Mies juoksee metsässä ammattiurheilijaturva hankittuna.

Ammattiurheilijaturva

Turvaa ammattiurheilijalle nopean hoitoon pääsyn tapaturman sattuessa ja eläkepäivien toimeentulon.

Kattava ammattiurheilijan turva

Vakuutuksemme kattaa esimerkiksi hoitokulut urheilutapaturman ja -vamman varalta.

Eläketurva työkyvyttömyyden ja vanhuuden varalle

Jos urasi ammattiurheilijana päättyy loukkaantumiseen ennen aikojaan, kattava eläketurvamme turvaa toimeentulosi urheilu-urasi jälkeen.

Vahinkoapu aina apunasi

Pohjola Vahinkoavusta löydät ohjeet vahinkotilanteisiin ja lähellä olevat lääkärikumppanimme niin Suomessa kuin ulkomailla.

Lakisääteinen vakuutus ammattiurheilijoille

Ammattiurheilijalle sopivan vakuutuksemme turvin voi huoletta keskittyä tärkeimpään eli urheilusuoritukseen. Olipa kyse treeneissä tai kilpailussa sattuvasta tapaturmasta, ammattiurheilijan vakuutus kattaa esimerkiksi hoitokulut urheilutapaturman ja urheiluvamman varalta.

Ammattiurheilijaturva täytyy ottaa alle 65-vuotiaalle urheilijalle, jonka veronalainen ansio, pääasiallisesti Suomessa harjoitetusta urheilusta, on vähintään 13 180 euroa. Tuloraja vahvistetaan vuosittain.

  • Urheiluseuran tai muun urheilua harjoittavan yhteisön tulee vakuuttaa edellä mainitun mukaan ne joukkueurheilijat, joilla on pelaajasopimus seuran kanssa.
  • Yksilöurheilijana voit halutessasi vakuuttaa itsesi ammattiurheilijaturvalla.

Ammattiurheilijaturva on urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuutus. Ammattiurheilijan vakuutuksella turvataan joukkue- ja yksilöurheilijat tapaturman ja vanhuuden varalle.

Vakuutuksen turvin ammattiurheilija pääsee urheiluvammoihin erikoistuneelle erikoislääkärille, mikä edistää kuntoutumista ja paluuta takaisin urheilun pariin.

Turvaa pelikentällä ja sen ulkopuolella sattuvien tapaturmien varalle

Urheiluun kuuluu monia riskejä ja vaaratilanteita. Ammattiurheilijan vakuutus turvaa urheilijan hyvinvoinnin ja koko joukkueen selustan pelikentällä. Kilpailussa tai harjoituksen aikana loukkaantunut urheilija voi mennä suoraan mihin tahansa lääkäriin nopean ensiavun saamiseksi.

Lääkärikumppanimme luona hoidon kuluja ei tarvitse maksaa itse. Korvauskäsittely hoituu sujuvasti vakuutustodistuksella lääkärikäynnin yhteydessä. Maksamme korvausta esimerkiksi hoito- ja tutkimuskuluista sekä tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Korvaamme lajille ominaisissa olosuhteissa sattuvia tapaturmia

  • peli- ja urheilusuoritusten yhteydessä
  • ohjatussa, valvotussa tai harjoitteluohjelman mukaisessa harjoittelussa
  • urheilijan siirtyessä asunnoltaan tai majoitustiloista kilpailu-, peli-, tai harjoittelupaikalle tai sieltä takaisin
  • peli-, kilpailu-, tai harjoitusmatkoilla matkaohjelman mukaisessa toiminnassa
  • urheilijan toimiessa urheiluseuran tai muun urheilutoimintaa harjoittavan yhteisön määräyksestä seuran tai yhteisön edustajana edustustilaisuudessa tai matkalla tilaisuuteen tai sieltä pois.

Kattava eläketurva turvaa urheilijan toimeentulon uran päättyessä

Tapaturmaeläke antaa turvaa urheilusta johtuvan työkyvyttömyyden varalle, kun urheilu-ura päättyy loukkaantumiseen tai vammaan. Loukkaantunut urheilija saa lisäksi tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen kuntoutuksen myötä, minkä tarkoituksena on edesauttaa hänen työllistymistään johonkin muuhun työhön. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta tapaturmaeläkettä maksetaan enintään viiden vuoden ajan ja pysyvän työkyvyttömyyden aiheuttamasta vammasta vanhuuseläkkeen alkamiseen asti.

Perhe-eläke turvaa lähimmäisten toimeentuloa, jos pahin tapahtuu ja urheilija menehtyy tapaturman seurauksena.

Vanhuuseläke täydentää urheilijan eläkepäivien toimeentuloa. Eläkettä kertyy vakuutuksen voimassa olon ajalta ilman alaikärajaa.

Kiinnostuitko? Jätä tarjouspyyntösi Ammattiurheilijaturvasta ja asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä!

Jos ammattiurheilijalle sattuu tapaturma, vakuutuksenottajana toimivan seuran edustaja tai yksilöurheilija täyttää vakuutustodistuksen ja toimittaa sen Pohjola Vakuutukselle.

Ota vakuutustodistus mukaan lääkärin vastaanotolle, jolloin saat hoidon maksutta. Toimita tämän jälkeen vakuutustodistus ja lääkärinlausunto meille, niin teemme korvausratkaisun. Pyydämme tarvittaessa lisäselvityksiä.

Jos vahingoittunut tai seura on maksanut itse sairaanhoito- tai matkakuluja, toimita Pohjola Vakuutukselle selvitys kuluista ja maksaneen tiliyhteys.

Hyvä tietää:

  • Vakuutustodistuksesta tulee ilmetä tarkka vahingon sattumispäivä sekä vamman laatu ja kuvaus tapahtumasta.
  • Jokaisesta tapaturmavammasta tarvitaan E-lääkärinlausunto, josta ilmenee diagnoosi, vamman laatu ja sattumisolosuhde.
  • Kustakin tapahtumasta riittää yksi vakuutustodistus.

Ammattiurheilijaturvaan sisältyvän tapaturmavakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy ja eläkkeen OP-Henkivakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.