Kaksi naista keskustelevat aiheesta kybervakuutus.

Kybervakuutus

Auttaa yritystäsi varautumaan kyberriskeihin ja muuttuvaan sääntelyyn.

Nopeaa asiantuntija-apua 24/7

Tietoturman sattuessa kumppanimme CGI auttaa sinua minimoimaan vahingot ja palauttamaan tilanteen ennalleen. Puhelinpalvelu on käytössäsi kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Turvaa yritystoimintasi jatkuvuudelle

Jos esimerkiksi palvelunestohyökkäys tai tietomurto keskeyttää yrityksesi toiminnan, kybervakuutus korvaa yrityksellesi aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

Apua tietoturvaloukkausten selvittämiseen

Jos asiakastietoja joutuu vääriin käsiin, kybervakuutus korvaa vahingonkorvausvastuusta ja sen selvittämisestä aiheutuvia kuluja.

Kybervakuutus on lähes kaikkien yritysten tarvitsema tietoturvavakuutus

Entistä digitaalisemmassa maailmassa rikollisuus kasvaa, ja tietoturvauhat koskettavat jokaista yritystä tavalla tai toisella. Kybervakuutus on tarkoitettu kaikille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka hyödyntävät tietojärjestelmiä tai joilla on sähköisessä muodossa olevia luottamuksellisia tietoja, kuten henkilö- tai asiakastietoja. Pahimmassa tapauksessa yrityksesi voi kokea suurenkin mainehaitan, jonka vuoksi myös kyberuhat on tärkeää huomioida yrityksen vakuutuksissa.

Tietoturvavakuutus täydentää yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutuksia. Suuryrityksille tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kyberturvallisuudesta ja yrityksen tietoturvasta huolehtimiseen.

Haittaohjelma tai palvelunestohyökkäys voi pysäyttää liiketoimintasi. Kybervakuutus korvaa taloudelliset menetykset ja tuo asiantuntijat puhelinsoiton päähän.

Michael Peltonen
Kyberturvallisuuspäällikkö, Pohjola Vakuutus

Pyydä ilmainen arvio yrityksesi kyber­vakuutuksen tarpeesta, niin katsotaan yhdessä, voisimmeko olla avuksesi!

Varaudu tietoturvauhkiin kybervakuutuksella

Kyberuhkien ja tietoturvauhkien määrä kasvaa ja muuttuva sääntely edellyttää niin isoilta kuin pieniltä yrityksiltä entistä huolellisempaa asiakastietojen käsittelyä ja tietoteknisten laitteiden suojausta. Kattava yrityksen tietoturva mahdollistaa nopean reagoinnin tietoturvauhkiin, joka on avain vahinkojen minimoimiseen. Kybervakuutus eli tietosuojavakuutus on turvanasi, jos palvelunestohyökkäys lamauttaa yrityksesi verkkosivut ja ajanvarauksen tai jos asiakastietosi joutuvat vääriin käsiin.

Pohjola Vakuutuksen tietoturvavakuutuksesta saat korvausten lisäksi nopeaa apua kumppanimme CGI:n tietoturva-ammattilaisilta, jos yrityksesi joutuu esimerkiksi tietomurron tai haittaohjelman kohteeksi.

Kybervakuutuksen avulla saat esimerkiksi

  • nopeaa asiantuntija-apua vahinkojen minimointiin ja tilanteen korjaamiseen, kuten tiedostojen palauttamiseen
  • korvauksia taloudellisista menetyksistä yritystoimintasi keskeytyessä
  • korvauksia vahingonkorvausvastuusta ja sen selvittämisestä johtuvista kuluista.

Ohessa lisää esimerkkejä korvatuista kybervahinkotilanteista:

Vähittäismyyjä lähetti asiakkailleen sähköpostilla alennuskupongin, mutta kupongin sijaan liitetiedostona olikin asiakkaiden henkilö- ja luottokorttitiedot. Kybervakuutuksesta korvattiin kustannukset, jotka aiheutuivat tietosuoja-asetuksen mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta.

Työntekijä klikkasi mainosviestiä, joka oli todellisuudessa phishing- eli tietojenkalasteluviesti. Klikkaus asensi tietoverkkoon kiristyshaittaohjelman, joka lukitsi yli 72 000 tiedostoa. Kybervakuutus korvasi kustannukset, jotka aiheutuivat haittaohjelman poistamisesta ja tiedostojen palauttamisesta.

Lataa avuksesi yrittäjän tietoturvaopas

Mitä yrittäjän tulee tietää tietoturva-asioista? Vastaamme yrittäjän tietoturvaoppaassa yrittäjien yleisimpiin tietoturvakysymyksiin ja kerromme, miten minimoida tietoturman yritykselle aiheuttamat vahingot.

Lataa opas
Kaksi yrittäjää tekee töitä pyödän ääressä huolettomasti, tietäen että yrityksen vakuutukset ovat kunnossa.
Oikeusturvavakuutus
Turvaa yrityksesi yllättäviin oikeudenkäynti- ja asianajokuluihin.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, ja se koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä ja tukea digitaalitalouden kehitystä. Asetuksen tarkoituksena on myös lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Asetus vahvistaa henkilöiden oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja tuo uusia velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille (rekisterinpitäjille ja käsittelijöille). Yritysten on käytännössä huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita ja vaatimuksia noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa sekä tarvittaessa myös osoitettava tämä ns. ”osoitusvelvollisuus”).

Uutena asiana asetuksessa säädetään yrityksen (rekisterinpitäjän) velvollisuudesta ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle sekä loukkauksen kohteeksi joutuneelle henkilölle. Esimerkiksi ilmoitus valvontaviranomaiselle on lähtökohtaisesti tehtävä heti ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta.

Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla – valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja merkittäviä hallinnollisia sakkoja.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee digitaalisen asioinnin sopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Asiantuntijapalvelut tuottaa CGI.