OP Yrityseläkevakuutus

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen avulla varmistat, että saat ansaitsemasi eläkkeen.

Joustava tapa kartuttaa eläkeiän toimeentuloa

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on sijoitus, joka täydentää YEL-vakuutuksen antamaa perusturvaa. Maksut joustavat ja käytössäsi on laaja sijoituskohteiden valikoima.

Veroetua yritykselle

Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa, eikä niitä katsota vakuutetun palkaksi, joten niistä ei makseta myöskään palkan sivukuluja.

Yksilöllinen vakuutusturva

Eläkevakuutus räätälöidään yrityksesi tarpeen mukaan. Vakuutusta varten laaditaan aina mm. maksu-, sijoitus- ja eläkesuunnitelma sekä määritellään edunsaajat.

OP Yrityseläkevakuutus täydentää lakisääteistä YEL-vakuutusta

Yrittäjänä huolehdit omasta eläketurvastasi ottamalla yrittäjäeläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Se turvaa toimeentulosi silloin, kun jäät eläkkeelle tai jos sairastut etkä voi tehdä enää töitä.

Yrittäjän lakisääteinen eläke perustuu YEL-vakuutuksen maksuihin, joita yrittäjänä maksat eläkeyhtiön sinulle vahvistaman työtulon perusteella. Maksun suuruuden vuoksi, monet arvioivat työtulonsa todellisia tuloja pienemmäksi, jolloin myös eläkkeen taso jää matalaksi.

Eläkejärjestelmiin tehdyt muutokset ovat laskeneet eläketasoja sekä nostaneet eläkeikää. Osittain senkin vuoksi useimmille yrittäjille lakisääteinen osa ei enää riitä tarjoamaan totuttua elintasoa eläkevuosiksi.

Yrittäjän yksilöllinen eläkevakuutus on tarkoitettu erityisesti yksinyrittäjille ja yrityksille, kun halutaan täydentää yrittäjän lakisääteistä vakuutusta. Yrittäjän vapaaehtoinen eläkevakuutus on järkevä ja joustava tapa kerätä lisätuloa eläkeajalle.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus turvaa yrittäjän eläkepäivät

YEL-vakuutuksesta maksettava yrittäjäeläke on usein pieni suhteessa yritystoiminnan aikana saatuihin tuloihin. Moni yrittäjä on päätynyt siihen, että vapaaehtoinen eläkevakuutus täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja tuo lisäturvaa.

Kun olet huolehtinut ajoissa eläketurvasi kertymisestä, pystyt paremmin varautumaan yritystoiminnan päättymiseen eläköityessäsi. Jos esimerkiksi joudut luopumaan yrityksestäsi odotettua matalammalla kauppahinnalla, saat kuitenkin turvaa vapaaehtoisesta yrittäjän eläkevakuutuksesta ja varmistat itsellesi riittävän tulotason eläkevuosille.

Vapaaehtoisen OP Yrityseläkevakuutuksen hyödyt yrittäjälle:

  • Saat riittävät säännölliset tulot myös yrittäjäurasi jälkeen. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksettava eläke ei vaikuta lakisääteisen työeläkkeen määrään.
  • Turvaat oman ja läheistesi toimeentulon kuoleman ja työkyvyttömyyden varalta. Yrittäjän lisäeläkkeeseen liittyy henkivakuutus, joka kattaa 100 % eläkesäästöistä.
  • Vapaaehtoinen yrittäjän eläkevakuutus mahdollistaa sen, että voit maksaa maksuja 8 500 euroon saakka vuodessa ilman, että maksut katsottaisiin vakuutetun yrittäjän palkaksi. Tämän eläkemaksun voi vähentää yrityksen verotuksessa.
  • Toisin kuin monen muun sijoitusmuodon kohdalla, eläkevakuutuksen tuotoista ei peritä erikseen veroa vaan saat eläkesäästöt täysimääräisesti ansiotulona eläkkeellä ollessasi.

Miten sijoitan OP Yrityseläkevakuutuksen avulla?

Kun hankit yrittäjän eläkevakuutuksen OP:lta, autamme sinua tekemään suunnitelman vakuutukseen maksettavista maksuista ja säästöjen sijoittamisesta. Yrittäjän maksama vapaaehtoinen eläkevakuutus räätälöidään aina jokaisen va­kuutetun tarpeeseen sopivaksi. Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä, ja mitoittaa vakuutukseen maksettava summa sen mukaan.

Kun maksut joustavat, voit sovittaa ne oman ja yrityksesi tilanteeseen. Hyvänä vuonna voit sijoittaa enemmän ja huonona vastaavasti vähemmän tai et lainkaan. Säästön arvo määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen sekä valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Voit myös tehdä vapaasti muutoksia ilman, että kertynyttä tuottoa verotetaan luovutusvoittona.

