Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Pohjola Ryhmätapaturmavakuutus on kattava vapaa-ajan tapaturmavakuutus henkilöstösi turvaksi

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus antaa laajan turvan vapaa-ajalle ja etätyöhön

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa esimerkiksi kaatumiset ja liukastumiset pihatöissä ja lenkkipoluilla. Se antaa lisäturvaa myös etätyötä tekeville työntekijöillesi.

Laadukas hoito ja nopea työhön paluu

Pohjola Sairaalan ja muiden lääkärikumppaniemme avulla varmistamme asiantuntevan ja laadukkaan hoidon. Tapaturman sattuessa työntekijäsi pääsee nopeasti hoitoon ja kuntoutumaan.

Terveyden asiantuntijat puhelimessasi

Tapaturman sattuessa saat arvion Pohjola Terveysmestarilta oireistasi ja sinut ohjataan sopivalle ammattilaiselle hoidettavaksi. Ota yhteyttä Pohjola Sairaalan asiantuntijoihin puhelimitse tai sovelluksen chatissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus antaa laajan turvan vapaa-ajalle ja etätyöhön

Tapaturmia sattuu yleisimmin vapaa-ajalla tutuissa paikoissa kuten kotona tai vaikka lenkkipolulla. Liukastumiset, kaatumiset ja muut vapaa-ajan loukkaantumiset aiheuttavat suuren osan myös poissaoloista yrityksissä.

Jos työntekijäsi loukkaantuu esimerkiksi etätyössä, pihaa haravoidessa tai vapaaehtoistyössä on tärkeää, että hän saa sujuvasti tarvitsemansa hoidon. Vakuutuksen turvin työntekijäsi pääsee nopeasti hoitoon Pohjola Sairaalaan tai muulle lääkärikumppanillemme ja toipuu takaisin arjen askareisiin ja työhön. Kun toipuminen tapahtuu mahdollisimman joutuisasti, loukkaantuneen henkilön poissaolot ja niiden kustannukset vähenevät.

Työnantajana tai tilaisuuksien järjestäjänä sinun kannattaa laajentaa työntekijöiden ja talkootyöhön osallistuvien henkilöiden henkilöturvaa tapaturmien varalle ja ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle.

On hyvä huomioida, että lakisääteinen työ­tapaturma­vakuutus on voimassa etätyössä vain työhön liittyvässä toiminnassa, joten taukojen tai ruokailun aikana sattunutta tapaturmaa ei korvata. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä turvaa.
Ryhmätapaturmavavakuutus_kuva_nainen_koira

Monien käyttötarkoituksien vakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus on vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle, joka sopii moniin eri käyttötarpeisiin ja on räätälöitävissä tarpeesi mukaan.

Voit ottaa vakuutuksen koko henkilöstöllesi, sovitulle ryhmälle tai yksilöllisenä vakuutuksena nimetylle henkilölle vapaa-ajalle tai täysaikaisesti, jolloin turva on voimassa 24/7.

Se on myös erinomainen lisäturva niille yrityksesi henkilöille, jotka tekevät etätyötä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvän toiminnan. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla voit laajentaa työntekijöidesi etätyöpäivän vakuutusturvaa. 

Henkilöstösi lisäksi voit vakuuttaa yrityksesi vierailijoita, talkootyöntekijöitä tai leireille, retkille ja harrastustoimintaan osallistujia. Vakuutus voidaan tehdä yhdelle tai useammalle vakuutettavalle jatkuvana tai määräaikaisena sopimuksena, esimerkiksi tietylle ajalle tai tiettyä tapahtumaa varten. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksemme sopii myös kouluille, oppilaitoksille ja päiväkodeille.

Mitä vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen vakuutusturvat ja -määrät ovat valittavissa joustavasti yrityksesi tarpeiden mukaan.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen eri turvista korvataan nämä kulut:

  • Tapaturmavamman sairaanhoitokulut korvataan Hoitoturvasta.
  • Ansionmenetys työkyvyttömyysajalta korvataan Päivärahaturvasta.
  • Vamman aiheuttamasta pysyvästä haitasta maksetaan korvaus Invaliditeettiturvasta.
  • Tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan vakuutetun omaisille kertakorvaus.

 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle on voimassa kaikkialla maailmassa, joten se korvaa myös ulkomailla sattuneiden tapaturmien hoitokuluja.

Vakuutus on voimassa kuntoliikunnassa, mutta osaan turvista liittyy urheilurajoitus. Se koskee kilpaurheilua, sen harjoit­telua sekä tiettyjä riskialttiita harrastuksia. Vakuutusturva on kuitenkin laajennettavissa. Kysy meiltä lisää.

Mikä vaikuttaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hintaan?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi vakuutukseen valitsemasi turvat, vakuutusmäärät ja omavastuu. Myös voimassaolon laajuus ja mahdollinen urheilulaajennus vaikuttavat hintaan. Lisäksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hinnoittelussa huomioidaan henkilöiden tai tapahtumien lukumäärä sekä vakuutettavien ikä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja saat tarkemmat lisätiedot sekä hinnan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta henkilöstöllesi!

Työtapaturmavakuutus_kahvila
AJANKOHTAISTA
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.