” ”

Kiinteistövakuutus

Kiinteistövakuutus yrityksen ja taloyhtiön omaisuuden turvaksi. Valitse kohteellesi täysarvovakuutus kokonaisalaan perustuen tai vakuuta se sovittuun euromäärään asti.
1

Asuin- ja liikerakennukset ovat arvokasta omaisuutta

Kiinteistövakuutuksella turvaat kiinteistöjen omistamiseen ja hallintaan liittyviä riskejä, joista taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa.

2

Yksi vakuutus – monta eri turvaa

Kaikki kiinteistövakuutusratkaisumme sisältävät omaisuusturvan, kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen, oikeusturvan, hallinnon vastuuvakuutuksen ja vuokratulokeskeytysvakuutuksen.

3

Sopii kaikille rakennuksille

Olipa kyse asuin- liike-, tai teollisuusrakennuksesta, vakuutamme sen joko täydestä arvostaan eli tilavuuden mukaan (täysarvovakuutus) tai sovittuun euromäärään asti.

Kaikenlaisille rakennuksille sopiva kiinteistövakuutus

Asuin­rakennuksille
Liike­kiinteistöille
Teollisuus­rakennuksille

Rakennusten omistamiseen ja niissä harjoitettavaan yritysliiketoimintaan liittyviä riskejä on useita. Koska niihin on sitoutettu paljon pääomaa, ne on syytä vakuuttaa huolella. Kiinteistövakuutus eli rakennusvakuutus sopii kaikenlaisille rakennuksille ja on räätälöitävissä tarpeesi mukaan. Kiinteistön vakuuttaminen perustuu rakennuksen tilavuuteen, kun kyseessä on kiinteistön täysarvovakuutus tai haluamaasi euromäärään.

Jos vesijohto rikkoutuu ja aiheuttaa kiinteistöllesi vesivahingon, kiinteistövakuutus korvaa rakennukselle aiheutuvia vahinkoja. Mikäli kiinteistössäsi syttyy tulipalo, kiinteistön palovakuutuksesta korvataan yrityksellesi aiheutuneita palovahinkoja.

Kiinteistön vakuuttaminen tuo turvaa myös, jos kiinteistönomistajana joudut korvausvastuuseen aiheuttamastasi vahingosta jollekin toiselle. Näin voi käydä, jos vaikkapa ohikulkija liukastuu ja loukkaantuu omistamasi rakennuksen pihalla.

Kiinteistövakuutuksella vakuutamme

  • rakennuksen
  • rakenteet, pinnoitteet ja kalusteet, joiden muutostyöt on tehty alkuperäiseen tasoon nähden samantasoisena.
  • kiinteästi asennetut LVI-järjestelmät ja niihin kuuluvat laitteistot ja koneet.
  • piha-alueen kiinteät tavanomaiset rakenteet, kuten enintään 40 m2 suuruiset jätekatokset ja urheiluvälinevarastot.
  • myös yhteiseen käyttöön tarkoitetun kaluston kuten kiinteistön hoitoon tarkoitetut työkoneet.
Asuin- ja liikerakennukset vakuutetaan yleensä täysarvovakuutuksella. Täysarvoperustainen vakuuttaminen perustuu rakennuksen tilavuuteen, jolloin kiinteistö on aina vakuutettuna täydestä arvostaan.

Mitä kiinteistövakuutukset korvaavat?

Kiinteistövakuutuksista suppeampi vaihtoehto korvaa ainoastaan tietyt tilanteet, kuten esimerkiksi tulipalot, vuodot, myrskyt, ilkivallan ja murrot.

Laajempi kiinteistövakuutus korvaa myös äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia vahinkoja kuten vaikkapa rankkasateesta aiheutuneita vahinkoja. 

  Kiinteistövakuutus Laaja kiinteistövakuutus
Rakennus vaurioituu tulipalossa Kyllä Kyllä
Vesijohto rikkoutuu ja aiheuttaa vesivahingon Kyllä Kyllä
Rakennukseen murtaudutaan Kyllä Kyllä
Rakennukselle tehdään vahinkoa Kyllä Kyllä
Rakennusta palveleva kone rikkoutuu Kyllä Kyllä
Myrskyn kaatama puu rikkoo vesikaton, josta seuraa vuotovahinko Kyllä Kyllä
Salaman aiheuttama ylijännite rikkoo kiinteistön automatiikkaa Kyllä Kyllä
Poikkeuksellinen vesistötulva vahingoittaa rakennusta Ei Kyllä
Voimakas raekuuro vahingoittaa kattoa Ei Kyllä
Vesikatto vuotaa Ei Kyllä
Rankkasateella vesi virtaa rakennukseen Ei Kyllä
Kävelijä liukastuu taloyhtiön alueella ja loukkaa jalkansa Kyllä Kyllä
Varallisuusvahinko, josta hallituksen jäsen on korvausvastuussa Kyllä Kyllä
Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut Kyllä Kyllä

 

