Mies ja nainen hyppivät sängyllä

Eläkevakuutus – vapaaehtoisen eläkkeen nostaminen ja lykkääminen

Mitä sinä haluat tehdä eläkkeellä? Vapaaehtoinen eläkevakuutus tuo lisäturvaa eläkevuosiin ja täydentää taloudellista toimeentuloa. Tältä sivulta löydät tietoa vapaaehtoisista eläkevakuutuksista:

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksesi avulla täydennät lakisääteistä eläkettäsi ja turvaat tulotasoasi eläkkeelle jäädessäsi. Eläkkeen nostamisen voit aloittaa sinulle sopivassa tilanteessa saavutettuasi vakuutusehtojen mukaisen eläkeiän. Jos et halua aloittaa eläkkeen nostamista heti eläkeiän koittaessa, sinun täytyy ilmoittaa meille eläkkeen lykkäämisestä. Voit lykätä eläkkeen nostamista, jos eläkeaika ei ole vielä alkanut. Eläkkeen nostaminen tulee kuitenkin aloittaa viimeistään vakuutusehdoissa määritellyssä iässä.  

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksesi arvonkehityksen näet op.fi-palvelusta ja OP-mobiilista, jossa voit myös vaihtaa vakuutukseesi liitettyjä sijoituskohteita. Erityisesti ennen kuin alat nostaa lisäeläkettä, kannattaa tarkistaa, onko riskitaso sinulle sopiva.  

Jos haluat tehdä muutoksia eläkesuunnitelmaasi, ota meihin yhteyttä ennen eläkeajan alkua. Muutoksia voi tehdä esimerkiksi eläkeaikaan eli siihen, kuinka kauan eläkettä nostetaan ja kuukausierien suuruuteen. Se, mitkä muutokset ovat mahdollisia riippuu oman eläkevakuutuksesi vakuutusehdoista. 

Näin aloitat eläkkeen nostamisen  

1. Tarkista eläkesuunnitelmasi 

Lähetämme sinulle noin puolitoista kuukautta ennen eläkkeen alkamista kirjeen, josta näet eläkesuunnitelmasi. Eläkesuunnitelmasta näet, milloin eläke on suunniteltu alkavaksi. Samat tiedot löydät myös kirjautumalla op.fi-palveluun.

2. Ilmoita eläkkeen nostamisesta 

Voit ilmoittaa eläkkeen maksamista varten tarvittavat tiedot kirjautumalla op.fi-palveluun OP:n tunnuksilla ja täyttämällä lomakkeen (lomakkeen täyttäminen ei onnistu muiden pankkien tunnuksilla) tai lähettämällä saamasi eläkkeen maksuilmoituksen meille verkkoviestillä tai postitse. Kun vakuutusehtojen mukainen eläkeikä on saavutettu, voit aloittaa eläkkeen nostamisen. 

3. Tarkista eläkevakuutuksen sijoituskohteet ja edunsaaja 

Voit tehdä muutoksia eläkesäästöjen sijoituskohteisiin sekä kuolintapauskorvauksen edunsaajaan digipalveluissamme myös eläkkeen nostamisen aikana.  

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen edunsaajatiedot kannattaa tarkistaa säännöllisesti, sillä kuolintapauksessa säästösi maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Eläkkeen alkaessa onkin hyvä tarkistaa, että aikoinaan valittu edunsaajamääräys on edelleen ajan tasalla ja vaihtaa edunsaajaa tarvittaessa. 

Lue lisää edunsaajan valinnasta >

Muutokset voit tehdä kirjautumalla: 

  • op.fi-palveluun: Henkilöasiakkaat - Säästöt ja sijoitukset - Vakuutussäästäminen 
  • OP-mobiiliin: Sijoitukset - Vakuutussäästäminen 

Näin lykkäät eläkkeesi nostamista 

1. Tarkista eläkesuunnitelmasi 

Lähetämme sinulle noin puolitoista kuukautta ennen eläkkeen alkamista kirjeen, josta näet eläkesuunnitelmasi. Eläkesuunnitelmasta näet, milloin eläke on suunniteltu alkavaksi. Samat tiedot löydät myös kirjautumalla op.fi-palveluun.

