Työtapaturmavakuutus_kahvila

Työtapaturmavakuutus

Pohjola Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella turvaat työssä tai työmatkalla sattuvia tapaturmia. Jätä yhteystietosi ja saat hinnan lakisääteiselle työtapaturmavakuutukselle.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on työnantajalle pakollinen

Vakuutus on pakollinen niille työnantajille, joilla on palkattuja työntekijöitä. Lisäksi se on otettava sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 30%.

Hyvä hoito ja nopea työhön paluu

Pohjola Sairaalan ja muiden lääkärikumppaniemme avulla varmistamme laadukkaan hoidon ja tuemme työntekijän työhön paluuta yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Terveyden asiantuntijat puhelimessasi

Tapaturman sattuessa saat Pohjola Terveysmestarilta arvion oireistasi ja sinut ohjataan sopivalle ammattilaiselle hoidettavaksi. Ota yhteyttä Pohjola Sairaalan asiantuntijoihin puhelimitse tai sovelluksen chatissa.

Lisäetuna maksuttomia digitaalisia palveluita

Kun otat työtapaturmavakuutuksen meiltä, saat henkilöstösi käyttöön Digitaalisen vakuutuskortin ja Pohjola Riskienhallintapalvelun.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus tuo turvaa työntekijällesi

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen tapaturmavakuutus, jolla työnantaja vakuuttaa työntekijät tapaturmien tai ammattitautien varalta.

Työnantajana sinun tulee ottaa työntekijällesi työtapaturmavakuutus silloin, kun työstä maksettava palkka ylittää 1 300 euroa vuodessa. Vakuuttamisvelvollisuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Työtapaturmavakuutus eli pakollinen työajan vakuutus antaa turvaa työntekijällesi ja hänen perheelleen. Hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi päivärahaa työkyvyttömyyden ajalta ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä.

Tapaturmainen loukkaantuminen työssä tai sairastuminen ammattitautiin voi heikentää työkykyä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turvin työntekijäsi saa parasta hoitoa Pohjola Sairaalassa tai muilla lääkärikumppaneillamme. Tuemme toipumista ja työhön paluuta, tavoitteena yrityksellesi aiheutuvien kustannusten minimointi.

On hyvä huomioida, että työ­tapaturma­vakuutus on voimassa etätyössä vain työhön liittyvässä toiminnassa. Taukojen tai ruokailun aikana sattunutta tapaturmaa ei korvata. Turvan lisäämiseksi on valittavissa etätyövakuutus tai laajempi vapaa-ajan tapaturmavakuutus.
Tämän ja muut vakuutus­asioiden neuvot ja niksit sinulle opastaa Pohjola Vakuutuksen asiantuntijat. Pyydä ilmainen arvio yrityksesi työ­tapaturma­vakuutuksen tarpeesta, niin katsotaan yhdessä, voisimmeko olla avuksesi!

Kenet vakuutetaan työtapaturmavakuutuksella?

Kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä yrityksessäsi työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat ovat työtapaturmavakuutuksella pakollisesti vakuutettavia.

Yrittäjänä et kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella pakollisesti vakuutettaviin. Jos sinulla on yrittäjän eläkevakuutus, voit vakuuttaa yrittäjätoimintasi Yrittäjän tapaturmavakuutuksella

Perheenjäsen, joka asuu kanssasi samassa taloudessa ja työskentelee työsuhteessa yrityksessäsi, kuuluu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin. Jos työsuhdetta ei ole, voi hän ottaa yksityishenkilölle tarkoitetun Terveysvakuutuksen. 

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yritysten lisäksi myös kotitalouksia ja yksityisiä henkilöitä, mutta vain mikäli työstä maksettava palkka ylittää 1 300 euroa vuodessa. 

Mitä työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa?

Työnantajan työntekijälleen ottama työtapaturmavakuutus korvaa vahingot työntekijän loukkaantuessa tapaturmaisesti työssä, työmatkalla tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmavakuutuksesta korvataan mm.

  • sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
  • sairaanhoitoon liittyviä matkakuluja
  • päivärahaa työkyvyttömyysajalta
  • tapaturmaeläkettä pysyvässä työkyvyttömyydessä
  • haittakorvaus pysyvästä haitasta
  • kuntoutuskuluja ja perhe-eläkettä.

Työtapaturma - ja ammattitautivakuutuksella työntekijäsi ovat turvattu myös ammattitautien varalta, joista yleisimpiä ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat.

Työnantajan kannattaa laajentaa työtapaturmavakuutusta

Työn siirtyessä työpaikalta etätyöhön, muuttuu työnantajan ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen turva suppeammaksi. Vahinkotapauksista korvataan tästä vakuutuksesta vain suoraan työtehtäviin liittyvässä tekemisessä sattuvat tapaukset. Esimerkiksi etäpäivän aikana taukojen ja ruokailun yhteydessä sattuvat vahingot jäävät yleisimmin korvaamatta.

