” ”

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus eli YEL

Yrittäjän työeläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen suurelle osalle yrittäjistä. YEL turvaa yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan. Saat helposti kauttamme työeläkeyhtiö Ilmarisen lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen.

Pakollinen useimmille yrittäjille

​Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus on pakollinen, jos täytät yrittäjänä tietyt ehdot. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Määrittää yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan

Yrittäjän YEL-vakuutus on toimeentulosi perusta, kun siirryt eläkkeelle tai tarvitset sosiaaliturvaa. YEL vaikuttaa tuloihisi muun muassa työttömyyden, sairastumisen ja vanhempainvapaan yhteydessä. 

Ilmarisen YEL-vakuutus helposti kauttamme

Saat kumppanimme Ilmarisen lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen samalla, kun hoidat muut vakuutusasiat. Yhteistyön ansiosta viesti kulkee sujuvasti ja asiat hoituvat mutkattomasti.

YEL-vakuuttaminen on pakollista useimmille yrittäjille

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus kannattaa hoitaa kuntoon heti, kun aloitat toimintasi yrittäjänä. Sinun kannattaa ottaa YEL-vakuutus viimeistään 6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. YEL-vakuuttaminen on pakollista, jos yritystoimintasi kestää yli 4 kuukautta.

YEL-vakuutus kerryttää eläkettäsi vanhuuden varalle. Yrittäjän eläkevakuutus antaa sinulle turvaa myös siinä tapauksessa, jos menetät työkykysi, sairastut tai jäät vanhempainvapaalle. Perheenjäsenesi ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jos menehdyt. Eläkkeen suuruus määritellään usein YEL-työtulon perusteella.

YEL-vakuuttaminen on pakollista useimmille yrittäjille, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa on noin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää. Myös kevytyrittäjät tarvitsevat yrittäjän eläkevakuutuksen. Sivutoimisesti työskentelevien yrittäjien on otettava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät muilta osin. 

Kuulut YEL-vakuutuksen piiriin, jos:

 • Asut Suomessa.
 • Työskentelet yrityksessäsi.
 • Olet toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoisesti.
 • Et kuulu minkään muun eläketurvan piiriin saman toiminnan perusteella.
 • Vuotuinen työtulosi on vähintään 8 063,57 euroa (2021).
 • Olet 18–68-vuotias. Vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain.

YEL:n perusteella vakuutetaan myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa oleva omistaja. Tämän hallussa tulee olla yksin tai perheenjäsenten kanssa yli 30 prosenttia yhtiöstä tai äänivallasta. Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vakuutetaan niin ikään YEL:n mukaan. 

Toiminimillä eli yksityisillä elinkeinonharjoittajilla YEL-vakuutus tehdään ammatinharjoittajalle. Usein myös perheenjäsenet työskentelevät yrityksessä. Heidät vakuutetaan joko YEL- tai TyEL-vakuutuksella.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta

Yrittäjänä määrität maksamasi YEL-työtulon itse. Jos YEL-maksu on pieni, myös turva jää pieneksi. YEL-maksu vaikuttaa tuloihisi työttömyyden, sairastumisen, työkyvyttömyyden, vanhempainvapaan ja eläköitymisen yhteydessä. 

Sosiaaliturvaetuutesi määrittyvät ilmoitetun YEL-työtulon perusteella. Näitä ovat esimerkiksi Kelan sairaus- äitiys- ja vanhempainraha- sekä työttömyyspäivärahaoikeus. Työttömyyspäivärahat voivat olla joko Kelan tai Suomen yrittäjäin työttömyyskassa‎n SYT:n maksamia.

Yrittäjän eläkevakuutus suojaa myös perheesi toimeentuloa. Lesken ja lapsien toimeentulo on sitä turvatumpi, mitä paremmin yrittäjä on huolehtinut siitä, että hänen YEL-vakuutuksensa on ajan tasalla.

Yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo määrää maksun suuruuden – kokeile YEL-laskuria

YEL-maksu on tietty prosenttimäärä ilmoittamastasi YEL-työtulosta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-prosentin vuosittain.

Ensinnäkin YEL-vakuutuksen hintaan vaikuttaa yrittäjän ikä. Alle 53-vuotiaat ja vähintään 63-vuotiaat maksavat pienempää vakuutusmaksua. Toiseksi, ensimmäistä yritystään perustava saa yleensä alennusta YEL-maksusta. Kolmanneksi, yhdessä erässä tammikuussa YEL-maksunsa maksava hyötyy maksuajankohdasta. Neljänneksi, YEL-maksut kannattaa vähentää omassa tai yrityksen verotuksessa.

Voit laskea oman YEL-maksusi suuruuden Ilmarisen YEL-laskurilla.

