OP Ryhmäeläke

Palkitsemista, joka sitouttaa nyt ja tuo turvaa tulevaisuuteen. Lisäeläkevakuutus ja joustava eläkkeelle siirtyminen ovat hyviä kannusteita kaikille.

Joustava tapa palkita henkilöstöä

Henkilöstö on yrityksesi tärkein voimavara. Täydennä omaa ja henkilöstösi lakisääteistä eläketurvaa ja mahdollista joustava eläkkeelle siirtyminen ryhmäeläkevakuutuksella.

Veroetua yritykselle

Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia yrityksesi verotuksessa, eikä niitä katsota vakuutetun palkaksi, joten niistä ei makseta myöskään palkan sivukuluja. Ryhmäeläkkeen verotus on siis yrityksellesi etu.

Parantaa henkilöstön sitoutumista

Lisäeläke on etuus, jolla sitoutat ja palkitset henkilöstöäsi. Lisäät myös yrityksesi houkuttelevuutta uusia työntekijöitä rekrytoitaessa.

Eläkkeelle aiemmin

Ryhmäeläkevakuutus antaa mahdollisuuden siirtyä eläkkeelle jo ennen lakisääteistä eläkeikää.

Ryhmäeläkevakuutuksesta hyötyy yrittäjä, yritys ja työntekijä

Henkilöstön sitoutuminen ja tuottavuus vaikuttavat olennaisesti yrityksen tulokseen, joten moni yritys pyrkii kehittämään palkitsemismalliaan pitääkseen osaajat talossa. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö voi paremmin, mikä heijastuu työhön.

OP Ryhmäeläke on yritykselle tarkoitettu vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka avulla voit palkita ja sitouttaa henkilöstöäsi. Se on tietylle henkilöstöryhmälle suunnattu kollektiivinen lisäeläkevakuutus, jossa ryhmän kaikki jäsenet saavat saman vakuutusturvan ja jossa voit yrittäjänä olla itse mukana. Ryhmäeläkevakuutuksella voit vaikuttaa eläkkeelle siirtymisen kokemuksiin. Lisäeläke tuo joustavuutta henkilöstön eläkkeelle siirtymiseen ja nostaa eläkepäivien tulotasoa täydentämällä lakisää­teistä eläketurvaa.

Ryhmäeläkkeen verotus on yrityksellesi etu, sillä eläkevakuutusmaksut voit vähentää verotuksessa, eikä niistä makseta palkan sivukuluja. Yrityksellesi ryhmäeläke on näin ollen kannattava palkitsemistapa. Vakuutus tarjoaa mahdollisuuden tuottavaan eläkesäästämiseen ja sopii kaikenkokoisille yrityksille.

Hyvät eläke-edut ovat nykyaikainen tapa osoittaa arvostusta yrityksen työntekijöille ja avainhenkilöille.

Lisäeläkevakuutuksella sitoutat osaajat yritykseesi

Kilpailu osaavasta henkilöstöstä kovenee jatkuvasti, jolloin on entistä tärkeämpää kannustaa tuloksentekijöitä sitoutumaan yritykseen. Olennainen osa työntekijän sitouttamista on motivoiva ja kannustava palkitsemisjärjestelmä. Ryhmäeläkevakuutus kannattaa ottaa osaksi yrityksesi kokonaispalkkausta ja sitoa se tavoitteisiin, jotka vievät yrityksesi toimintaa eteenpäin.

Eläkevakuutuksessa työntekijä kerryttää palkkiota rahastoihin. Rahastoihin kerrytetty summa jää kasvamaan tuottoa, joka parantaa eläkettä ja josta työntekijä voi nauttia eläkevuosina. Eläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti. Lisäeläke on etuus, jota kaikki yritykset eivät tarjoa työntekijöilleen, joten sen mahdollinen menettäminen nostaa työntekijän kynnystä vaihtaa työpaikkaa.