Suurin osa työntekijöiden poissaoloista aiheutuu vapaa-ajan tapaturmista tai sairauksista. Varmistaaksesi työntekijöidesi nopean toipumisen myös silloin, kun tapaturma sattuu vapaa-ajalla tai etätyössä, kannattaa heidän vakuutusturvaansa laajentaa lisäturvilla. Suosittelemme, että turvaat työntekijäsi etätyövakuutuksella tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Työnantajana voit laajentaa työtapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle. Tähän on kolme vaihtoehtoista laajuutta:

  • Laajin turva on voimassa kaikessa työn ulkopuolisessa toiminnassa, myös silloin, kun työntekijäsi urheilee ja matkustaa ulkomailla.
  • Suppeampi turva ei korvaa kaikkien riskialttiiden urheilulajien, kuten esimerkiksi lumilautailun parissa sattuneita tapaturmia.
  • Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus kattaa vain työnantajan tukemassa harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia.

Vaihtoehtoisesti voit vakuuttaa työntekijäsi vapaa-ajan tapaturmat erillisellä Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Sairauksien varalta suosittelemme ottamaan Terveysturvan, joka korvaa sairauksien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Voit valita henkilöstöllesi sopivimman paketin eri vaihtoehdoistamme. Kysy meiltä lisää.

Työtapaturmavakuutuksen hinta - näistä se koostuu

Työtapaturmavakuutuksen hinta muodostuu pääasiassa palkkasumman ja työntekijöiden ammattinimikkeiden perusteella. Palkkasummaa käytetään mittaamaan työn määrää ja ammattinimikkeet kuvaavat tehtävän työn tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Esimerkiksi toimistoympäristössä tehtävässä työssä tapaturmariski on pienempi kuin rakennustyömaalla.

Jokaisen työtapaturmavakuutuksen hinta määritellään yksilöllisesti vakuutuksenottajan tietojen perusteella. Pienimmillä yrityksillä omat vahingot eivät yleensä vaikuta suoraan vakuutuksen hintaan vaan ammattiriski perustuu valtakunnallisiin vahinkotilastoihin. Suuremmilla työnantajilla omat vahinkotilastot huomioidaan työtapaturmavakuutuksen hinnan määrittelyssä.

Sinun yrityksesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hintatiedot saat jättämällä meille yhteystietosi, jolloin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä!

Etätyövakuutus kuva
Etätyövakuutus
Etätyövakuutus korvaa etätyöpäivän aikana sattuvia haavereita.
Hyvinvoiva työyhteisö
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa ja, joka perustuu työehtosopimuksiin.
Yrittäjän sairausvakuutus
Turvaa yrittäjän sairastumisen ja loukkaantumisen varalle

Pohjola Vakuutus tarjoaa käyttöösi useita digitaalisia palveluita, jotka helpottavat vakuutus­asioidesi hoitamista ja sujuvoittavat työtäsi. Tutustu näihin alla. Lue lisää myös muista digipalveluista yrityksille

Pohjola Terveysmestari käytössä Pohjola Vakuutuksen terveysturvan vakuutusasiakkaille

Pohjola Terveys­mestari

Terveys­neuvontaa chatissa ja puhelimitse
Pohjola Terveys­mestari -palvelu tuo terveys­neuvonnan puhelimeesi! Mobiili­sovellus ja puhelin­palvelu ovat käytössäsi veloituksetta, kun henkilö­vakuutukset ovat Pohjola Vakuutuksessa. Saat nopeasti asian­tuntijan arvion oireistasi, omahoito-ohjeet tai ohjauksen sopivaan lääkäri­hoitoon.
Lue lisää Pohjola Terveysmestarista
Digitaalinen vakuutuskortti

Digitaalinen vakuutus­kortti

Vakuutus­tiedot ja ohjeet helposti työn­tekijälle
Jos työn­tekijä sairastuu tai loukkaantuu, saa hän vakuutus­kortista tiedot mitä työn­antajan vakuutus korvaa ja mihin mennä lääkäriin. Lääkärissä kulut laskutetaan vakuutuksesta, kun korttia näytetään ilmoittautumisen yhteydessä.
Lue lisää digitaalisesta vakuutuskortista

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus hoidetaan yhdessä työtapaturmavakuutuksen kanssa.

Nyt voit osallistaa koko henkilöstösi riskienhallintaan ja työturvallisuuden parantamiseen!

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusasiakkaana saat Pohjola Riskienhallintapalvelun maksuttomasti koko henkilöstösi käyttöön.

Riskienhallintapalvelu on kätevä riskienhallinnan digitaalinen työkalu, jonka aktiivinen käyttö parantaa työturvallisuutta, työn sujuvuutta ja tiedonkulkua.

Jokainen tapaturma, vahinko ja poikkeama aiheuttaa ylimääräisiä kuluja sekä toiminnan häiriöitä. Panostus päivittäisen työn hallintaan ja poikkeamista oppimiseen säästää kustannuksia ja varmistaa turvalliset työolosuhteet työpaikalla. 

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.