Korkoriskit ja niiden hallinta

Korkosuojauksen avulla varaudut epäedullisiin muutoksiin ja turvaat yrityksesi talouden.

​Tee lainanhoitokuluista ennustettavia

Varmistat, että korkomuutokset eivät aiheuta yrityksellesi kassavirta- ja tulosvaihtelua.

​Voit hallita yrityksesi korkoriskiä joustavasti

Valitsemme yhdessä yrityksesi tarpeisiin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Miksi korkoriskejä kannattaa hallita?

Korkoriski syntyy korkojen heilunnasta korkomarkkinoilla. Mitä enemmän yritykselläsi on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempi on korkojen nousuun liittyvä riski. Myös tuotteet tai palvelut, joiden hinnat ovat riippuvaisia korkotasosta, voivat aiheuttaa yrityksellesi korkoriskin.

Korkoliikkeet aiheuttavat kassavirta- ja tulosvaihtelua sekä heikentävät yrityksesi liitetoiminnan ennustettavuutta. Epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvät lisäkustannukset voivat pahimmillaan vaarantaa koko yrityksesi liiketoiminnan kannattavuuden.

Korkoriskin hallinnan tavoitteena onkin korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen.

Korkoriskeiltä suojautuminen

Voit hallita yrityksesi korkoriskiä joustavasti ja tehokkaasti korkosuojausten avulla. Korkosuojauksella muokkaat korkoriskin yrityksesi markkinanäkemystä ja riskinsietokykyä vastaavaksi. Suojaustuotteita on tarjolla lukuisia, joista valitsemme yhdessä yrityksesi tarpeisiin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Korkosuojauksella voidaan esimerkiksi vaihtaa luoton korkosidonnaisuus vaihtuvasta kiinteäksi tai toisinpäin (koronvaihtosopimus), rajata luoton korolle maksimitaso (korkokatto) tai vaihteluväli (korkoputki).

OTC-johdannaisten avaintietoasiakirjat

Lue lisää korkosuojausmahdollisuuksista alta.

Korkosuojaus voidaan toteuttaa luottoon kytkettynä, kun kyseessä on OP:n myöntämä luotto. Tai korkosuojaus voidaan toteuttaa luotosta erillisenä suojaussopimuksena, jolloin yhdellä sopimuksella voidaan suojata joustavasti koko yrityksesi lainasalkku tai vain osa siitä rahoituksen antajasta riippumatta.

Kytketyt korkosuojaukset

Kytketty korkosuojaus on OP:n myöntämään yritysluottoon liitettävä lisäominaisuus. Kytketyllä korkosuojauksella yrityksesi suojaa vaihtuvakorkoiseen luottoon liittyvän korkoriskin. Velkakirjaan kytkettäviä korkosuojauksia ovat korkokatto ja korkoputki, joilla voidaan määrittää luoton korolle maksimitaso, vaihteluväli tai lukita se kiinteäksi.

Kun korkosuojaus kytketään lainaan, suojauksen ja lainan ehtojen tulee täsmätä.

Erilliset korkosuojaukset

Erillisellä korkosuojauksella suojaat yrityksesi korkoriskiä joustavasti ja tehokkaasti. Kun suojaus toteutetaan luotosta erillisenä, luotto voidaan järjestellä uudelleen tai maksaa pois ilman, että suojaus tarvitsee purkaa. Korkosuojaus voidaan tällöin toteuttaa koko yrityksesi lainasalkulle tai vain osalle siitä, lainanantajasta riippumatta.

Korkosuojaustuotteiden kirjo on laaja. Esimerkiksi koronvaihtosopimuksella muutat yrityksesi vaihtuvakorkoisen luoton kiinteäksi tai toisinpäin ja korkokatolla varmistat, etteivät korkokustannukset nouse yli sovitun tason. Eri tuotteita yhdistelemällä voidaan myös räätälöidä yksilöllinen ratkaisu yrityksesi tarpeisiin. Suojausratkaisun rakentamisessa huomioimme yrityksesi korkoriskin suuruuden ja luonteen lisäksi korkonäkemyksesi sekä vallitsevan markkinatilanteen.

Korkokattoinen laina

Haluatko suojautua korkojen nousua vastaan ja hyötyä samalla matalista koroista? Liitä yrityksesi lainaan korkokatto. Korkokatolla varmistat, ettei lainalle maksettava korko nouse yli sovitun rajan.

Korkokatto määrittää luoton vaihtuvalle viitekorolle maksimitason. Näin varmistut, etteivät yrityksesi lainan korkokustannukset nouse sovittua korkeammiksi. Lainan kokonaiskorko muodostuu kattotasoon rajatusta viitekorosta ja lainan marginaalista. Lainan viitekoron ollessa alle sovitun kattotason laina käyttäytyy normaalin vaihtuvakorkoisen lainan tavoin, jolloin yrityksesi hyötyy vallitsevasta korkotasosta sekä mahdollisesta korkojen laskusta.

Korkokatto voidaan liittää joko yrityksesi uuteen tai olemassa olevaan lainaan haluamallesi kattotasolle ja ajanjaksolle. Lainan tulee olla sidottu euribor-korkoon, mutta lyhennystapa on joustava. Kattotaso, voimassaoloaika, tilanne korkomarkkinoilla ja lainamäärä vaikuttavat korkokaton hintaan. Korkokattomaksu on elinkeinoverotuksessa vähennyskelpoinen. Voit maksaa korkokattolainan takaisin ennenaikaisesti ilman ylimääräisiä kuluja.

Korkoputkilaina

Haluatko parantaa yrityksesi korkokustannusten ennustettavuutta? Liitä lainaan korkoputki. Korkoputkella kiinnität tulevien vuosien korkokustannukset tai määrität niille tietyn vaihteluvälin.

Laina on suojattu korkojen nousulta korkoputkella. Korkoputki on korkokaton ja –lattian yhdistelmä, joka rajaa vaihtuvakorkoisen lainan viitekorolle minimi- ja maksimitason. Korkoputkilainan viitekorko ei nouse kattotason yläpuolelle ja samalla hyödyt mahdollisesta korkotason laskusta lattiatasoon asti. Korkokatto ja –lattia voidaan myös asettaa samaan tasoon, jolloin lainan vaihtuva korko muuttuu kiinteäksi. Näin tiedät yrityksesi tulevien korkokustannusten suuruuden etukäteen. Korkoputkilainan kokonaiskorko muodostuu edellä mainitusta viitekorosta ja lainalle sovitusta marginaalista.

Korkoputki voidaan liittää joko yrityksesi uuteen tai olemassa olevaan lainaan haluamallesi ajanjaksolle. Lainan tulee olla sidottu euribor-korkoon ja lyhennystapa on tasa- tai kertalyhenteinen. Korkoputki seuraa lainan ehtoja, eikä niihin voida tehdä muutoksia putken voimassaoloaikana. Korkoputken tekemisestä ei peritä erillistä maksua, mutta purkaminen kesken sen voimassaoloajan voi aiheuttaa kustannuksia.

Korkojen nousulta suojautuminen on tärkeä osa taloyhtiön pitkäjänteistä ja vastuullista taloudenhoitoa.