Voit sitoa eläke-edun tuloksiin tai voit päättää, että työntekijäsi saa oikeuden vakuutussäästöihinsä vasta, kun työsuhde on kestänyt sovitun ajan. Näin voit vahvistaa työntekijän sitoutumista yritykseesi. Jos työntekijäsi irtisanoutuu kesken sijoitusajan, voit valita jääkö vakuutuksesta kertynyt lisäeläke työntekijälle vai palautuvatko rahat yrityksesi käyttöön.

Työntekijälle lisäeläke on arvokas etu

Eläketurvan täydentäminen tuo monia hyötyjä työntekijällesi:

  • Se takaa paremman tulotason eläkeaikana ja vähentää omaa varautumisen tarvetta.
  • Työntekijäsi voi tarvittaessa aikaistaa eläkkeelle siirtymistään.
  • Lisäeläke-etua ei veroteta palkkana työssäoloaikana.
  • Eläkevakuutus on pitkäaikainen sijoitus, jonka tuottoja ei veroteta pääomatulona vaan eläkesäästöt saa täysimääräisesti ansiotulona eläkkeellä.
  • Työntekijäsi voi itse vai­kuttaa sijoituskohteiden valintaan suostumuksellasi.
  • Vakuutus sisältää myös henkivakuutusturvan, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille koko vakuutussäästön määrä.

 

Ryhmäeläkevakuutus tarjoaa mahdollisuuden tuottavaan eläkesäästämiseen

Voit valita laajasta valikoimasta yrityksellesi sopivat sijoituskohteet. Meiltä löydät hyviä kohteita erityisesti eläkesijoittajan tarpeisiin. Sijoituskohteita voi myös halutessaan vaihtaa myöhemmin. Säästön arvo määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen sekä valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan.

Yrityksesi päättää ryhmäeläkevakuutuksien sijoituskohteet tai voit antaa myös vakuutetulle oikeuden valita sijoituskohteet itse. Voit jättää sijoituskohteiden valinnan myös asiantuntijoille. Seuraa säästön kehitystä ja hoida sijoituksiasi helposti digipalvelussamme. Haluatko tietää enemmän?

Jätä yhteystietosi alla olevan painikkeen kautta, niin saat tarjouksen ja hinnan ryhmäeläkevakuutukselle. Asiantuntijamme auttavat mielellään sijoituskohteiden valinnassa, jolloin varmistat, että saat maksetuille palkkioille parhaan mahdollisen tuoton sopivalla riskitasolla. Kysy myös muista henkilöstön vakuutuksista!

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus yritykselle
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa ja, joka perustuu työehtosopimuksiin.
OP Yrityseläkevakuutus
Yksilöllisen lisäeläkkeen avulla täydennät lakisääteistä YEL-vakuutusta.

OP-ryhmäeläke antaa mahdollisuuden siirtyä eläkkeelle ennen lakisääteistä eläkeikää, jopa alle 60 vuoden iässä. Eläkkeelle jäämisen ajankohta sovitaan tarjousta tehtäessä. Samaan eläkeryhmään kuuluvien eläkkeen alkamisiän ja muidenkin etuuksien on määräydyttävä yhtäläisin perustein.

Ryhmäeläkevakuutukseen liittyvä asiointi hoituu kätevästi digipalvelussamme. Kun ryhmäeläkevakuutuksen ottaja on antanut sinulle oikeuden tehdä muutoksia eläkevakuutukseen, voit kirjautuneena asiakkaana muun muassa tarkistaa tämänhetkisen säästön määrän ja muuttaa maksujen jakaumaa tai sijoituskohteita maksutta digipalvelussamme.

Kun vaihdat sijoituskohdetta, voit samalla vaihtaa myös tulevat maksut jakautumaan automaattisesti valitsemiisi sijoituskohteisiin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus vaihtaa vakuutukseesi liittyvän henkivakuutusturvan edunsaajaa.

Katso alta opastevideot. Ensimmäinen video opastaa, mistä löydät vakuutussäästämisen tuotteesi ja kuinka muutat säästön jakaumaa. Toisessa videossa näytetään, miten muutat edunsaajaa.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.