2. Ilmoita eläkkeen lykkäämisestä 

Voit lykätä eläkkeesi alkamista ja päättymistä yhdellä tai kahdella vuodella eläkeikäsi alkamisesta eteenpäin kirjatumalla OP:n tunnuksilla op.fi-palveluun ja täyttämällä lomakkeen (lomakkeen täyttäminen ei onnistu muiden pankkien tunnuksilla). Voit myös lähettää eläkkeen lykkäysilmoituksen verkkoviestillä tai postitse.

Lykkääminen siirtää eläkkeen päättymistä vastaavasti vuodella tai kahdella. Voit lykätä eläkkeen alkamista halutessasi useammin kuin kerran. Ilmoituksen vastaanottamisesta ei lähetetä sinulle erillistä vahvistusta, mutta saat muutoksesta vakuutusyhteenvedon. Yhteenveto lähetetään postitse tai omaan arkistoon, jonka löydät kirjautumalla digipalveluihimme. Jos eläkeaika on jo alkanut, eläkettä ei voi enää lykätä.

3. Tarkista eläkevakuutuksen sijoituskohteet ja edunsaaja 

Voit tehdä muutoksia eläkesäästöjen sijoituskohteisiin sekä kuolintapauskorvauksen edunsaajaan digipalveluissamme. 

Eläkevakuutuksen edunsaajatiedot kannattaa tarkistaa säännöllisesti, sillä kuolintapauksessa säästösi maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Eläkkeen lykkäyksen yhteydessä onkin hyvä tarkistaa, että aikoinaan valittu edunsaajamääräys on edelleen ajan tasalla ja vaihtaa edunsaajaa tarvittaessa. 

Lue lisää edunsaajan valinnasta >

Muutokset voit tehdä kirjautumalla: 

  • op.fi-palveluun: Henkilöasiakkaat - Säästöt ja sijoitukset - Vakuutussäästäminen 
  • OP-mobiiliin: Sijoitukset - Vakuutussäästäminen 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotus – pääomatulona vai ansiotulona? 

Vapaaehtoinen eläke on aina veronalaista tuloa. Eläkettä verotetaan joko ansiotulona tai pääomatulona. Yksilöllinen eläkevakuutus voi sisältää sekä ansiotulona että pääomatulona verotettavia osia. Eläkevakuutuksen säästön verotus riippuu siitä, milloin eläkevakuutus on otettu ja siitä, milloin vakuutusmaksuja on maksettu. Oman eläkevakuutuksesi verotuksen näet lähettämästämme eläkesuunnitelmasta tai kirjautumalla op.fi-palveluun.

Jos eläkevakuutus sisältää ansiotulona verotettavaa eläkettä

Hae verokortti ansiotulona verotettavaa, OP-Henkivakuutuksen maksamaa eläkettä varten. Voit hakea verokorttia Verohallinnolta OmaVero-palvelussa tai puhelimitse, p. 029 497 000.  

Tarkista ennen verokortin toimittamista, että verokortissa näkyy eläkkeen maksajana OP-Henkivakuutus Oy ja että verokortti on laskettu nimenomaan eläkettä varten. 

Veroprosentin laskemista varten tarvitset lähettämämme eläkkeen alkamistiedotteen sekä tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä. Pyydä Verohallintoa toimittamaan verokortti suoraan OP-Henkivakuutukselle tai lähetä se meille itse verkkoviestin liitteenä tai postitse osoitteeseen OP-Henkivakuutus Oy, PL 308, 00101 HELSINKI.

Jos et toimita verokorttia eläkettä varten, eläkettäsi verotetaan ennakonpidätysprosentin mukaan, joka on tällä hetkellä 40 %.

