukset. Kaikkea ei tarvitse hoitaa yksin. 

Autamme aloittavaa yritystä riskien kartoittamisessa ja hallinnassa. Oikein valitut yrityksen vakuutukset antavat turvaa yrityksesi elinkaaren kaikissa vaiheissa. Alkava yrittäjä saa usein myös alennusta vakuutuksista. 

Pienyrityksen vakuutuspaketti Yritysykkönen sisältää kaikki tärkeimmät yrityksen omaisuuteen ja toimintaan liittyvät turvat, kuten turvan omaisuudelle ja yritystoiminnan keskeytymiselle sekä turvan vastuu- ja oikeusturvan osalta.  

Uuden yrittäjän tärkeimmät vakuutukset voidaan jakaa pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joihin jokaisen yrittäjän kannattaa tutustua. Aloittavan toiminimen vakuutukset ovat useimmissa tapauksissa samoja kuin uuden osakeyhtiön vakuutukset.

Aloittavan yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta. YEL on pakollinen 18-67-vuotiaille yrittäjille, jos yrityksen toiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta. Eläketurvan lisäksi YEL auttaa, jos yrittäjä sairastuu, jää vanhempainvapaalle tai yrityksen toiminta keskeytyy.

Aloittavan yrittäjän YEL-vakuutus on hieman edullisempi, ja voit saada maksuusi alennuksen. Saat kumppanimme Ilmarisen lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen samalla, kun hoidat muut vakuutusasiasi. YEL-vakuutuksen tarjoamaa perusturvaa täydentää yrittäjän eläkevakuutus

Jos alkavalla yritykselläsi on heti alusta alkaen työntekijöitä, sinun on hoidettava pakolliset työnantajavakuutukset. Näitä ovat esimerkiksi lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja työntekijän työeläkevakuutus, eli TyEL. 

Toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia ovat muun muassa potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus. Potilasvakuutus on pakollinen terveyden- ja sairaanhoitoalan yrityksille. Ympäristövahinkovakuutus on pakollinen yrityksille, joiden toimintaan liittyy riskejä ympäristövahingoista tai yrityksen toiminta voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.  

Jos yritykselläsi on käytössä autoja tai muita ajoneuvoja, niille on hankittava yrityksen ajoneuvovakuutus.  

Aloittavan yrityksen vapaaehtoiset vakuutukset

Suurin osa aloittavan yrityksen vakuutuksista on vapaaehtoisia. Omalle yritykselle sopivan vakuutusturvan voit räätälöidä yhdessä Pohjola Vakuutuksen asiantuntijan kanssa. Aloittavalle yritykselle ja yrittäjälle on myös omia pakettiratkaisuja, kuten OP Kevytyrittäjä tai pk-yrityksille suunnattu Yritysykkönen. 

Monet aloittavat yrittäjät turvaavat itsensä ja yritystoimintansa myös vapaaehtoisilla vakuutuksilla.  

Yrittäjän tapaturmavakuutus antaa turvaa työtapaturmien varalle. Jos joudut työkyvyttömäksi, tapaturmavakuutus antaa sinulle taloudellista turvaa ja nopeuttaa paluutasi töihin. Työtapaturmavakuutuksen voit laajentaa kattamaan myös vapaa-ajan tapaturmia. Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja, pysyvän haitan aiheuttamia kuluja tai työkyvyttömyydestä syntyviä ansiomenetyksiä. Pääosa sairauspoissaoloista johtuu sairauksista. Yrittäjän sairausvakuutus mahdollistaa nopean hoidon myös sairauksien kohdalla. 

Yrityksen vastuuvakuutus turvaa yrityksesi toimintaa. Tavallisimpia yrityksen vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutus auttaa taloudellisesti, jos yrityksesi toiminta tai tuote aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja. Jokaisen yrittäjän on tärkeä tiedostaa, mitkä ovat toiminnan riskejä, jotta vastuuvakuutus varmasti korvaa aiheutuvia vahinkoja.  

Yrityksen oikeusturvavakuutus on hyödyllinen aloittavalle yritykselle, joka voi joutua sopimusriitaan, vaikka olisi tehnyt kaiken lakipykälien mukaan. Sopimusriidat voivat koskea esimerkiksi tilojen tai koneiden vuokraamista. Yrityksen tai yrittäjän ottama oikeusturvavakuutus kattaa eri asiat kuin yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutukset.  

Yrityksen omaisuusvakuutus antaa taloudellista turvaa, jos yrityksesi koneet, laitteet tai tuotteet vahingoittuvat tai hajoavat luonnonilmiöiden tai ihmisen toiminnan seurauksena. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tulipalot, murrot, ilkivalta, vesivahinko tai myrsky.  

Yrityksen keskeytysvakuutus helpottaa yrityksesi toimintaa, jos liiketoiminta pysähtyy yllättäen. Keskeytymisen syynä voi olla esimerkiksi se, että toimitilat tai koneet kokevat kovia. Henkilökeskeytysvakuutus auttaa varautumaan avainhenkilön työkyvyttömyyteen, joka voi johtua sairaudesta tai tapaturmasta. Riippuvuuskeskeytys vakuutus auttaa, jos tavaran- tai palvelutoimittajalle tai alihankkijalle tapahtuu vahinko, joka haittaa yrityksen liiketoimintaa.  

Hoitamalla uuden yrittäjän vakuutukset heti alussa kuntoon minimoit riskit ja voit keskittyä liiketoimintaan ilman huolia. Jätä yhteydenottopyyntö ja saat tarjouksen sekä hinnan kaikista tarvitsemistasi yrityksen ja yrittäjän vakuutuksista helposti yhdellä kertaa.

Yrityksen perustaminen

OP tarjoaa uusille yrityksille asiantuntevat neuvot ja kattavat pankki- ja vakuutuspalvelut. Tutustu paremmin yrittäjän palveluihin digitaalisissa kanavissa.

Lue lisää yrityksen perustamisesta
Lue lisää aloittavan yrityksen rahoituksesta
Avaa yritystili verkossa

Kaksi naista ja mies kahvilan pöydässä käymässä läpi toiminimen vakuutuksia.
Toiminimen vakuutukset
Toiminimiyrittäjän vakuutuksilla turvaat toimintasi vahinkojen varalta.
Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
YEL-vakuutus
YEL-vakuutus on toimeentulosi perusta, kun siirryt eläkkeelle tai tarvitset sosiaaliturvaa.
Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan. YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.