Hyvinvoiva työyhteisö

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, joka perustuu työehtosopimuksiin. Vakuutus on lähiomaisten turvaksi.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan työntekijän kuollessa korvaussumma hänen perillisilleen. Jos puoliso tai lasten huoltaja menehtyy tapaturmaisesti tai sairauteen, työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa perheen välittömän toimeentulon. Ryhmähenkivakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Vakuutettuina ovat lähes kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Ryhmähenkivakuutuksen ottaa työnantaja

Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka myös maksaa vakuutusmaksun. Lakisääteistä työtapaturmavakuutusta hoitava vakuutusyhtiö perii työnantajalta ryhmähenkivakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksujen ohessa. Maksut peritään henkilöistä, jotka kuuluvat työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Työnantajan tulee ottaa ryhmähenkivakuutus työntekijöilleen, jos siitä määrätään

  • työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa
  • työnantajan toimialalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.

Ryhmähenkivakuutuksen edunsaajat

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen edunsaajille. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, kuolemantapauskorvausta ei makseta

Ryhmähenkivakuutuksen korvaukset

Korvaus maksetaan kertakorvauksena ja korvaussummat määritellään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Maksettavan summan suuruus riippuu kuolleen työntekijän iästä ja huollettavien lasten lukumäärästä. Jos kuolleella on lapsi tai jos kuolema on sattunut tapaturmaisesti, summaa korotetaan.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaukset hoidetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista, joka toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä.

Haluatko tarjouksen vakuutuksista yrityksen henkilöstölle?

Jätä meille yrityksesi yhteystiedot ja asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä! Tarjouksen pyytäminen ei sido sinua.

Työtapaturmavakuutuksen kuva
Työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Ryhmäeläkevakuutus_kuva
Ryhmäeläkevakuutus
Täydennä omaa ja henkilöstösi lakisääteistä eläketurvaa ja mahdollista joustava eläkkeelle siirtyminen.