Kiinteistövakuutuksiin sisältyy vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta korvaamme ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yrityksesi on kiinteistön omistajana korvausvastuussa. Tyypillinen vahinkotapaus on esimerkiksi se, että ohikulkija loukkaa taloyhtiön alueella liukastuessaan jalkansa. Jos olet laiminlyönyt jäisen pihasi hiekoituksen, voit joutua korvausvelvolliseksi.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus tuo turvaa hallituksen jäsenille. Se kattaa yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutuneita taloudellisia vahinkoja, joista maallikkoisännöitsijä tai hallituksen jäsen ovat asunto-osakeyhtiölain mukaan korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus tuo helpotusta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin erilaisissa riita- ja rikosasioissa, kun ne liittyvät kiinteistön omistukseen, hoitoon, hallintaan tai käyttöön.

Kiinteistövakuutuksen hinta - kuinka hinta määräytyy?

Kiinteistövakuutuksen hintaan vaikuttavat rakennusten tilavuus, sijainti, ikä sekä valittu omavastuu. Myös se, vakuutetaanko kohteesi kiinteistön täysarvovakuutuksena vai sovitusta vakuutusmäärästä vaikuttaa hintaan. Huomioimme kiinteistövakuutuksesi hinnassa lisäksi sen, mitä toimintaa harjoitat rakennuksissa, tehdyt peruskorjaukset sekä kiinteistön suojaus- ja turvallisuusratkaisut

​Jätä yhteydenottopyyntö ja saat tarkemmat lisätiedot sekä hinnan kiinteistövakuutukselle. Selvitetään yhdessä, onko kiinteistön täysarvovakuutus tarpeisiisi sopivin vai vakuutammeko kohteesi sovittuun euromäärään asti.

” ”
Taloyhtiön vakuutukset
Turvaa taloyhtiösi omaisuusvahinkojen ja korvausvelvollisuuden varalta.
” ”
Omaisuusriskivakuutus ja Yritysvakuutus
Turvaa yrityksesi kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle.
Voit liittää kiinteistövakuutuksiin laajan talkoovakuutuksen, joka korvaa kiinteistön talkoisiin osallistuneille henkilöille talkoissa tai niihin liittyneillä matkoilla sattuneita tapaturmia.

Miten putkiston saneerausmenetelmä huomioidaan rakennusten vuotovahingoissa?

Korvaustilanteessa putkiston ikä vaikuttaa vuotovahingossa korvauksen määrään ikävähennyksen kautta.

Käytetty putkistosaneerausmenetelmä vaikuttaa puolestaan siihen, miten putkiston ikä huomioidaan vähennyksiä laskettaessa.

VTT:n sertifioima menetelmä (koskee vain viemäriputkistoja)

Ikävähennykseen vaikuttavan käyttövuoden laskenta aloitetaan 10 vuodesta eteenpäin saneerausvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Tämä koskee kohdetta, joissa vanha viemäriputki on saneerattu todennetusti VTT:n sertifioimalla menetelmällä. Eli tällöin viemäriputken sisään muodostuu uusi rengasjäykkyyden omaava putki.

Moderneja menetelmiä ovat:

• Muotoputkisujutus: Uusi tehdasvalmisteinen putki asennetaan vanhan viemärin sisään.

• Sukitus: Vanhan putken sisään asennetaan tehdasvalmisteinen sukka, joka kovetetaan paikan päällä.

• Ruiskuvalu: Vanhan putken sisään valetaan ruiskulla hartsista muodostuva putki, jonka paksuus on vähintään 3 mm.

Muut modernit menetelmät (koskee viemäri- ja käyttövesiputkistoja)

Pohjola Vakuutus on vuodesta 2006 alkaen huomioinut modernit putkisaneerausmenetelmät kiinteistön vuotovahinkojen ikävähennystä laskettaessa.

Korvaustilanteessa puolitamme alkuperäisen putken iän, jolloin putkivuodoissa tehtävät ikävähennykset ovat huomattavasti vakuutusehtojen mukaisia vähennyksiä pienemmät. Tämä käytäntö jatkuu niissä kohteissa, joissa saneerausta ei ole tehty edellä mainituilla VTT:n sertifioimilla menetelmillä.

Uusi putkisto

Kohteissa, joissa käyttövesi- ja viemäriputkistot korvataan kokonaan uusitulla putkistolla, ikävähennyksiin vaikuttavien käyttövuosien laskenta alkaa asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Op.fi-palvelussa hoidat helposti ja turvallisesti yrityksesi vakuutusasiat. Palvelussa voit esimerkiksi

  • ilmoittaa vahingosta ja seurata vahinkoilmoituksesi käsittelyä
  • tulostaa vakuutustodistuksen
  • tilata yritysajoneuvollesi Green Cardin

Näin saat verkkopalvelun käyttöösi:

  • Tee yrityksen verkkopalvelusopimus ja nimeä pääkäyttäjät.
  • Pääkäyttäjät lisäävät muut käyttäjät ja käyttöoikeudet verkkopalvelussa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.