Työntekijäin Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, joka perustuu työehtosopimuksiin.
1

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on pakollinen vakuutus

Jos palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet pääsääntöisesti velvollinen ottamaan työntekijöillesi henkivakuutuksen. Työnantajan ottama vakuutus on pakollinen kaikilla niillä toimialoilla, joilla on työehtosopimuksessa ryhmähenkivakuutusta koskeva sopimusmääräys.

2

Pohjola Työtapaturmavakuutus sisältää ryhmähenkivakuutuksen

Saat ryhmähenkivakuutuksen työntekijöillesi samalla kun otat työtapaturmavakuutuksen. Saat meiltä tarjouksen ryhmähenkivakuutuksesta työtapaturmavakuutuksen yhteydessä.

3

Kaikki vakuutukset helposti kuntoon

Meidän kauttamme saat kaikki lakisääteiset vakuutukset, jotka työnantajana sinun on otettava työntekijöillesi. Pyydä yhteydenottoa niin katsomme yhdessä pakolliset vakuutukset ja muut yrityksesi vakuutukset kuntoon.

Mikä työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan ottama vakuutus, joka turvaa perheen välitöntä toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan työntekijän kuollessa korvaussumma hänen perillisilleen. Ryhmähenkivakuutuskorvaus auttaa vakuutetun läheisiä selviämään arjesta paremmin vaikeassa tilanteessa. Kun vakuutus on hankittu ja puoliso tai lasten huoltaja menehtyy tapaturmaisesti tai sairauteen, työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa toimeentulon. Vakuutuksen korvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen.

Työntekijän ryhmähenkivakuutus, viralliselta nimeltään Työntekijäin Ryhmähenkivakuutus (TRHV) on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Vakuutettuina ovat yrityksen lähes kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Työnantajan tulee ottaa ryhmähenkivakuutus työntekijöilleen, jos siitä määrätään työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa tai toimialalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Ryhmähenkivakuutuksen ottaa työnantaja

Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka myös maksaa vakuutusmaksun. Vähennyskelpoisuus on etu, jonka työnantaja saa, kun henkivakuutus otetaan yrityksen työntekijöille. Ryhmähenkivakuutuksen verotus noudattaa kulloinkin voimassa olevaa verolainsäädäntöä.

Miten ryhmähenkivakuutusmaksu peritään? Lakisääteistä työtapaturmavakuutusta hoitava vakuutusyhtiö perii työnantajalta ryhmähenkivakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksujen ohessa. Maksut peritään henkilöistä, jotka kuuluvat työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Ketkä ovat ryhmähenkivakuutuksen edunsaajat?

Työntekijöiden vakuuttaminen työntekijäin henkivakuutuksella turvaa vakuutetun läheisten tulevaisuutta. Mikäli vakuutettu menehtyy, kuolemantapauskorvaus maksetaan yrityksen työntekijän kuoleman jälkeen edunsaajille. Korvauksen edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, kuolemantapauskorvausta ei makseta.

Miten ryhmähenkivakuutuksen korvaus määräytyy? 

Ryhmähenkivakuutuskorvaus maksetaan kertakorvauksena ja korvaussummat määritellään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Maksettavan summan määrä riippuu yrityksen kuolleen työntekijän iästä ja huollettavien lasten lukumäärästä. Jos kuolleella on lapsi tai jos kuolema on sattunut tapaturmaisesti, korvauksen summaa korotetaan. Vakuutusehdot sisältävät tarkemmat tiedot vakuutusturvasta ja korvauksista.

Ryhmähenkivakuutuksen korvaukset hoidetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Huolehdi turvastasi myös henkilöasiakkaana

Voit myös hankkia kokonaisvaltaista turvaa tulevaisuuden varalle ottamalla henkivakuutuksen henkilöasiakkaana. Voit valita elämäntilanteesi mukaan parhaiten sopivan vakuutuksen ottamalla joko yhden hengen henkivakuutuksen tai kahden hengen yhteisen henkivakuutuksen eli pariturvan.

Haluatko tarjouksen vakuutuksista yrityksen henkilöstölle?

Laitetaan yhdessä työnantajan ottama ryhmähenkivakuutus, TRHV, ja muut yrityksenne vakuutukset kuntoon. Jätä meille yrityksesi yhteystiedot ja asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä! Saat meidän kautta yrityksellesi lakisääteiset henkilövakuutukset eli TyEL-, työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen. Tarjouksen pyytäminen ei sido sinua.

Nainen selaa tietokonetta hymyillen, sillä hänellä on työtapaturmavakuutus turvanaan.
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Kaksi naista tutkii pöydällä olevia materiaaleja ja keskustelee TyEListä, lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta työntekijälle.
TyEL eli lakisääteinen työeläkevakuutus työntekijälle
TyEL-vakuutus on yksi yrittäjän pakollisista vakuutuksista.
Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.