Valittavissasi on useita sijoituskohteita, joista saatava tuotto kasvattaa säästösummaasi pitkällä tähtäimellä. Voit jättää sijoituskohteiden valinnan myös asiantuntijoille. Seuraa säästön kehitystä ja hoida sijoituksiasi helposti digipalvelussamme.

Palkitse ja sitouta työntekijöitä

OP Yrityseläkevakuutus sopii sekä omistajayrittäjille että yksittäisille työntekijöille. Voit siis käyttää eläkevakuutusta myös osana kokonaispalkkausta ja sitouttaa sen avulla esimerkiksi yksittäisen avainhenkilön yritykseesi. Eläkevakuutus on loistava keino tarjota työntekijälle arvokas etu ilman, että hän menettää valtaosan saamastaan edusta veroina, kuten tulospalkkauksessa.

OP Ryhmäeläkevakuutus on lisäeläkeratkaisu, jonka voi tarjota tietylle henkilöstöryhmälle ja tässä järjestelyssä voit olla myös yrittäjänä itse mukana. Vakuutusta voi käyttää esimerkiksi yrityksen johdon sitouttamiseen ja palkitsemiseen.

Jätä yhteystietosi alla olevan painikkeen kautta, niin saat tarjouksen lisäeläkevakuutuksesta. Asiantuntijamme auttavat mielellään sijoituskohteiden valinnassa - näin varmistat, että saat maksetuille palkkioille parhaan mahdollisen tuoton sopivalla riskitasolla. Saat myös lisätietoa yrittäjän yksilöllisestä eläkevakuutuksesta sekä YEL-vakuutuksesta ja niiden hinnoista.

Nainen hymyilee, koska yel-vakuutus turvaa eläkkeen.
YEL-vakuutus
YEL-vakuutus on toimeentulosi perusta, kun siirryt eläkkeelle tai tarvitset sosiaaliturvaa.
OP Ryhmäeläke
Täydennä omaa ja henkilöstösi lakisääteistä eläketurvaa ja mahdollista joustava eläkkeelle siirtyminen.

Yritys voi pääsääntöisesti vähentää työntekijälle otetun yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut kokonaisuudessaan elinkeinotoiminnan kuluna. Vakuutuksen perusteella maksettava eläke on vakuutetulle aikanaan ansiotuloa. Veron suuruus määräytyy eläkeaikaisen ansiotuloveroprosentin mukaan. Eläkesäästöille sijoituskohteiden vaihtojen yhteydessä kertynyttä tuottoa ei säästöaikana veroteta luovutusvoittona. Verotus ei ole osa vakuutussopimusta. Vakuutusten verotus noudattaa kulloinkin voimassa olevaa verolainsäädäntöä, joka voi muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. Yrityksen ja vakuutetun on hyvä aika ajoin tarkistaa vakuutuksen kulloinenkin verotus.

Lue lisää verotuksesta OP Yrityseläkevakuutuksen tuoteselosteesta

Vakuutussopimusta solmittaessa sovitaan alustavasta eläkeajasta ja eläketavoitteesta. Lopullinen päätös työelämästä poisjäämisestä ja eläkkeelle siirtymisestä tehdään vasta eläkeiän lähestyessä. Eläkettä voi nostaa määräajan, vähintään kuitenkin 10 vuoden ajan. Eläkettä maksetaan toiveidesi mukaan 1, 2, 4, 6 tai 12 kertaa vuodessa. Eläkkeen maksu alkaa eläkeiän täyttämisen jälkeisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Säästöajalla olevasta eläkevakuutuksesta lähetetään kerran vuodessa vakuutuksen vuosipäivän jälkeen vakuutusyhteenveto ja vakuutustiliote.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vuosi-ilmoitus kertoo tammikuussa maksussa olevasta eläkkeestä edellisen vuoden aikana vakuutetulle maksetut eläkkeet sekä alkavan vuoden maksettavat eläkkeet.

YEL-vakuutus kannattaa hoitaa heti kuntoon, kun aloitat työsi yrittäjänä.

Meiltä saat myös kumppanimme Ilmarisen YEL-vakuutuksen yrittäjälle.

Ilmarisen sivuilla olevalla YEL-laskurilla näet helposti, miten työtulosi suuruus vaikuttaa YEL-vakuutuksen hintaan. Voit myös vertailla eri maksuvaihtoehtojen vaikutusta yrittäjän eläkemaksun määrään. YEL-laskurin avulla saat parhaan mahdollisen arvion YEL-vakuutusmaksustasi, eläkkeesi määrästä sekä Kelan sairauspäivä-, peruspäivä-, vanhempainpäivä- ja ansiopäivärahasta. Lisätietoa yrittäjän työeläkevakuutuksesta saat myös OP:n asiantuntijoilta!

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.