Kaksi naista puhuvat aiheesta työntekijän vakuutukset.

Työntekijän vakuutukset

Tutustu työntekijöiden vakuuttamiseen ja selvitä yrityksellesi pakolliset työntekijän vakuutukset.

Työnantaja huolehtii työntekijöistään vakuutuksilla

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia henkilöstön turvallisuudesta, terveydestä ja sosiaaliturvasta. Vakuutuksilla saat turvaa ja asiantuntija-apua yrityksen kaikissa käänteissä. 

Lakisääteiset vakuutukset perustana

Työnantajan on varmistettava, että lakisääteiset velvoitteet täyttyvät. Tärkeimpiä työntekijöiden pakollisia vakuutuksia ovat eläkevakuutus, työtapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus. 

Ennakointia vapaaehtoisilla vakuutuksilla

Työntekijöiden vapaaehtoisilla vakuutuksilla työnantaja saa lisäturvaa työntekijöille ja yritykselleen. Vapaaehtoiset vakuutukset auttavat ennakoimaan yrityksen ja työntekijöiden riskejä. 

Mitkä ovat työntekijän pakolliset vakuutukset?

Työntekijän pakollisia vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu. 

Meidän kauttamme saat kaikki lakisääteiset vakuutukset, jotka työnantajana sinun on otettava työntekijöillesi.

Työntekijän vakuuttaminen ja työnantajan sivukulut

Työntekijän vakuuttamiseen kuuluu lakisääteisiä velvollisuuksia, joihin viitataan usein sivukuluina, jotka näkyvät palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan sivukulut sisältävät työntekijän eläkemaksun (TyEL), työttömyysvakuutusmaksun (TVR-maksu), työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen työntekijöille. Työntekijän eläkevakuutus (TyEL) eroaa YEL-vakuutuksesta siinä, että jälkimmäinen on keskeinen osa yrittäjän eläkettä ja sosiaaliturvaa. YEL-vakuutus on pakollinen useimmille yrittäjille. Tutustu YEL-vakuutukseen tarkemmin.

Työntekijän sivukuluja ovat työntekijän oma osuus työntekijän eläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta.

Työntekijän lakisääteiset vakuutukset ovat tärkeä osa työllistävän yrityksen vakuutusturvaa. Lisäksi on hyvä kartoittaa asiantuntijamme kanssa, mitä muita turvia yrityksesi kannattaa ottaa henkilöstön ja toiminnan turvaksi. Vaihtoehtoja on lukuisia ja niiden valintaan vaikuttaa muun muassa yrityksesi toimiala.

Jokaiselle toimintaa harjoittavalle yritykselle tapahtuu joskus vahinkoja. Yksi suosituimmista vapaaehtoisista turvista on työntekijän vastuuvakuutus, joka auttaa yritystäsi tilanteessa, jossa syntyy korvausvelvollisuus työntekijän toiminnan aiheuttamasta vahingosta. 

Jos työntekijäsi matkustavat ulkomailla, työntekijän matkavakuutus auttaa varautumaan riskeihin ajoissa. Ulkomailla tapahtuvat vahingot voivat aiheuttaa isoja kuluja ja paljon vaivaa. Yrityksen matkavakuutuksen avulla työntekijäsi saa nopeasti asiantuntevaa ja luotettavaa apua myös ulkomailla.

Uuden työntekijän vakuutukset

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ja vakuuttaminen on iso askel jokaiselle yritykselle. Työntekijän palkkaaminen aiheuttaa työnantajalle muitakin kustannuksia kuin työntekijän kanssa sovitun palkan. Erilaisista lakisääteisistä velvoitteista syntyvät työnantajamaksut ovat yleisesti ottaen noin 20 prosenttia työntekijän palkasta. Asiantuntijamme auttavat sinua rakentamaan vakuutusturvan, jolla varmistat sen, että työntekijäsi on vakuutettu lain vaatimalla tavalla. 

Kesätyöntekijöiden vakuuttamisen hoidat pääsääntöisesti samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden vakuuttamisen. Työntekijän vakuutuksissa työntekijän iällä tai työsuhteen kestolla ei useimmiten ole merkitystä. 

Myös ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen sujuu yleensä samaan tapaan kuin muiden työntekijöiden silloin, kun työ tehdään Suomessa.

Hallitse henkilöstöriskejä vakuutusten avulla

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen menestyksen avain. Työntekijöihin liittyvien riskien hallinta, ennakointi ja työntekijöiden vakuuttaminen ovatkin keskeinen osa yrityksen johtamista ja muutoksiin sopeutumista. Työnantajan vakuutukset ovat merkittävässä roolissa.

Työntekijöihin liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan. Työntekijän äkillinen sairastuminen tai loukkaantuminen tapaturmassa aiheuttavat katkoksen toiminnassa ja ylimääräistä työtä yrityksen johdolle ja kollegoille. Avainhenkilön lähtö yrityksestä saattaa puolestaan vaarantaa yrityksen toiminnan ja kehittämisen. 

Suunnitelmallinen henkilöstöriskien hallinta auttaa alentamaan kustannuksia: Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähenevät ja työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa. Työntekijöiden sitouttaminen varmistaa sen, että tärkeä osaaminen pysyy yrityksessä. 

Työntekijöiden vakuutusturvan perustan luovat työntekijän lakisääteiset vakuutukset, jotka jokaisen työnantajan on otettava. Työnantajan pakollisilla vakuutuksilla ja lakisääteisillä maksuilla varaudutaan työntekijän eläkkeeseen, sairauksiin, tapaturmiin, työkyvyttömyyteen ja työttömyyteen. Työnantajan lakisääteiset vakuutukset ovat tärkeässä asemassa, mutta lisäturvaa työntekijä saa vapaaehtoisista vakuutuksista, kuten työntekijän matkavakuutus ja Terveysturva.

Tapaturmavakuutus työntekijöille on pakollinen työnantajille, joilla on palkattuja työntekijöitä. Työajan tapaturmavakuutus on otettava myös yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka omistavat yrityksestä enintään 30 prosenttia ja työskentelevät yrityksessä. 

Työttömyysvakuutusmaksun suuruus määrätään vuosittain. Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Työllisyysrahastolle (TVR), jonka verkkosivuilta voit tarkistaa muun muassa työnantajan ja palkansaajien voimassa olevat maksuprosentit. 

Suosittuja vapaaehtoisia vakuutuksia ovat muun muassa työntekijän vastuuvakuutus, työntekijän matkavakuutus sekä yrityksen sairauskuluvakuutus Terveysturva, jolla voit varmistaa laadukkaan hoidon itsellesi ja työntekijöillesi. 

Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa ja, joka perustuu työehtosopimuksiin.
Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan. YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.