Ryhmätapaturmavakuutuksen kuva

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijöille

Pohjola Ryhmätapaturmavakuutus on kattava vapaa-ajan tapaturmavakuutus henkilöstösi turvaksi

Laadukas hoito ja nopea työhön paluu

Pohjola Sairaalan ja muiden lääkärikumppaniemme avulla varmistamme asiantuntevan ja laadukkaan hoidon. Tapaturman sattuessa työntekijäsi pääsee nopeasti hoitoon ja kuntoutumaan.

Pohjola Terveysmestari palveluksessanne

Saat Terveysmestarilta asiantuntijan arvion oireistasi, omahoito-ohjeet tai ohjauksen sopivalle ammattilaiselle hoidettavaksi. Ota yhteyttä puhelimitse tai chatissa.

Vakuutusmaksuun liittyvä etu

Vakuutusmaksu on pääsääntöisesti vakuutetulle veroton luontoisetu ja yritykselle vähennyskelpoinen kulu.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus yrityksille

Tapaturmia sattuu yleisimmin vapaa-ajalla tutuissa paikoissa kuten kotona tai vaikka lenkkipolulla. Liukastumiset, kaatumiset ja muut vapaa-ajan loukkaantumiset aiheuttavat suuren osan myös poissaoloista yrityksissä. Työnantajana tai tilaisuuksien järjestäjänä sinun kannattaa laajentaa työntekijöiden ja talkootyöhön osallistuvien henkilöiden henkilöturvaa tapaturmien varalle ja ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle.

Jos työntekijäsi loukkaantuu esimerkiksi pihaa haravoidessa tai vapaaehtoistyössä on tärkeää, että hän pääsee nopeasti hoitoon. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen turvin voi hakeutua suoraan Pohjola Sairaalaan tai muulle lääkärikumppanillemme, joissa huippuasiantuntijat ovat sitoutuneet ripeään ja laadukkaaseen hoitoon vaativissakin toimenpiteissä. Kun toipuminen tapahtuu mahdollisimman joutuisasti, loukkaantuneen henkilön poissaolot ja niiden kustannukset vähenevät.

On hyvä huomioida, että lain mukaan työ­tapaturma­vakuutus on voimassa etätyössä vain työhön liittyvässä toiminnassa, joten taukojen tai ruokailun aikana sattunutta tapaturmaa ei korvata. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus täydentää lakisääteistä turvaa.
Ryhmätapaturmavavakuutus_kuva_nainen_koira

Monien käyttötarkoituksien vakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus on vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle, joka sopii moniin eri käyttötarpeisiin ja on räätälöitävissä tarpeesi mukaan.

Voit ottaa vakuutuksen koko henkilöstöllesi, sovitulle ryhmälle tai yksilöllisenä vakuutuksena nimetylle henkilölle vapaa-ajalle tai täysaikaisesti, jolloin turva on voimassa 24/7. Se on myös erinomainen lisäturva niille yrityksesi henkilöille, jotka tekevät etätyötä.

Henkilöstösi lisäksi voit vakuuttaa yrityksesi vierailijoita, talkootyöntekijöitä tai leireille, retkille ja harrastustoimintaan osallistujia. Vakuutus voidaan tehdä yhdelle tai useammalle vakuutettavalle jatkuvana tai määräaikaisena sopimuksena, esimerkiksi tietylle ajalle tai tiettyä tapahtumaa varten. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksemme sopii myös kouluille, oppilaitoksille ja päiväkodeille.

Mitä vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa?

  • Hoitoturvasta korvataan tapaturman hoitokuluja. 
  • Päivärahaturva turvaa lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ansionmenetystä. 
  • Invaliditeettiturvasta maksetaan kertakorvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. 
  • Kuolinturvasta maksetaan omaisille kertakorvaus vakuutetun tapaturmaisen kuoleman seurauksena.

Vakuutusturvat ja -määrät ovat valittavissa joustavasti yrityksesi tarpeiden mukaan. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle on voimassa kaikkialla maailmassa, joten se korvaa myös ulkomailla sattuneiden tapaturmien hoitokuluja.

Vakuutus on voimassa kuntoliikunnassa, mutta osaan turvista liittyy urheilurajoitus. Se koskee kilpaurheilua, sen harjoit­telua sekä tiettyjä riskialttiita harrastuksia. Vakuutusturva on kuitenkin laajennettavissa. Kysy meiltä lisää.

Mikä vaikuttaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hintaan?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi vakuutukseen valitsemasi turvat, vakuutusmäärät ja omavastuu. Myös voimassaolon laajuus ja mahdollinen urheilulaajennus vaikuttavat hintaan. Lisäksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hinnoittelussa huomioidaan henkilöiden tai tapahtumien lukumäärä sekä vakuutettavien ikä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja saat tarkemmat lisätiedot sekä hinnan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta henkilöstöllesi!

Työtapaturmavakuutuksen kuva
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Yrittäjän tapaturmavakuutuksen kuva
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.