Yritysluoton takaisinmaksuturva yrityksille.

Yritysluoton takaisinmaksuturva

Turvaa yrityksesi lainanmaksu, kun maailma ympärillä muuttuu.

​Turvaa yrityksesi taloudelle ja tulevaisuudelle

Maksamme vakuutetun luoton pois vakavan sairauden, tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuoleman yllättäessä.

​Voit vakuuttaa uuden tai vanhan luoton

Yrittäjän lisäksi voit vakuuttaa myös yrityksesi avainhenkilöt.

Työpanoksen menetys vaikuttaa omaan ja yrityksen talouteen

Yrittäjän ja avainhenkilöiden työpanos on yrityksesi menestyksen kannalta merkittävä asia. Työpanoksen menetys voi vaikuttaa merkittävästi yrityksesi toimintaan ja talouteen sekä myös omaan talouteesi yrittäjänä, jos yrityslainan vakuutena on omaisuuttasi.

Takaisinmaksuturvalla voit vakuuttaa yhteensä neljä 18–59-vuotiasta, tervettä henkilöä, joiden kotipaikka on ollut Suomessa viimeiset 12 kuukautta. Kun vakuutat enemmän kuin yhden henkilön, jokainen lisävakuutettu saa 10 prosentin alennuksen vakuutusmaksuistaan. Vakuutusmaksu on edullisempi henkilölle, joka ei tupakoi ja se pienenee yrityslainan pääoman pienentyessä.

Uusi tai nykyinen yrityslaina on mahdollista vakuuttaa enintään seitsemäksi vuodeksi. Vakuutusmäärä voi olla enintään 200 000 euroa ja vakuutusaika seitsemän vuotta.

Tuote sopii pienille sekä aloittaville yrityksille, joille ei ole kertynyt varallisuutta ja joilla lainan vakuutena on yrityksen tai yrittäjän omaisuutta.

Näin vakuutus toimii

Mitä turva kattaa? Miten turva toimii ja hyödyttää yritystä/yrittäjää?
11 vakavaa sairautta Kertakorvaus maksetaan vakuutushakemuksessa nimetylle edunsaajalle,  joko yritykselle tai itse vakuutetulle. Korvauksella yritys voi maksaa vakuutetun lainapääoman kokonaan pois, ja yrittäjä voi keskittyä ilman taloudellisia huolia omaan toipumiseen.
Tapaturmainen pysyvä haitta (vammautuminen) Kerta- tai osakorvaus maksetaan vakuutushakemuksessa nimetylle edunsaajalle, joko yritykselle tai itse vakuutetulle. Korvauksella yritys/yrittäjä voi hoitaa yrityslainansa takaisinmaksua ja saada näin esim. lisäaikaa ja joustoa yrityksensä toiminnan jatkamiseen.
Kuolema Kertakorvaus maksetaan automaattisesti luotonmyöntäjälle eli pankille (panttaus). Näin jäljellä oleva vakuutettu laina tulee maksettua pois ja yrityksellä on velaton huominen.


Takaisinmaksuturva on yrityksellesi verotuksellisesti edullinen ratkaisu, koska voit vähentää vakuutusmaksut pääsääntöisesti verotuksessa.

Yritysluoton takaisinmaksuturvan myöntävät Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy.

Kartoita yrityksesi lainanhoitokykyyn liittyvät riskit riskikartoituksellamme, niin osaat varautua tulevaisuuden yllättäviin tilanteisiin tarvittavilla vapaaehtoisilla lisäturvilla.

Vapaaehtoisia lisäturviamme ovat:

  • Yritysluoton takaisinmaksuturva
  • Vakavan sairauden turva
  • Korkosuojaus yrityksesi luotolle.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset maksetaan vakuutetulle lukuun ottamatta kuolemantapauskorvausta, joka maksetaan vakuutuksenottajan valitsemille edunsaajille.

Edunsaajamääräys on erityinen, vakuutusta koskeva määräys, joka ohittaa muun muassa testamentin ja avioehdon. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuskorvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen edunsaajamääräyksen mukaisesti. Myös riippumatta vakuutuksenottajan tai vakuutetun olemassa olevasta tai myöhemmin tehdystä testamentista tai avioehdosta.

Edunsaajien ilmoittaminen

Edunsaajat ilmoitetaan vakuutushakemuksessa. Heitä voi olla yksi tai useampia.

Yritysluoton takaisinmaksuturvassa edunsaajana voi olla yrityksesi, vakuutetun lähiomaiset tai erikseen määritelty edunsaaja. Edunsaajia määriteltäessä tulee ottaa huomioon määrittelyn vaikutus vakuutusmaksujen ja -korvausten verotuskohteluun.

Vakuutuksen edunsaajana on vakuutuksenottanut yritys, ellet ole ilmoittanut toisin vakuutushakemuksessa tai myöhemmin kirjallisesti AXAlle.

Edunsaajamääräyksen muoto

Edunsaajamääräys ja sen peruuttaminen tai muuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti AXAan. Peruuttamisen tai muutoksen voit ilmoittaa oheisella lomakkeella.

Kirjoita lomakkeelle uusi edunsaajamääräys kokonaisuudessaan. Tämä uusi edunsaajamääräys kumoaa aiemmin annetun. Lähetä muuttamasi edunsaajamääräys postissa tai faksilla AXAan. Yhteystiedot löydät lomakkeen alareunasta.

Puutarha-alan yritystä yhdessä pyörittävä pariskun­ta otti yrityksensä toimintaa varten lainaa yhteensä 105 408 euroa. Myöhemmin otettiin vielä lisälainaa 100 000 euroa. Pariskunta turvasi molemmat lainansa yritysluoton takaisinmaksuturvilla, joissa 39-vuotias nainen ja hä­nen aviomiehensä olivat molemmat vakuutettuina yri­tyksen avainhenkilöinä.

Nainen sai 44-vuotiaana aivoverenvuodon ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Hoidossa ja kuntoutuksessa meni aikaa, mutta nainen kuntoutui pikkuhiljaa työkykyiseksi.

Yritysluoton takaisinmaksuturvista maksettiin va­kuutetulle vakavan sairauden perusteella verottomia kertakorvauksia vakuutusmäärä, joka vastasi jäljellä olevaa lainan pääomaa. Yritysluoton takaisinmaksuturva pe­lasti näin yrittäjäperheen taloudelliselta ahdingolta.

Hae korvausta oheisilla korvaushakemuslomakkeilla.

  • Noudata huolellisesti ohjeita, niin korvauskäsittely sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Muista myös liittää kaikki pyydetyt asiapaperit.
  • Postita täytetty ja allekirjoitettu lomake liitteineen AXAan lomakkeen lopusta löytyvään osoitteeseen.

Lisätietoja ja neuvoja saat AXAn puhelinpalvelusta:

010 802 842, ma–ke klo 9.00–17.00, to–pe klo 10.00–17.00.