Jos eläkevakuutus sisältää pääomatulona verotettavaa eläkettä

Jos eläkevakuutuksen verotus tapahtuu vain pääomatulona, sinun ei tarvitse toimittaa verokorttia. Silloin eläkkeestäsi peritään automaattisesti 30 % ennakonpidätys.

Op.fi-palvelussa täytettävällä lomakkeella voit lykätä eläkettä yhdellä tai kahdella vuodella (lomake toimii tällä hetkellä vain OP:n tunnuksilla). Voit lykätä eläkkeen alkamista halutessasi useammin kuin kerran. Eläkkeen nostaminen on kuitenkin aloitettava viimeistään vakuutusehdoissa määritellyssä iässä. 

Jos haluat sopia muusta eläkeajan lykkäämisajasta, voit lähettää meille verkkoviestin. Mainitse verkkoviestissä vakuutusnumero ja toivomasi eläkkeen alkamis- ja päättymispäivämäärä. Huomioi toiveessa minimieläkeaika, joka on mainittu eläkevakuutuksesi vakuutusehdoissa. 

Valitse verkkoviestin aiheeksi Säästöt ja sijoitukset ja tarkenne Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset.  

Jos kirjaudut toisen pankin tunnuksilla, valitse aiheeksi Vakuutusasiat ja tarkenne Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset. 

Voit maksaa eläkevakuutukseesi maksuja aina siihen asti, kunnes aloitat eläkkeen nostamisen. Säästämällä säännöllisesti turvaat tulotasoasi eläkkeelle jäädessäsi.

Voit vaihtaa eläkevakuutuksesi sijoituskohteita myös eläkeaikana. Voit tarkistaa sijoituskohteet ja tehdä muutoksia kirjautumalla op.fi-palveluun tai OP-mobiiliin. Jos sinulla ei ole OP:n tunnuksia, voit kirjautua op.fi-palveluun käyttämällä toisen palveluntarjoajan tunnuksia.

Maksamme ensimmäisen eläkkeen pankkitilillesi viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olet ilmoittanut eläkkeen maksamista varten tarvittavat tiedot. Jatkossa eläke maksetaan tilillesi kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Eläkkeesi määrä tarkistetaan vuosittain, tavallisesti vuoden lopussa, tai kuukausittain riippuen eläkevakuutuksesi vakuutusehdoista.

Jos eläke maksetaan tasasuuruisina maksuerinä, eläkettä maksetaan niin kauan kuin vakuutussäästöjäsi riittää. Jos sinulla on eläkevakuutuksessasi sijoitussidonnaisia säästöjä, sijoituskohteiden arvot voivat nousta ja laskea myös eläkkeen nostamisen aikana ja siten myös eläkkeen määrä tai maksuaika voivat vaihdella.

Jos sinulla ei ole OP:n tunnuksia, voit lähettää saamasi eläkkeen maksuilmoituksen meille postitse.

OP-Henkivakuutus Oy, PL 308, 00101 HELSINKI

Voit myös lähettää meille viestin kirjautumalla op.fi-palveluun toisen pankin tunnuksilla. Valitse aiheeksi Vakuutusasiat ja tarkenne Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset.

OP-Henkivakuutus Oy

PL 308, 00101 HELSINKI

Löydät osoitteen myös saamastasi kirjeestä, joka sisältää eläkesuunnitelman.

Valitse verkkoviestin aiheeksi Säästöt ja sijoitukset ja tarkenne Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset.

Voit ilmoittaa uuden tilinumeron kirjallisesti OP-Henkivakuutukselle lähettämällä meille verkkoviestin. Ilmoita verkkoviestissä vakuutusnumero, jota tilinumeron muutos koskee.  

Valitse verkkoviestin aiheeksi Säästöt ja sijoitukset ja tarkenne Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset. Jos kirjaudut toisen pankin tunnuksilla, valitse aiheeksi Vakuutussäästäminen, henki- ja eläkevakuutukset

Jos tarvitset apua tilinumeron vaihtamiseen, voit ottaa yhteyttä OP-Henkivakuutuksen asiakaspalveluun p. 010 253 6100.