” ”

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus eli YEL

Yrittäjän työeläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen suurelle osalle yrittäjistä. YEL turvaa yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan. Saat helposti kauttamme työeläkeyhtiö Ilmarisen lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen.

Pakollinen useimmille yrittäjille

​Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus on pakollinen, jos täytät yrittäjänä tietyt ehdot. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Määrittää yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan

Yrittäjän YEL-vakuutus on toimeentulosi perusta, kun siirryt eläkkeelle tai tarvitset sosiaaliturvaa. YEL vaikuttaa tuloihisi muun muassa työttömyyden, sairastumisen ja vanhempainvapaan yhteydessä. 

Ilmarisen YEL-vakuutus helposti kauttamme

Saat kumppanimme Ilmarisen lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen samalla, kun hoidat muut vakuutusasiat. Yhteistyön ansiosta viesti kulkee sujuvasti ja asiat hoituvat mutkattomasti.

Onko YEL-vakuutus pakollinen?

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus kannattaa hoitaa kuntoon heti, kun aloitat toimintasi yrittäjänä. Sinun kannattaa ottaa YEL-vakuutus viimeistään 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. YEL-vakuuttaminen on pakollista, jos yritystoimintasi kestää yli 4 kuukautta.

YEL-vakuutus kerryttää eläkettäsi vanhuuden varalle. Yrittäjän eläkevakuutus antaa sinulle turvaa myös siinä tapauksessa, jos menetät työkykysi, sairastut tai jäät vanhempainvapaalle. Perheenjäsenesi ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jos menehdyt. Eläkkeen suuruus määritellään usein YEL-työtulon perusteella.

YEL-vakuuttaminen on pakollista useimmille yrittäjille, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa on noin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää. Myös kevytyrittäjät tarvitsevat yrittäjän eläkevakuutuksen. Sivutoimisesti työskentelevien yrittäjien on otettava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät muilta osin. 

Kuulut YEL-vakuutuksen piiriin, jos:

 • Asut Suomessa.
 • Työskentelet yrityksessäsi.
 • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoisesti.
 • Et kuulu minkään muun eläketurvan piiriin saman toiminnan perusteella.
 • Vuotuinen työtulosi on vähintään 8 063,57 euroa (2021). 
 • Olet 18–68-vuotias. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain.

YEL:n perusteella vakuutetaan myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä. Lisäksi hänen tulee omistaa vähintään yksi työskentely-yhtiön osake. Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vakuutetaan niin ikään YEL:n mukaan. 

Toiminimillä eli yksityisillä elinkeinonharjoittajilla YEL-vakuutus tehdään ammatinharjoittajalle. Usein myös perheenjäsenet työskentelevät yrityksessä. Heidät vakuutetaan joko YEL- tai TyEL-vakuutuksella.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta

Kun otat YEL-vakuutuksen, eläkeyhtiö, josta otat vakuutuksen vahvistaa sinulle työpanostasi vastaavan vuotuisen työtulon. Eläkeyhtiö huomioi työtuloa vahvistaessaan yritystoiminnastasi antamasi tiedot sekä oman arviosi työtulosta.

Työtulon perusteella lasketaan yrittäjyydestäsi kertyvä eläke ja YEL-vakuutusmaksusi. Vahvistetun työtulosi perusteella lasketaan myös Kelan maksamat päivärahat, kuten sairaus- ja vanhempainpäiväraha. YEL määrittää niin ikään työttömyysturvasi tason. Yrittäjäkassan jäsenenä voit saada YEL-työtuloosi sidottua päivärahaa.

Yrittäjän eläkevakuutus suojaa myös perheesi toimeentuloa. Lesken ja lapsien toimeentulo on sitä turvatumpi, mitä paremmin yrittäjä on huolehtinut siitä, että hänen YEL-vakuutuksensa on ajan tasalla.

YEL-todistus kertoo, että vakuutuksesi on voimassa ja olet maksanut YEL-maksusi sekä työskennellyt yrittäjänä. YEL-todistuksen saat työeläkeyhtiöltäsi.

Työtulo määrää eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi tason – kokeile YEL-laskuria

YEL-vakuutus on lakisääteinen, minkä vuoksi YEL-vakuutusmaksu on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä. Maksu on tietty prosentti YEL-työtulostasi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentin vuosittain.

YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: vahvistettu YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa.

YEL-maksut ovat kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia. Voit vähentää YEL-maksut omassa tai puolisosi henkilökohtaisessa verotuksessa, tai yrityksen verotuksessa. Täytä veroilmoitus verottajan ohjeiden mukaan.

Voit laskea oman YEL-maksusi suuruuden Ilmarisen YEL-laskurilla.

