keskeytysvakuutus_tuotekortti

Keskeytysvakuutus

Turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus ja varaudu ylimääräisiin kuluihin myös poikkeustilanteissa.
1

Varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksen

Keskeytysvakuutuksilla turvaat katemenetyksen ja palkanmaksun, jos yrityksesi toiminta keskeytyy äkillisesti.

2

Yrityksen toiminta nopeasti ennalleen

Vahingon vaikutus yritystoiminnan keskeytymiseen voidaan minimoida ja yrityksesi pääsee jatkamaan toimintaansa mahdollisimman nopeasti.

3

Tyytyväiset sidosryhmät

Yrityksesi tuloksen ja toiminnan turvaaminen pitää asiakkaat, osakkaat ja yhteistyökumppanit tyytyväisinä.

Keskeytysvakuutuksella pidät yrityksesi toiminnassa

Yritystoimintasi jatkuvuus voi vaarantua, jos esimerkiksi yrityksen tiloissa syttyy tulipalo, putkirikko aiheuttaa vesivahingon tai tuotantolaite rikkoontuu. Toiminta voi keskeytyä myös silloin, jos avainhenkilö sairastuu tai loukkaantuu tapaturmassa eikä voi tehdä töitä. Tällaisiin riskeihin voit varautua keskeytysvakuutuksella.

Kun äkillinen vahinko pysäyttää yritystoimintasi, saattaa kulua pitkään, ennen kuin toiminta palaa täysin ennalleen. Tänä aikana yrityksesi tulot voivat vähentyä ja kustannukset kasvavat.

Silloinkin, kun yrityksesi toiminta on keskeytynyt, tulee yrityksen kiinteät kulut kuten työntekijöiden palkat, lainojen lyhennykset ja tilojen tai laitteiden vuokrat maksaa sovitusti. Keskeytysvakuutuksella yrityksesi saa taloudellista turvaa ja pystyy keskeytymisestä huolimatta jatkamaan toimintaansa.

Voit ottaa yrityksellesi

 • Toiminnan keskeytysvakuutuksen
 • Vuokratulokeskeytysvakuutuksen
 • Henkilökeskeytysvakuutuksen
 • Riippuvuuskeskeytysvakuutuksen ja
 • Epidemiakeskeytysvakuutuksen.
Keskeytysvakuutus turvaa yrityksesi jatkuvuuden ja tuloksen, vaikka toiminta keskeytyisi äkillisesti.
varastossa_tavaranpurku:_kuva

Toiminnan keskeytysvakuutuksella turvaat katemenetyksen ja palkanmaksun

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksen normaali toiminta keskeytyy. Toiminnan keskeytymisestä aiheutuviin katemenetyksiin kannattaa varautua etukäteen. Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa syntyneen katemenetyksen, kun yrityksesi toiminta häiriintyy tai pysähtyy äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman vuoksi.

Toiminnan keskeytymisen syy voi olla omissa toimitiloissa tapahtunut omaisuusvahinko, kuten tulipalo. Vakuutuksen kohteena oleva kate saadaan, kun yrityksesi liikevaihdosta vähennetään muuttuvat materiaali- ja palvelukulut sisältäen muun muassa vuokrat, korot, palkat ja henkilösivukulut.

Toiminnan keskeytysvakuutuksella turvaat myös yrityksesi palkanmaksukykyä, jolloin yrityksesi ei joudu lomauttamaan työntekijöitä toiminnan keskeytymisen ajaksi. Näin varmistat osaavan henkilöstön pysymisen yrityksessä.

Yritystoiminnan keskeytymisellä voi olla muitakin syitä

Vuokratulokeskeytysvakuutuksella saat turvaa vuokratulojen menetyksen varalle, jos kiinteistössäsi sattuu omaisuusvahinko. Vuokratulokeskeytysvakuutuksella varmistat, että saat vuokratulot vuokratuista kiinteistöistä tai niiden osista, jos ne tulevat vahingon seurauksena käyttökelvottomiksi.

