Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.

Työtapaturmavakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella turvaat työssä tai työmatkalla sattuvia tapaturmia. Jätä yhteystietosi ja saat hinnan työtapaturmavakuutukselle.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on työnantajalle pakollinen

Vakuutus on pakollinen niille työnantajille, joilla on palkattuja työntekijöitä. Lisäksi se on otettava sellaisille yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 30%.

Hyvä hoito ja nopea työhön paluu

Lääkärikumppaniemme avulla varmistamme laadukkaan hoidon ja tuemme työntekijän työhön paluuta yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Kaikki helposti kuntoon

Meidän kauttamme saat kaikki lakisääteiset vakuutukset, jotka työnantajana sinun on otettava työntekijöillesi. Pyydä yhteydenottoa niin katsomme yhdessä pakolliset vakuutukset ja muut yrityksesi vakuutukset kuntoon.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus tuo turvaa työntekijällesi

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen tapaturmavakuutus, jolla työnantaja vakuuttaa työntekijät tapaturmien tai ammattitautien varalta.

Työnantajana sinun tulee ottaa työntekijöillesi työtapaturmavakuutus silloin, kun työstä maksamasi tai maksettavaksi sovitut palkat ovat kalenterivuodessa yhteensä yli 1 500 euroa. Työntekijän vakuuttamisvelvollisuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. 

Työtapaturmavakuutus eli pakollinen työajan vakuutus antaa turvaa työntekijällesi ja hänen perheelleen.

Työtapaturmavakuutuksen kilpailutus

Onko yritykselläsi työtapaturmavakuutus toisessa yhtiössä? Pyydä tarjous, niin saat maksuttoman arvion yrityksesi työtapaturmavakuutuksen tarpeesta ja hinnoista. 

Työtapaturmavakuutuksen voi siirtää yhtiöstä toiseen koska tahansa, mutta vakuutus astuu voimaan tiettynä ajanhetkenä. Vakuutus siirtyy kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämistä lähimpänä olevasta siirtopäivästä. Siirtopäiviä ovat: 1.1., 1.4., 1.7., ja 1.10. 

Esimerkiksi: Siirtohakemus tehdään 15.3., jolloin lähin siirtopäivä on 1.4. Sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siirtopäivästä, eli 1.7. Siirtoa varten työtapaturmavakuutuksen on täytynyt olla voimassa toisessa yhtiössä yhden kokonaisen kalenterivuoden ajan (1.1.-31.12).

Tapaturmaeläke turvaa pysyvän työkyvyttömyyden varalta

Hoitokulujen lisäksi työntekijän vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi päivärahaa työkyvyttömyyden ajalta, haittarahaa ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä. Vuosityöansio määrittää tapaturmaeläkkeen suuruuden. Tapaturmaeläkettä maksetaan enintään 85 prosenttia vuosityöansiosta, ja tapaturmaeläkkeen kesto on, kunnes eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta. Tämän jälkeen tapaturmaeläkkeen suuruus on enintään 70 prosenttia vuosityöansiosta.

Tapaturmainen loukkaantuminen työssä, työmatkalla tai sairastuminen ammattitautiin voi heikentää työkykyä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turvin työntekijäsi saa parasta hoitoa lääkärikumppaneillamme. Tuemme toipumista ja työhön paluuta, tavoitteena vahingosta yritykselle aiheutuvien kustannusten minimointi.

On hyvä huomioida, että työtapaturmavakuutus on voimassa etätyössä vain työhön liittyvässä toiminnassa. Taukojen tai ruokailun aikana sattunutta tapaturmaa ei korvata. Turvan lisäämiseksi on valittavissa etätyövakuutus tai laajempi vapaa-ajan tapaturmavakuutus.
Pyydä tarjous niin saat ilmaisen arvion yrityksesi työtapaturmavakuutuksen tarpeesta. Katsotaan yhdessä, voisimmeko olla avuksesi!

Kenet vakuutetaan työtapaturmavakuutuksella?

Pakollinen työtapaturmavakuutus vakuuttaa kaikki työsuhteessa tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä myös yrityksessäsi työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat.

Yrittäjänä et kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella pakollisesti vakuutettaviin. Jos sinulla on yrittäjän eläkevakuutus, voit vakuuttaa yrittäjätoimintasi Yrittäjän tapaturmavakuutuksella

Perheenjäsen, joka asuu kanssasi samassa taloudessa ja jolla on työsuhde yritykseesi, kuuluu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin. Jos työsuhdetta ei ole, voi hän ottaa yksityishenkilölle tarkoitetun Terveysvakuutuksen.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yritysten lisäksi myös kotitalouksia ja yksityisiä henkilöitä, mutta vain mikäli työstä maksettava palkka ylittää 1 500 euroa vuodessa. Lue lisää kotitalouden työntekijän vakuuttamisesta - Kotitalous työnantajana.

Mitä työnantajan lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa?

Työnantajan työntekijälleen ottama lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa vahingot työntekijän loukkaantuessa tapaturmaisesti työssä, työmatkalla tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmavakuutuksesta korvataan mm.

 • sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sairaanhoitoon liittyviä matkakuluja
 • päivärahaa työkyvyttömyysajalta
 • tapaturmaeläkettä pysyvässä työkyvyttömyydessä
 • haittaraha eli työtapaturmakorvaus pysyvästä haitasta
 • kuntoutuskuluja ja perhe-eläkettä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan työtapaturmakorvaukset työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella työntekijäsi on turvattu myös ammattitautien varalta, joista yleisimpiä ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Pysyvästä haitasta saatava työtapaturmakorvaus eli haittaraha maksetaan aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta tai kun vamman tilanne on vakiintunut.

Työnantajan kannattaa laajentaa työtapaturmavakuutusta

Työn siirtyessä työpaikalta etätyöhön, muuttuu työnantajan ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen turva suppeammaksi. Vahinkotapauksista korvataan tästä vakuutuksesta vain suoraan työtehtäviin liittyvässä tekemisessä sattuvat tapaukset. Esimerkiksi etäpäivän aikana taukojen ja ruokailun yhteydessä sattuvat vahingot jäävät yleisimmin korvaamatta.

Suurin osa työntekijöiden poissaoloista aiheutuu vapaa-ajan tapaturmista tai sairauksista. Varmistaaksesi työntekijöidesi nopean toipumisen myös silloin, kun tapaturma sattuu vapaa-ajalla tai etätyössä, kannattaa heidän vakuuttamistaan laajentaa lisäturvilla. Suosittelemme, että turvaat työntekijäsi etätyövakuutuksella tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Työnantajana voit laajentaa työtapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle. Vakuuttamiseen on kolme vaihtoehtoista laajuutta:

 • Laajin turva on voimassa kaikessa työn ulkopuolisessa toiminnassa, myös silloin, kun työntekijäsi urheilee ja matkustaa ulkomailla.
 • Suppeampi turva ei korvaa kaikkien riskialttiiden urheilulajien, kuten esimerkiksi lumilautailun parissa sattuneita tapaturmia.
 • Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus kattaa vain työnantajan tukemassa harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia.

Vaihtoehtoisesti voit vakuuttaa työntekijäsi vapaa-ajan tapaturmat erillisellä Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Sairauksien varalta suosittelemme ottamaan työntekijälle Terveysturvan, joka korvaa sairauksien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Voit valita henkilöstöllesi sopivimman vakuuttamisen paketin eri vaihtoehdoistamme. Kysy meiltä lisää vakuuttamisesta ja vakuutusmaksusta.

Työtapaturmavakuutuksen hinta - näistä se koostuu

Työtapaturmavakuutuksen hinta yrityksille muodostuu pääasiassa palkkasumman ja työntekijöiden ammattinimikkeiden perusteella. Palkkasummaa käytetään mittaamaan työn määrää ja ammattinimikkeet kuvaavat tehtävän työn tapaturma- ja ammattitautiriskiä. Esimerkiksi toimistoympäristössä tehtävässä työssä tapaturmariski on pienempi kuin rakennustyömaalla.

Jokaisen työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu määritellään yksilöllisesti vakuutuksenottajan tietojen perusteella. Pienimmillä yrityksillä omat vahingot eivät yleensä vaikuta suoraan työtapaturmavakuutuksen hintaan vaan ammattiriski perustuu valtakunnallisiin vahinkotilastoihin. Suuremmilla työnantajilla omat vahinkotilastot huomioidaan työtapaturmavakuutuksen hinnan määrittelyssä.

Tunnemme jokaisen yritysasiakkaamme tarpeet hyvin. Sinun yrityksesi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hintatiedot saat jättämällä meille yhteystietosi, jolloin vakuuttamisen asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä!

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus hoidetaan yhdessä työtapaturmavakuutuksen kanssa.

Nyt voit osallistaa koko henkilöstösi riskienhallintaan ja työturvallisuuden parantamiseen!

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusasiakkaana saat Pohjola Riskienhallintapalvelun maksuttomasti koko henkilöstösi käyttöön.

Riskienhallintapalvelu on kätevä riskienhallinnan digitaalinen työkalu, jonka aktiivinen käyttö parantaa työturvallisuutta, työn sujuvuutta ja tiedonkulkua.

Jokainen tapaturma, vahinko ja poikkeama aiheuttaa ylimääräisiä kuluja sekä toiminnan häiriöitä. Panostus päivittäisen työn hallintaan ja poikkeamista oppimiseen säästää kustannuksia ja varmistaa turvalliset työolosuhteet työpaikalla. 

Tarvitset lisätietojen ja kulujen ilmoittamiseen vahinkotunnuksen, jonka saat työnantajaltasi.


Voit täydentää vahingon tietoja jollakin alla mainituista tavoista:

 • kirjautumalla op.fi-palveluun‍‍ pankkisi verkkotunnuksilla. Löydät täydennettävän vahingon vahinkoluettelosta.
 • Vahinkopalvelussa‍ verkkopankkitunnuksillasi. 
 • Vahinkoilmoittamisen suoralinkillä, jos yrityksessäsi on käytössä suoralinkkipalvelu. Katso ohjeet yrityksesi Intranetistä.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.

Mies tekee töitä kotona turvanaan etätyövakuutus.
Etätyövakuutus
Etätyövakuutus korvaa etätyöpäivän aikana sattuvia haavereita.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa ja, joka perustuu työehtosopimuksiin.
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.