” ”

Potilasvakuutus

Lakisääteinen potilasvakuutus turvaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja.

Potilasvakuutus on pakollinen

Potilasvakuutus vaaditaan kaikilta terveyden- ja sairaudenhoidon toimintaa Suomessa harjoittavilta yrityksiltä, laitoksilta ja yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä. 

Turvaa henkilövahingot

Potilasvakuutus kattaa terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan yhteydessä potilaalle aiheutuvan henkilövahingon, kuten hoito- tai tapaturmavahingon.

Potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa

Terveydenhuollon ammattihenkilön ulkomailla antama terveyden- tai sairaanhoito jää turvan ulkopuolelle, joten potilasvakuutus ei ole voimassa ulkomailla.

Potilasvakuutuksella turvaa myös etälääkäripalveluihin

Pohjola Potilasvakuutus kattaa myös Suomessa annettavat ja vastaanotetut etälääkäripalvelut.

Potilasvakuutus potilasvahinkojen varalle

Potilasvakuutus tuo turvaa sekä potilaille, hoitohenkilökunnalle että terveydenhuollon palvelujen tuottajille.

Se korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Vahinko voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma, joka on tullut hoidon tai tutkimuksen yhteydessä.

Potilasvahinkolain mukaan potilasvakuutus on pakollinen, kun terveydenhuollon ammattihenkilö tai yritys, laitos tai yhteisö harjoittaa terveyden- ja sairaanhoidon toimintaa Suomessa.

Kenelle potilasvakuutus on tarkoitettu?

Kaikilla terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa Suomessa harjoittavilla yrityksillä, laitoksilla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oltava potilasvakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta.

Ne terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan, kuuluvat aina potilasvakuutuksen piiriin.

Tällaisia toimijoita voivat olla yhtiömuotoiset yritykset kuten lääkäriasemat, sairaalat tai apteekit. Myös yksityisinä elinkeinonharjoittajina toimintaa harjoittavat ammattihenkilöt, kuten sairaanhoitajat, koulutetut hierojat ja fysioterapeutit tarvitsevat potilasvakuutuksen.

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ovat esimerkiksi:

  • lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antama terveyden- tai sairaanhoito
  • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
  • optikon toiminta
  • näytteenotto, verenluovutus tai rokottaminen
  • kuntoutus, fysikaalinen hoito ja fysioterapia
  • sairaankuljetus
  • reseptilääkkeiden myynti apteekista. 
Jos olet terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava yrittäjä, tarvitset potilasvakuutuksen. Muistathan ottaa potilasvakuutuksen myös niille työntekijöillesi, jotka on merkitty Valviran rekisteriin.

Mitä potilasvakuutus korvaa?

Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvakuutuslaissa määritellyt terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaallesi aiheutuneet henkilövahingot, joista esimerkkejä alla olevassa taulukossa:

  Potilasvakuutus
Hoitovahinko, joka aiheutuu potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai sen laiminlyönnistä Kyllä
Tapaturmavahinko, joka aiheutuu tutkimus- ja hoitotoimenpiteen yhteydessä äkillisesti, odottamatta ja ulkoisen tapahtuman johdosta Kyllä
Laitevahinko eli sairaanhoitolaitteen rikkoutuminen kesken hoidon tai tutkimuksen, joka aiheuttaa potilaalle henkilövahingon Kyllä
Infektiovahinko eli tulehdus, joka alkaa odottamattomasti tutkimuksen tai hoidon yhteydessä Kyllä
Tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä sattunut äkillinen tapaturmavahinko, kuten potilaan putoaminen hoitopöydältä Kyllä
Hoitohuoneistosta- tai laitteistosta johtuva vahinko, kuten tulipalo hoitotiloissa Kyllä
Lääkkeen virheellisestä toimittamisesta aiheutunut vahinko Kyllä

Hoitovirhe ei tarkoita samaa kuin laissa määritelty potilasvahinko. Korvauskäsittelyssä erotetaan mitkä kulut liittyvät hoidettavaan perussairauteen tai -vammaan ja mitkä aiheutuvat potilasvahingosta. Potilasvakuutuksesta korvataan monia tutkimuksen ja hoidon yhteydessä sattuneita potilasvahinkoja, mutta ihan kaikkea se ei kuitenkaan korvaa.

Potilasvahinkovakuutus ei esimerkiksi korvaa asianmukaisesti annetusta tai määrätystä lääkeaineesta potilaalle aiheutuvaa vahinkoa.

Potilasvakuutus - näistä hinta koostuu

Yrityksen potilasvakuutuksen hinta lasketaan ammatin riskiluokituksen perusteella. Hinta määräytyy muun muassa harjoitettavan toiminnan potilasvahinkoriskiin perustuvan luokituksen mukaan. Potilasvakuutuksen hintaan vaikuttaa siis yrityksesi toimiala: esimerkiksi hierojan potilasvakuutus eroaa hinnaltaan lääkärin potilasvakuutuksesta. Myös palkkasumma vaikuttaa potilasvakuutuksen hintaan.

Sinun yrityksesi potilasvakuutuksen hintatiedot saat jättämällä meille tarjouspyynnön, jolloin asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä!

Miten otan potilasvakuutuksen yritykselleni?

Potilasvakuutus tarvitaan, kun toimit terveydenhuollon ammattihenkilönä, olet rekisteröitynyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan ja harjoitat terveyden- ja sairaanhoidon toimintaa

  • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, koulutettu hieroja ja fysioterapeutti),
  • yrittäjänä yhtiömuotoisessa yrityksessäsi ja/tai
  • yrityksessäsi on työsuhteessa terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Jätä yhteystietosi alla olevan painikkeen kautta, niin saat tarjouksen potilasvahinkovakuutuksesta. Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoilla on kattava toimialatuntemus ja heiltä saat lisätietoa yrityksen potilasvakuutuksen sisällöstä sekä hinnasta.

Tarjouspyynnön saatuamme olemme sinuun yhteydessä ja katsomme yhdessä yrityksesi potilas- ja muut vakuutusasiat kuntoon!

” ”
Kybervakuutus
Tietoturvavakuutus turvaa liiketoimintasi jatkumisen.
” ”
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.
” ”
Työkyvyttömyysvakuutus
Yrityksen työkyvyttömyysvakuutuksilla varaudut ohimenevään ja pysyvään työkyvyttömyyteen.

Potilasvahingosta haetaan korvausta Potilasvakuutuskeskukselta. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta.

Tarkemmat tiedot ja lomakkeet korvausten hakemiseen löydät Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Epäiletkö potilasvahinkoa?

Tee ensimmäiseksi yksinkertainen testi, jonka avulla näet, kannattaako sinun harkita potilasvahinkoilmoituksen tekemistä. 

Mene testiin tästä

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.