Nainen katsoo ulos työkyvyttömyysvakuutus turvanaan.

Työkyvyttömyysvakuutus

Yrityksen työkyvyttömyysvakuutuksilla varaudut ohimenevään ja pysyvään työkyvyttömyyteen.
1

Työkyvyttömyysvakuutus turvaa toimeentulosi

Saat kertakorvauksen, jos sairauden tai vamman vuoksi menetät pysyvästi kykysi tehdä työtä.

2

Hyvä henkilöstöetu

Työkyvyttömyysvakuutus sitouttaa yrityksen avainhenkilöitä ja parantaa työnantajakuvaa.

3

Kustannustehokas ratkaisu

Työkyvyttömyysvakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa.

Työkyvyttömyysvakuutus turvaa yritystoimintasi jatkuvuuden

Yrittäjän tai työntekijän työkyvyttömyys aiheuttaa merkittävän taloudellisen riskin yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Työkyvyttömyysvakuutuksella voit varautua esimerkiksi avainhenkilöiden työpanoksen menetyksestä aiheutuviin riskeihin. ​

Työkyvyttömyysvakuutus on yrittäjän ja avainhenkilön lakisääteistä turvaa täydentävä vakuutus, jolla turvataan henkilön ja hänen perheensä toimeentulo. Se turvaa myös yrityksen jatkuvuutta, mikäli henkilö joutuu tilapäisesti tai pysyvästi työkyvyttömäksi.

Turvan laajuuden voit valita yrityksesi tarpeiden mukaan. Vakuutus on verotuksellisesti edullinen ratkaisu, sillä maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia kuluja yrityksen verotuksessa.

Lakisääteinen työkyvyttömyyseläke on parhaimmillaankin vain noin 60 % palkasta. Vapaaehtoinen vakuutus antaa lisäturvaa.

Miksi kannattaa ottaa työkyvyttömyysvakuutus?

Työkyvyttömyysvakuutus täydentää sekä työntekijän että yrittäjän lakisääteisten vakuutusten antamaa perusturvaa. Lakisääteinen turva kattaa vain työtapaturmista aiheutuvat hoitokulut, mutta menetettyä työpanosta ja ansionmenetystä se ei korvaa.

Myöskään vapaa-ajan tapaturmat ja sairaudet eivät kuulu lakisääteisen turvan piiriin. Tästä syystä työkyvyttömyysvakuutus on tärkeä perusturva, joka on hyvä olla aina voimassa.

Kun varaudut työkyvyttömyyden varalta, turvaat myös perheesi toimeentulon. Loukkaantuminen tapaturmassa tai äkillinen sairastuminen voi vaarantaa koko perheen taloudellisen tilanteen pitkäksi aikaa. Työkyvyttömyysvakuutus antaa mahdollisuuden tulotason säilyttämiseen kriisitilanteesta huolimatta.

Jos omaisuutesi on yrityksen lainojen vakuutena, työkyvyttömyysvakuutus antaa lisäturvaa myös henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen.

Työkyvyttömyysvakuutus on myös keino sitouttaa yrityksesi avainosaajia ja kehittää yrityksesi työnantajakuvaa.

Vakuutus ohimenevään ja pysyvään työkyvyttömyyteen

  • Saat sovitun täydennyksen päivärahaan kaikilta omavastuuajan ylittäviltä työkyvyttömyyspäiviltä.
  • Omavastuuaika on joko 21, 30, 60 tai 90 päivää.
  • Päivärahaa maksetaan enintään 365 päivältä.
  • Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta.

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus

  • Vakuutuksesta maksetaan sovittu kertakorvaus edunsaajalle, jos sairaudesta tai vammasta johtuva työkyvyttömyys on jatkunut vähintään kolme kuukautta.
  • Korvauksen määrä on valittavissa yrityksesi tarpeiden mukaan.
  • Päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta.

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.
Nainen etätöissä yrittäjän tapaturmavakuutus turvana.
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Pääset nopeasti hyvään hoitoon ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.
Nainen hymyilee ulkona, kun potilasvakuutus on turvana.
Potilasvakuutus
Kattaa hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja.

Vakuutuksen verotustiedot perustuvat kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön. Huomioi, että tiedot voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana.

  • Työkyvyttömyyden perusteella maksettavat päiväkorvaukset ja eläkkeet ovat saajalle veronalaista ansiotuloa.
  • Kertakorvaus on saajalle verovapaata tuloa.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.