Minimi-YEL laskee turvan minimiin – miten YEL-työtulo arvioidaan?

YEL-työtulo tarkoittaa työpanoksesi rahallista arvoa. Työtulosi tulee vastata vähintään sellaista palkkaa, jota maksettaisiin saman ammattitaidon omaavalle henkilölle vuositasolla. YEL-työtulon minimi vuonna 2021 on 8 063,57 euroa.

Työtulossasi huomioidaan työskentelytuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto sekä toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus. Samaan työtuloon lasketaan mukaan kaikki yrittäjänä tekemäsi työ eli tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen.

Eläketurvakeskuksen mukaan viime vuosina keskimääräinen YEL-työtulo on ollut noin 22 000 euroa vuodessa. Kumppanimme Ilmarinen suosittelee päätoimista yrittäjää arvioimaan työtuloksi vähintään 20 000–30 000 euroa.

YEL-työtulossa on myös niin sanottu työttömyysturvaraja, joka on 13 247 euroa (vuonna 2021). Jos työtulosi on vähintään tämän verran, sinulla on mahdollisuus työttömyysturvaan. 

Kun otat itsellesi YEL-vakuutuksen, huolehdit eläkkeen lisäksi omasta sosiaaliturvastasi. YEL takaa turvasi eri elämäntilanteissa. On yrittäjän edun mukaista pitää YEL-työtulo todellisuutta vastaavalla tasolla koko yritystoiminnan ajan. 

Onko yrittäjällä oikeus YEL-sairauspäivärahaan?

Yrittäjänä sinulla on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, jolla korvataan alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamia ansionmenetyksiä. Sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työkyvyttömyys on alkanut. 

Sairauspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. Jos yrittäjä on YEL-vakuutettu, omavastuuaika on sairastumispäivä. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, hänen omavastuuaikansa on sama kuin palkansaajilla: sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. 

Miten YEL ja TyEL eroavat toisistaan? 

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) ja työnantajan eläkevakuutus (TyEL) antavat turvaa eläkepäiviin. Se kumpi valitaan, riippuu siitä, onko työ tehty toimeksiantona vai työsuhteessa. Yleinen ohje on, että jos olet yrittäjä ja täytät tietyt aiemmin mainitut ehdot, valinta on YEL. 

Epävarmuutta oikean eläkevakuutuksen valintaan voi syntyä siitä, että yhtiömuoto, oma asema yrityksessä ja perhesuhteet vaikuttavat valittavaan vakuutukseen. 

 • Pääsääntöisesti yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja pärjää YEL-vakuutuksella. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, käytetään TyEL-vakuuttamista
 • Osakeyhtiössä valitaan YEL-vakuuttaminen, jos johtavassa asemassa oleva osakas omistaan yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksestä. Jos omistus on edellä mainittua pienempi, valitaan TyEL-vakuuttaminen. 
 • Avoimessa yhtiössä yrityksessä työskentelevä yhtiömies YEL-vakuutetaan. TyEL-vakuutus valitaan perheenjäsenelle, jolle maksetaan palkkaa. 
 • Kommandiittiyhtiössä YEL-vakuutus otetaan yrityksessä työskentelevälle vastuunalaiselle yhtiömiehelle. TyEL-vakuutus otetaan yrityksessä työskentelevälle äänettömälle yhtiömiehelle ja perheenjäsenelle, jolle maksetaan palkkaa. 
 • Freelancerina toimivilla voi olla työsuhde yhteen asiakkaaseen ja toimeksiantoja toisiin asiakkaisiin. Työsuhteissa työnantaja vastaa eläketurvasta TyEL-vakuutuksen mukaan. Työsuhteeksi katsotaan esimerkiksi tapaus, jossa työnantaja maksaa palkkaa freelancerille ja valvoo työtä. Jos korvaus maksetaan muuna kuin palkkana, freelancerin on huolehdittava eläketurvansa kuntoon YEL-vakuutuksella. 

Kaikki yrittäjän vakuutukset samalta luukulta

Saat pakollisen YEL-vakuutuksen sujuvasti kumppaniltamme Ilmariselta. Kumppanuuden ansiosta voit hoitaa kaikki yrittäjän ja yrityksen vakuutusasiat sujuvasti samalla kertaa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle asiakkuustiimi, jonka kautta viesti kulkee sujuvasti ja asiat hoituvat mutkattomasti. Näin voit rauhallisin mielin keskittyä yrityksesi liiketoimintaan. 

” ”
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
” ”
Aloittavan yrityksen vakuutukset
Mitkä ovat aloittavan yrityksen tärkeimmät vakuutukset? Tutustu ja jätä yhteydenottopyyntö!
YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.