Minimi-YEL laskee turvan minimiin

Yrittäjänä sinun on maksettava YEL-maksua, kun ansiotulosi ovat yli 8 063,57 euroa vuodessa (2021). Alaraja määritellään vuosittain. 

Minimi-YEL voidaan laskea tästä summasta, ja moni yrittäjä valitettavasti asettaakin YEL-työtulonsa minimiin. Samalla yrittäjä ottaa riskin, sillä myös tulevaisuuden turva jää minimiin. 

Etenkin aloittavat yrittäjät alivakuuttavat itsensä ja asettavat YEL-työtulonsa minimiin tai lähelle sitä. Kun yritystoiminta vakiintuu, myös ilmoitettu YEL-työtulo alkaa yleensä vastata paremmin todellista tilannetta. Moni yrittäjä muuttaa YEL-työtuloaan sen mukaan, miten yrityksellä menee taloudellisesti.

Hyvä nyrkkisääntö on se, että ilmoitetun YEL-työtulosi kannattaa olla samansuuruinen kuin minkä itse maksaisit palkkana samaa työtä tekevälle työntekijälle. 

Eläketurvakeskuksen mukaan viime vuosina keskimääräinen YEL-työtulo on ollut noin 22 000–23 000 euroa vuodessa. Kumppanimme Ilmarinen suosittelee päätoimista yrittäjää asettamaan työtulon vähintään 20 000–30 000 euroon.  

Yrittäjällä on oikeus YEL-sairauspäivärahaan

Yrittäjänä sinulla on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, jolla korvataan alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamia ansionmenetyksiä. Sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työkyvyttömyys on alkanut. 

Sairauspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. Jos yrittäjä on YEL-vakuutettu, omavastuuaika on sairastumispäivä. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, hänen omavastuuaikansa on sama kuin palkansaajilla: sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. 

Miten YEL ja TyEL eroavat toisistaan? 

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) ja työnantajan eläkevakuutus (TyEL) antavat turvaa eläkepäiviin. Se kumpi valitaan, riippuu siitä, onko työ tehty toimeksiantona vai työsuhteessa. Yleinen ohje on, että jos olet yrittäjä ja täytät tietyt aiemmin mainitut ehdot, valinta on YEL. 

Epävarmuutta oikean eläkevakuutuksen valintaan voi syntyä siitä, että yhtiömuoto, oma asema yrityksessä ja perhesuhteet vaikuttavat valittavaan vakuutukseen. 

 • Pääsääntöisesti yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja pärjää YEL-vakuutuksella. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, käytetään TyEL-vakuuttamista
 • Osakeyhtiössä valitaan YEL-vakuuttaminen, jos johtavassa asemassa oleva osakas omistaan yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksestä. Jos omistus on edellä mainittua pienempi, valitaan TyEL-vakuuttaminen. 
 • Avoimessa yhtiössä yrityksessä työskentelevä yhtiömies YEL-vakuutetaan. TyEL-vakuutus valitaan perheenjäsenelle, jolle maksetaan palkkaa. 
 • Kommandiittiyhtiössä YEL-vakuutus otetaan yrityksessä työskentelevälle vastuunalaiselle yhtiömiehelle. TyEL-vakuutus otetaan yrityksessä työskentelevälle äänettömälle yhtiömiehelle ja perheenjäsenelle, jolle maksetaan palkkaa. 
 • Freelancerina toimivilla voi olla työsuhde yhteen asiakkaaseen ja toimeksiantoja toisiin asiakkaisiin. Työsuhteissa työnantaja vastaa eläketurvasta TyEL-vakuutuksen mukaan. Työsuhteeksi katsotaan esimerkiksi tapaus, jossa työnantaja maksaa palkkaa freelancerille ja valvoo työtä. Jos korvaus maksetaan muuna kuin palkkana, freelancerin on huolehdittava eläketurvansa kuntoon YEL-vakuutuksella. 

Kaikki yrittäjän vakuutukset samalta luukulta

Saat pakollisen YEL-vakuutuksen sujuvasti kumppaniltamme Ilmariselta. Kumppanuuden ansiosta voit hoitaa kaikki yrittäjän ja yrityksen vakuutusasiat sujuvasti samalla kertaa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle asiakkuustiimi, jonka kautta viesti kulkee sujuvasti ja asiat hoituvat mutkattomasti. Näin voit rauhallisin mielin keskittyä yrityksesi liiketoimintaan. 

” ”
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
Aloittavan yrityksen vakuutukset kuva
Aloittavan yrityksen vakuutukset
Mitkä ovat aloittavan yrityksen tärkeimmät vakuutukset? Tutustu ja jätä yhteydenottopyyntö!
YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.