Ympäristövahinkovakuutus tuo turvaa esimerkiksi kuvassa näkyvälle metsälle

Ympäristövahinkovakuutus

Turvaa ympäristövahinkojen varalle.

Lakisääteinen vakuutus tietyille toimijoille

Ympäristövahinkovakuutus on pakollinen yrityksellesi, jos toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai toiminnasta on mahdollisesti haittaa ympäristölle.

Ensisijainen vastuu ympäristövahingoista on yrityksellä

Vakuutus korvaa vain vahingot, joita vakuutuksenottaja ei itse pysty hoitamaan, esimerkiksi konkurssin takia tai kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä.

Kenelle ympäristövahinkovakuutus on tarkoitettu?

Vakuutus on tarpeellinen, jos yrityksesi toimii esimerkiksi kaivos- tai kemianteollisuudessa. Ympäristövahinkovakuutus korvaa muun muassa henkilö- ja esinevahinkoja sekä vahinkojen torjuntakustannuksia.

Yleensä ympäristövahinkovakuutus on pakollinen sellaisille toiminnan harjoittajille, joka tarvitsee vesioikeuden jätevesiluvan tai alueellisen ympäristökeskuksen ympäristöluvan. Myös ne toimijat, joilta edellytetään lupa vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarvitsevat yleensä vakuutuksen. Lain piiriin kuuluu yrityksiä pienistä kalanviljelylaitoksista suuriin metsä- ja energiayhtiöihin. 

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske öljyn tai öljytuotteiden varastointiin tai jakeluun, voiteluaineen valmistukseen, saastuneen alueenpuhdistukseen tai jätteen hyödyntämiseen liittyvää toimintaa

Mitä lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus korvaa?

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus korvaa

  • vakuutetusta toiminnasta aiheutuneita ympäristövahinkoja
  • henkilö- ja esinevahinkoja
  • vahingon torjuntakustannuksia
  • pilaantuneen ympäristön ennallistamiskustannuksia

Ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta johtuva vahinko. Korvattava vahinko voi liittyä esimerkiksi ympäristössä aiheutuneesta veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta.

Korvauksia maksetaan enintään 6 miljoonaa euroa vahinkoa kohden ja vuoden aikana yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa. Vahinkoa kärsineen luonnollisen henkilön omavastuu on 300 € ja yrityksen tai yhteisön 3 000 €.

Jätä yhteydenottopyyntö ja saat hinnan ympäristövahinkovakuutukselle. Voimme katsoa samalla myös muut yrityksesi vakuutukset kuntoon. Ympäristövahinkovakuutuksen hinta muodostuu pääasiassa yrityksen toimialasta sekä liikevaihdosta.

Ympäristövahinkovakuutus perustuu ympäristövahinkolakiin

Ympäristövahinkovakuutusta säätelee 1.1.1999 voimaan tullut laki ympäristövahinkovakuutuksesta. Sen perusteella korvataan vahingot, kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi.

Ensisijainen vastuu ympäristövahingosta on vahingon aiheuttaneella yrityksellä. Sen on korvattava vahinko täysimääräisesti. Korvaukset maksetaan tietyin edellytyksin aiheuttajan toiminnan vastuuvakuutuksesta. Ympäristövahinkovakuutuksesta korvaukset maksetaan toissijaisesti eli silloin, kun vahinkoa kärsinyt ei voi saada korvausta vahingon aiheuttajalta.

Mies ja nainen keskustelevat aiheesta yritysvakuutus.
Yrityksen vakuutukset
Vakuutukset mahdollistavat yrityksen toiminnan jatkumisen silloin, kun jotain yllättävää tapahtuu.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Vastuuvakuutukset
Vastuuvakuutuksilla turvaat yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta.
Iloiset työntekijät keskustelevat mitkä ovat yrityksen 3 tärkeintä toiminnan vakuutusta.
Yrityksen 3 tärkeintä toiminnan vakuutusta
Vahingoilta ei välty kukaan. Tämä voi huolestuttaa etenkin silloin, kun yritys aloittelee toimintaansa tai suunnittelee kasvua.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee digitaalisen asioinnin sopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.