Iloiset työntekijät keskustelevat mitkä ovat yrityksen 3 tärkeintä toiminnan vakuutusta.

Yrityksen 3 tärkeintä toiminnan vakuutusta

Vahingoilta ei välty kukaan. Tämä voi huolestuttaa etenkin silloin, kun yritys aloittelee toimintaansa tai suunnittelee kasvua. Tällä sivulla esittelemme kolme tärkeintä toiminnan vakuutusta.
1

Yrityksen vastuuvakuutus

Yrityksen vastuuvakuutuksella korvataan esimerkiksi yrityksen toiminnasta tai tuotteista toisille aiheutuvia henkilö- tai esinevahinkoja.
 

2

Yrityksen keskeytysvakuutus

Yrityksen toiminnan keskeytysvakuutus auttaa yritystä turvaamaan taloudellisen tuloksensa merkittävän omaisuusvahingon jälkeen.

3

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia riita-, rikos-, ja hakemusasioissa.

Yrityksen vastuuvakuutus

Yrityksen vastuuvakuutuksella korvataan esimerkiksi yrityksen toiminnasta tai tuotteista toisille aiheutuvia henkilö- tai esinevahinkoja. Kun on selvää, kuka vastaa mistäkin, yrittäjän ja asiakkaiden huolet hälvenevät. Jos suunnitelmissa on yrityksen myynti, vastuuvakuutus antaa selvää etua myyjälle. Tuleva ostaja ei joudu taloudelliseen vastuuseen yrityksen aiemmista virheistä.

Tavallisimpia vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa vahinkoja, jotka syntyvät asiakkaan luona tehdyn työn aikana. Tuotevastuuvakuutus korvaa nimensä mukaisesti tuotteista aiheutuvia vahinkoja.

– Toiminnan vastuuvakuutus on vakuutus, joka yrityksellä kannattaa olla aina toiminnan luonteesta ja toimialasta riippumatta. Toimintaympäristö ja sääntely muuttuvat jatkuvasti ja digitalisaatio kehittyy. Nämä asettavat uudenlaisia tarpeita myös yrityksien vakuutukselliselle riskienhallinnalle, kertoo Pohjola Vakuutuksen Senior Underwriter Timo Toimi.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Vain harva yritys on taloudellisesti niin vahva, että se selviää yksin esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon aiheuttamista ongelmista.

Yrityksen toiminnan keskeytysvakuutus auttaa yritystä turvaamaan taloudellisen tuloksensa merkittävän omaisuusvahingon jälkeen. Keskeytysvakuutus korvaa muun muassa katemenetyksiä, joita äkillinen toiminnan pysähtyminen aiheuttaa. Keskeytysvakuutuksen avulla yritys voi kattaa kuluja, joita syntyy väliaikaisiin liiketiloihin muuttamisesta.

– Esimerkiksi katsastusaseman toimitilojen tulipalon jälkeen keskeytysvakuutuksesta on korvattu välitön katemenetys. Sen lisäksi on korvattu tilapäisten toimitilojen korkeampia vuokria ja muuttokuluja, kertoo Pohjola Vakuutuksen Senior Underwriter Jani Salonen.

Keskeytysvakuutuksen tarvetta kartoitettaessa kannattaa pohtia, miten yritys rahoittaisi kiinteät kulunsa toiminnan keskeyttävän vahingon jälkeen, kun liikevaihtoa ei tule.

– Lisäksi on suositeltavaa kartoittaa, onko toiminta siirrettävissä uusiin toimitiloihin ja kuinka nopeasti tämä olisi mahdollista, Salonen jatkaa.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Yritys voi joutua keskelle kallista riitaa, vaikka yrittäjä olisi tunnollinen ja toiminta moitteetonta.

Sopimusten kanssa on hyvä olla tarkkana. Jos yritys toimii vuokratiloissa, sopimuksessa saattaa piillä riski, joka toteutuessaan hankaloittaa yrityksen toimintaa. Sama koskee laitteiden ja koneiden vuokrasopimuksia.

– Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia riita-, rikos-, ja hakemusasioissa. Vakuutusta voidaan laajentaa kattamaan myös vastapuolen kuluja, Toimi kertoo.

Yrityksen oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvat vain sopimukset, jotka on tehty vakuutuksen ollessa voimassa. Oikeusturvavakuutus kannattaakin ottaa heti toiminnan alkaessa ja se kannattaa pitää ajan tasalla yrityksen kasvaessa.

Huomioi myös nämä vakuutukset

Tieto on monen yrityksen tärkeintä omaisuutta ja yhä useamman yrityksen toiminta on riippuvainen tietojärjestelmistä. Tietomurto tai haittaohjelma voi lamauttaa toiminnan kokonaan ja aiheuttaa yllättäviä kustannuksia, ellei yrityksellä ole turvanaan kybervakuutusta.  

– Kybervakuutuksen avulla voidaan varautua esimerkiksi kyberkiristyksen, palvelunestohyökkäysten ja tietosuojarikkomusten varalle. Kybervakuutus kasvattaa jatkuvasti suosiotaan ja se on tulevaisuudessa yhtä tärkeä osa yritysten vakuutusturvaa kuin perinteinen toiminnanvastuuvakuutus, Toimi sanoo.

Yrityksen kiinteistövakuutuksella turvataan yrityksen tai taloyhtiön omaisuutta. Kiinteistövakuutus suojaa esimerkiksi asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöjen omistamiseen tai hallintaan liittyviä riskejä, joista yrityksen johto tai taloyhtiön hallitus vastaa.

Liikkuminen on tuttua monille yrittäjille. Yrityksen ajoneuvovakuutuksia on pakollisia ja vapaaehtoisia ja niillä korvataan esimerkiksi ilkivaltaan liittyviä vahinkoja tai hajonneita tuulilaseja. Yrityksen ajoneuvovakuutukset räätälöidään kunkin yrityksen tarpeisiin.

Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja tilanteista, joissa vastuuvakuutus on hyödyksi.
Vastuuvakuutukset
Vastuuvakuutuksilla turvaat yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta.
Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.
Keskeytysvakuutus
Turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus ja varaudu ylimääräisiin kuluihin myös poikkeustilanteissa.