Henkilökeskeytysvakuutuksella varaudut tilanteeseen, jossa yrityksesi toiminta keskeytyy avainhenkilön sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Keskeytysvakuutus korvaa tällöin yrityksellesi aiheutuneen katemenetyksen sekä palkkakustannukset, jotta voit palkata sijaisen. Vakuutuksesta ei korvata hoitokuluja.

Suosittelemme täydentämään työntekijöidesi vakuutusturvaa kattavilla henkilövakuutuksillamme. Esimerkiksi henkilöstösi vapaa-ajan tapaturmat voit vakuuttaa  Ryhmätapaturmavakuutuksella. Terveysturva on kattava sairauskuluvakuutuksemme, joka korvaa sekä sairauksien että tapaturmien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Työkyvyttömyysvakuutuksella  sitoutat työntekijöitäsi ja turvaat henkilöstösi talouden.

 

Riippuvuuskeskeytysvakuutus tuo turvaa, kun yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevan tavarantoimittajan, alihankkijan tai asiakkaan luona sattuu palovahinko, joka keskeyttää kokonaan tai osittain yrityksesi toiminnan. Esimerkiksi alihankkijalla sattuva palovahinko voi keskeyttää tavaran toimituksen, mikä pysäyttää yrityksesi toiminnan ja aiheuttaa katemenetyksen.

Epidemiakeskeytysvakuutus on tarkoitettu toimialoille, joilla käsitellään elintarvikkeita, kuten elintarviketeollisuudessa sekä ravintolatoiminnassa. Vakuutus antaa turvaa, kun liiketoiminnan keskeytyminen on seurausta Suomen viranomaisen antamasta tartunta-, eläintauti- tai elintarvikelakiin perustuvasta velvoittavasta määräyksestä.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää ja auttavat löytämään yrityksellesi sopivimman vakuutusratkaisun. Jättämällä tarjouspyynnön olemme sinuun pian yhteydessä!

Lue lisää:

Oikein mitoitettu keskeytysvakuutusratkaisumme ja yrityksesi tekemä toipumissuunnitelma turvaavat yrityksesi toiminnan jatkuvuuden ja tuloksen vahinkotilanteessa.

Anne-Mari Miikkala Senior Underwriter, Pohjola Vakuutus
Kybervakuutus kuva_mies_ja_nainen_tietokoneella
Kybervakuutus
Tietoturvavakuutus turvaa liiketoimintasi jatkumisen.
kuva_kokouksessa
Oikeusturvavakuutus
Turvaa yrityksesi yllättäviin oikeudenkäynti- ja asianajokuluihin.

Yrityksen keskeytysvakuutuksen hinta muodostuu esimerkiksi näistä tekijöistä:

 • vakuutuksen kohde (kate, vuokratulot, ylimääräiset kulut, yms.)
 • yrityksen toimiala
 • rakennusluokka ja suojaustekniset ratkaisut (esimerkiksi sprinklerit ja paloilmaisimet)
 • korvauspiirin laajuus: all risk -turva tai tietyt vahingot (esim. palo, murto, vuoto, jne)
 • valittu omavastuu
 • vastuuaika

Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoilla on kattava toimialatuntemus ja heiltä saat lisätietoa yrittäjän keskeytysvakuutuksen sisällöstä, lisäturvista sekä hinnasta.

Pyydä tarjous ja saat hinnan keskeytysvakuutukselle ja muille vakuutuksille yrityksesi tarpeen mukaan!

Keskeytysvakuutuksissa käytetään pääsääntöisesti ajallisia omavastuita. Voimme sopia vakuutukseen yrityksesi tarpeiden mukaan myös muun omavastuun.

Omavastuuajan päätyttyä alkaa valittu vastuuaika, jolta korvaus maksetaan. Vastuuaika kannattaa valita riittävän pitkäksi: teknisen korjausajan lisäksi tulee myös huomioida aika, joka kuluu myynnin palauttamiseen vahinkoa edeltävälle tasolle.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

 • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
 • tulostaa vakuutustodistuksen
 • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

 • Tee yrityksen verkkopalvelusopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
 • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.