Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.

Keskeytysvakuutus

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta keskeytyy.

Varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksen

Keskeytysvakuutuksilla turvaat katemenetyksen ja palkanmaksun, jos yrityksesi toiminta keskeytyy äkillisesti.

Yrityksen toiminta nopeasti ennalleen

Vahingon vaikutus yritystoiminnan keskeytymiseen voidaan minimoida ja yrityksesi pääsee jatkamaan toimintaansa mahdollisimman nopeasti.

Tyytyväiset sidosryhmät

Yrityksesi tuloksen ja toiminnan turvaaminen pitää asiakkaat, osakkaat ja yhteistyökumppanit tyytyväisinä.

Keskeytysvakuutuksella pidät yrityksesi toiminnassa

Yritystoimintasi jatkuvuus voi vaarantua, jos esimerkiksi yrityksen tiloissa syttyy tulipalo, putkirikko aiheuttaa vesivahingon tai tuotantolaite rikkoontuu. Toiminta voi keskeytyä myös silloin, jos avainhenkilö sairastuu tai loukkaantuu tapaturmassa eikä voi tehdä töitä. Tällaisiin riskeihin voit varautua keskeytysvakuutuksella.

Kun äkillinen vahinko pysäyttää yritystoimintasi, saattaa kulua pitkään, ennen kuin toiminta palaa täysin ennalleen. Vaikka yrityksesi toiminta on keskeytynyt, tulee yrityksen kiinteät kulut maksaa sovitusti. Kiinteitä kuluja voivat olla esimerkiksi työntekijöiden palkat, lainojen lyhennykset ja tilojen tai laitteiden vuokrat. Keskeytysvakuutuksella saat taloudellista tukea ja turvaat yrityksesi jatkuvuutta.

Toiminnan keskeytysvakuutuksella turvaat katemenetyksen ja palkanmaksun

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta keskeytyy. Toiminnan keskeytymisestä aiheutuviin katemenetyksiin kannattaa varautua etukäteen. Vakuutuksen kohteena on yrityksen harjoittaman liiketoiminnan keskeytysvakuutuskate tai muu erikseen sovittava vakuutusmäärä, kuten vuokratulo tai ylimääräiset kulut. Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa syntyneen katemenetyksen, kun yrityksesi toiminta häiriintyy tai pysähtyy äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman vuoksi.

Toiminnan keskeytymisen syy voi olla omissa toimitiloissa tapahtunut omaisuusvahinko, kuten tulipalo. Keskeytysvakuutuskate saadaan, kun yrityksesi liikevaihdosta vähennetään muuttuvat materiaali- ja palvelukulut. Kuluiksi katsotaan muun muassa vuokrat, korot, palkat ja henkilösivukulut.

Toiminnan keskeytysvakuutuksella turvaat myös yrityksesi palkanmaksukykyä, jolloin yrityksesi ei joudu lomauttamaan työntekijöitä toiminnan keskeytymisen ajaksi. Näin varmistat osaavan henkilöstön pysymisen yrityksessä.

Yritystoiminnan keskeytymisellä voi olla muitakin syitä

Vuokratulokeskeytysvakuutus

Saat turvaa vuokratulojen menetyksen varalle, jos kiinteistössäsi sattuu omaisuusvahinko. Saat vuokratulot vuokratuista kiinteistöistä tai niiden osista, jos ne tulevat vahingon seurauksena käyttökelvottomiksi.

Henkilökeskeytysvakuutus

Henkilökeskeytysvakuutuksella varaudut tilanteeseen, jossa yrityksesi toiminta keskeytyy avainhenkilön sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Vakuutus korvaa yrityksellesi aiheutuneen katemenetyksen ja palkkakustannukset, jotta voit palkata sijaisen. 

Suosittelemme täydentämään työntekijöidesi vakuutusturvaa kattavilla henkilövakuutuksillamme. Esimerkiksi henkilöstösi vapaa-ajan tapaturmat voit vakuuttaa Ryhmätapaturmavakuutuksella. Terveysturva on kattava sairauskuluvakuutuksemme, joka korvaa sekä sairauksien että tapaturmien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Työkyvyttömyysvakuutuksella sitoutat työntekijöitäsi ja turvaat henkilöstösi talouden.

Riippuvuuskeskeytysvakuutus 

Vakuutus on turvanasi myös, jos yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevan tavarantoimittajan, alihankkijan tai asiakkaan luona sattuu palovahinko. Tämä voi keskeyttää tavaran toimituksen, jolloin yritystoimintasi pysähtyy ja aiheuttaa katemenetyksen.

Epidemiakeskeytysvakuutus 

Vakuutus on tarkoitettu toimialoille, joilla käsitellään elintarvikkeita, kuten ravintolatoiminnassa. Vakuutus antaa turvaa, kun toiminnan keskeytyminen on seurausta Suomen viranomaisen antamasta tartunta-, eläintauti- tai elintarvikelakiin perustuvasta velvoittavasta määräyksestä.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää keskeytysvakuutuksista ja auttavat löytämään yrityksellesi sopivimman vakuutusratkaisun. Jättämällä tarjouspyynnön olemme sinuun pian yhteydessä!

Mikä vaikuttaa keskeytysvakuutuksen hintaan?

Yrityksen keskeytysvakuutuksen hinta muodostuu esimerkiksi näistä tekijöistä:

 • vakuutuksen kohde (kate, vuokratulot, ylimääräiset kulut, yms.)
 • yrityksen toimiala
 • rakennusluokka ja suojaustekniset ratkaisut (esimerkiksi sprinklerit ja paloilmaisimet)
 • korvauspiirin laajuus: all risk -turva tai tietyt vahingot (esim. palo, murto, vuoto, jne)
 • valittu omavastuu
 • vastuuaika

Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoilla on kattava toimialatuntemus ja heiltä saat lisätietoa yrittäjän keskeytysvakuutuksen sisällöstä, lisäturvista sekä hinnasta.

Keskeytysvakuutuksen omavastuu ja vastuuaika

Keskeytysvakuutuksissa käytetään pääsääntöisesti ajallisia omavastuita. Voimme sopia vakuutukseen yrityksesi tarpeiden mukaan myös muun omavastuun.

Omavastuuajan päätyttyä alkaa valittu vastuuaika, jolta korvaus maksetaan. Vastuuaika kannattaa valita riittävän pitkäksi: teknisen korjausajan lisäksi tulee myös huomioida aika, joka kuluu myynnin palauttamiseen vahinkoa edeltävälle tasolle.

Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Yritysykkönen
Vakuutuspaketti yrityksen irtaimen omaisuuden, rikkoontumisvahinkojen ja toiminnan turvaksi.
Nainen selaa kannettavalla tietokoneellaan tietoja yrityksensä vastuuvakuutuksesta.
Vastuuvakuutukset
Vastuuvakuutuksilla turvaat yrityksesi korvausvelvollisuuden varalta.
Kaksi miestä tarkastelee yrityksensä it-laitteita, tietäen että henkilökeskeytysvakuutus turvaa yrityksen toimintaa.
Henkilökeskeytysvakuutus
Varmista liiketoimintasi jatkuminen, mikäli yrityksesi avainhenkilö sairastuu tai loukkaantuu.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

 • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
 • tulostaa vakuutustodistuksen
 • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

 • Tee digitaalisen asioinnin sopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
 • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.