Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuuttaminen – mitä kannattaa huomioida?

Tutustu työntekijöiden vakuuttamiseen ja selvitä yrityksellesi pakolliset työntekijän vakuutukset. Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

Työnantaja huolehtii työntekijöistään

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia henkilöstön turvallisuudesta, terveydestä ja sosiaaliturvasta. Vakuutuksilla saat turvaa ja asiantuntija-apua yrityksen kaikissa käänteissä. 

Lakisääteiset vakuutukset perustana

Työnantajan on varmistettava, että lakisääteiset velvoitteet täyttyvät. Tärkeimpiä pakollisia vakuutuksia ovat eläkevakuutus, työtapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus. 

Ennakointia vapaaehtoisilla vakuutuksilla

Vapaaehtoisilla vakuutuksilla työnantaja saa lisäturvaa työnantajilleen ja yritykselleen. Vapaaehtoiset vakuutukset auttavat ennakoimaan yrityksen ja työntekijöiden riskejä. 

Turvaa yllätysten varalta ja asiantuntevaa apua henkilöstöriskien hallintaan

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen menestyksen avain. Työntekijöihin liittyvien riskien hallinta, ennakointi ja työntekijöiden vakuuttaminen ovatkin keskeinen osa yrityksen johtamista ja muutoksiin sopeutumista.

Työntekijöihin liittyy riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan. Työntekijän äkillinen sairastuminen tai loukkaantuminen tapaturmassa aiheuttavat katkoksen toiminnassa ja ylimääräistä työtä yrityksen johdolle ja kollegoille. Avainhenkilön lähtö yrityksestä saattaa puolestaan vaarantaa yrityksen toiminnan ja kehittämisen. 

Suunnitelmallinen henkilöstöriskien hallinta auttaa alentamaan kustannuksia: Sairauspoissaolot ja tapaturmat vähenevät ja työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa. Työntekijöiden sitouttaminen varmistaa sen, että tärkeä osaaminen pysyy yrityksessä. 

Lue lisää sairauspoissalojen kustannuksista >

Työntekijöiden vakuutusturvan perustan luovat työntekijän pakolliset vakuutukset, jotka jokaisen työnantajan on otettava. Lakisääteisillä maksuilla varaudutaan työntekijän eläkkeeseen, sairauksiin, tapaturmiin, työkyvyttömyyteen ja työttömyyteen. Henkilöstön vakuutusturvaa voi parantaa ja laajentaa vapaaehtoisilla yrityksen vakuutuksilla. 

Tutustu yritysvakuutuksiin eri toimialoilla tarkemmin > 

Tutustu aloittavan yrityksen vakuutuksiin >

Työntekijän vakuuttaminen

Työntekijän vakuuttamiseen kuuluu lakisääteisiä velvollisuuksia, joihin viitataan usein sivukuluina, jotka näkyvät palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan sivukulut sisältävät työntekijän eläkemaksun (TyEL), työttömyysvakuutusmaksun (TVR-maksu), työnantajan sairausvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen työntekijöille. Työntekijän eläkevakuutus (TyEL) eroaa YEL-vakuutuksesta siinä, että jälkimmäinen on keskeinen osa yrittäjän eläkettä ja sosiaaliturvaa. YEL-vakuutus on pakollinen useimmille yrittäjille. Tutustu YEL-vakuutukseen tarkemmin.

Työntekijän sivukuluja ovat työntekijän oma osuus työntekijän eläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta.

Työntekijän tapaturmavakuutus

Työntekijän lakisääteinen eläkevakuutus

Työntekijän ryhmähenkivakuutus

Työntekijän pakollisten vakuutusten lisäksi yrityksesi on hyvä kartoittaa yhdessä asiantuntijamme kanssa, mitä muita turvia yrityksesi kannattaa ottaa henkilöstön ja toiminnan turvaksi. Vaihtoehtoja on lukuisia ja niiden valintaan vaikuttaa muun muassa yrityksesi toimiala.

Jokaiselle toimintaa harjoittavalle yritykselle tapahtuu joskus vahinkoja. Yksi suosituimmista vapaaehtoisista turvista on työntekijän vastuuvakuutus, joka auttaa yritystäsi tilanteessa, jossa syntyy korvausvelvollisuus työntekijän toiminnan aiheuttamasta vahingosta. 

Lue lisää vastuuvakuutuksesta >

Jos työntekijäsi matkustavat ulkomailla, työntekijän matkavakuutus auttaa varautumaan riskeihin ajoissa. Ulkomailla tapahtuvat vahingot voivat aiheuttaa isoja kuluja ja paljon vaivaa. Yrityksen matkavakuutuksen avulla työntekijäsi saa nopeasti asiantuntevaa ja luotettavaa apua myös ulkomailla.

Uuden työntekijän vakuutukset

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ja vakuuttaminen on iso askel jokaiselle yritykselle. Työntekijän palkkaaminen aiheuttaa työnantajalle muitakin kustannuksia kuin työntekijän kanssa sovitun palkan. Erilaisista lakisääteisistä velvoitteista syntyvät työnantajamaksut ovat yleisesti ottaen noin 20 prosenttia työntekijän palkasta. Asiantuntijamme auttavat sinua rakentamaan vakuutusturvan, jolla varmistat sen, että työntekijäsi on vakuutettu lain vaatimalla tavalla. 

Kesätyöntekijöiden vakuuttamisen hoidat pääsääntöisesti samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden vakuuttamisen. Työntekijän vakuutuksissa työntekijän iällä tai työsuhteen kestolla ei useimmiten ole merkitystä. 

Myös ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen sujuu yleensä samaan tapaan kuin muiden työntekijöiden silloin, kun työ tehdään Suomessa.

Työntekijän pakollisia vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu.

Lue lisää työeläkevakuuttamisesta >

Lue lisää työtapaturmavakuutuksesta >

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta >

Tapaturmavakuutus työntekijöille on pakollinen työnantajille, joilla on palkattuja työntekijöitä. Työajan tapaturmavakuutus on otettava myös yrityksen omistajille, yhtiömiehille ja osakkaille, jotka omistavat yrityksestä enintään 30 prosenttia ja työskentelevät yrityksessä. 

Tutustu yrittäjän ja yrityksen pakollisiin vakuutuksiin > 

Työttömyysvakuutusmaksun suuruus määrätään vuosittain. Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Työllisyysrahastolle (TVR), jonka verkkosivuilta voit tarkistaa muun muassa työnantajan ja palkansaajien voimassa olevat maksuprosentit. 
Suosittuja vapaaehtoisia vakuutuksia ovat muun muassa työntekijän vastuuvakuutus, työntekijän matkavakuutus sekä yrityksen sairauskuluvakuutus Terveysturva, jolla voit varmistaa laadukkaan hoidon itsellesi ja työntekijöillesi. Tutustu yrittäjän vakuutuksiin tarkemmin. 
TyEL-vakuutus
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
Työtapaturmavakuutus_kahvila
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Hyvinvoiva työyhteisö
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa ja, joka perustuu työehtosopimuksiin.
Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan. YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.