” ”

Kybervakuutus

Auttaa yritystäsi varautumaan kyberriskeihin ja muuttuvaan sääntelyyn
1

Nopeaa asiantuntija-apua 24/7

Tietoturman sattuessa kumppanimme CGI auttaa sinua minimoimaan vahingot ja palauttamaan tilanteen ennalleen. Puhelinpalvelu on käytössäsi kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.

2

Turvaa yritystoimintasi jatkuvuudelle

Jos esimerkiksi palvelunestohyökkäys tai tietomurto keskeyttää yrityksesi toiminnan, kybervakuutus korvaa yrityksellesi aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

3

Apua tietoturvaloukkausten selvittämiseen

Jos asiakastietoja joutuu vääriin käsiin, kybervakuutus korvaa vahingonkorvausvastuusta ja sen selvittämisestä aiheutuvia kuluja.

Lähes kaikki yritykset tarvitsevat kybervakuutuksen

Entistä digitaalisemmassa maailmassa tietoturvauhat koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Kybervakuutus on tarkoitettu kaikille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa tai joilla on sähköisessä muodossa olevia henkilö- tai asiakastietoja.

Tietoturvavakuutus täydentää yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutuksia. Suuryrityksille tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kyberturvallisuudesta ja yrityksen tietoturvasta huolehtimiseen.

Haittaohjelma tai palvelunestohyökkäys voi pysäyttää liiketoimintasi. Kybervakuutus korvaa taloudelliset menetykset ja tuo asiantuntijat puhelinsoiton päähän.

Michael Peltonen
Kyberturvallisuuspäällikkö, Pohjola Vakuutus

Pyydä ilmainen arvio yrityksesi kyber­vakuutuksen tarpeesta, niin katsotaan yhdessä, voisimmeko olla avuksesi!

Varaudu tietoturvauhkiin kybervakuutuksella

Kyberuhkien määrä kasvaa ja muuttuva sääntely edellyttää niin isoilta kuin pieniltä yrityksiltä entistä huolellisempaa asiakastietojen käsittelyä. Nopea reagointi on avain vahinkojen minimoimiseen. Kybervakuutus on turvanasi, jos palvelunestohyökkäys lamauttaa yrityksesi verkkosivut ja ajanvarauksen tai jos asiakastietosi joutuvat vääriin käsiin.

Pohjola Vakuutuksen tietoturvavakuutuksesta saat korvausten lisäksi nopeaa apua kumppanimme CGI:n tietoturva-ammattilaisilta, jos yrityksesi joutuu esimerkiksi tietomurron tai haittaohjelman kohteeksi.

Kybervakuutuksen avulla saat esimerkiksi

  • nopeaa asiantuntija-apua vahinkojen minimointiin ja tilanteen korjaamiseen, kuten tiedostojen palauttamiseen
  • korvauksia taloudellisista menetyksistä yritystoimintasi keskeytyessä
  • korvauksia vahingonkorvausvastuusta ja sen selvittämisestä johtuvista kuluista.

Näin Kybervakuutus auttaa käytännössä

Esimerkki korvatusta vahinkotapauksesta

Palvelunestohyökkäys hyydytti yrityksen liiketoiminnan

Yrityksen tietojärjestelmää vastaan tehtiin laaja palvelunestohyökkäys, joka hyydytti liiketoiminnan päiviksi. Kybervakuutukseen sisältyvien asiantuntijapalveluiden avulla pysäytettiin palvelunestohyökkäys ja vakuutuksesta korvattiin liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunut katemenetys.

Esimerkki korvatusta vahinkotapauksesta

Hakkeroidut tehtaan tuotantovälineet pysäytti tuotannon

Tehtaan tietokoneohjatut tuotantovälineet hakkeroitiin siten, että tuotanto pysähtyi. Tästä aiheutui mittavat keskeytysvahingot. Kybervakuutuksesta korvattiin liiketoiminnan keskeytyksestä aiheutunut katemenetys.

Ohessa lisää esimerkkejä korvatuista kybervahinkotilanteista:

Vähittäismyyjä lähetti asiakkailleen sähköpostilla alennuskupongin, mutta kupongin sijaan liitetiedostona olikin asiakkaiden henkilö- ja luottokorttitiedot. Kybervakuutuksesta korvattiin kustannukset, jotka aiheutuivat tietosuoja-asetuksen mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta.

Työntekijä klikkasi mainosviestiä, joka oli todellisuudessa phishing- eli tietojenkalasteluviesti. Klikkaus asensi tietoverkkoon kiristyshaittaohjelman, joka lukitsi yli 72 000 tiedostoa. Kybervakuutus korvasi kustannukset, jotka aiheutuivat haittaohjelman poistamisesta ja tiedostojen palauttamisesta.

Lataa avuksesi yrittäjän tietoturvaopas

Mitä yrittäjän tulee tietää tietoturva-asioista? Vastaamme yrittäjän tietoturvaoppaassa yrittäjien yleisimpiin tietoturvakysymyksiin ja kerromme, miten minimoida tietoturman yritykselle aiheuttamat vahingot.

Lataa opas
” ”
Oikeusturvavakuutus
Turvaa yrityksesi yllättäviin oikeudenkäynti- ja asianajokuluihin.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen, ja se koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä. Asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä ja tukea digitaalitalouden kehitystä. Asetuksen tarkoituksena on myös lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Asetus vahvistaa henkilöiden oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja tuo uusia velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille (rekisterinpitäjille ja käsittelijöille). Yritysten on käytännössä huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita ja vaatimuksia noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa sekä tarvittaessa myös osoitettava tämä ns. ”osoitusvelvollisuus”).

Uutena asiana asetuksessa säädetään yrityksen (rekisterinpitäjän) velvollisuudesta ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle sekä loukkauksen kohteeksi joutuneelle henkilölle. Esimerkiksi ilmoitus valvontaviranomaiselle on lähtökohtaisesti tehtävä heti ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta.

Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla – valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja merkittäviä hallinnollisia sakkoja.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee yrityksen verkkopalvelusopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Asiantuntijapalvelut tuottaa CGI.