Johdannaiset

Riskienhallinnasta sijoittamiseen. Johdannaiset tarjoavat mahdollisuuden sijoitustoiminnan riskien hallintaan ja sijoitusnäkemyksen toteuttamiseen.

Johdannaiset riskienhallinnan välineinä

OTC-muotoiset osake-, korko- ja valuuttajohdannaiset tarjoavat kokeneelle sijoittajalle mahdollisuuden sijoitustoiminnan riskien hallintaan ja sijoitusnäkemyksen toteuttamiseen. Johdannaiset ovat yleisesti käytettyjä riskienhallinnan välineitä, joiden tavoitteena on suojata tehokkaasti sellaisilta markkinariskeiltä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksesi taloudelliseen tulokseen. Näitä riskejä ovat esimerkiksi korkojen ja valuuttojen markkinaliikkeet. Usein näiden riskien suojaaminen ilman johdannaisia voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Koska OTC-johdannaiset ovat kahdenvälisiä sopimuksia (pankki ja asiakas), voidaan kunkin johdannaissopimuksen nimellispääoma, erääntymispäivä, kohde-etuus ja muut yksityiskohdat räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaan.

Osakeoptioilla voidaan ottaa kantaa joko osakeindeksin tai yksittäisen osakkeen kurssikehitykseen. Vastaavasti korkojohdannaisilla voidaan toteuttaa näkemystä korkojen laskun tai nousun puolesta tai vaikkapa suojata oman joukkovelkakirjalainasalkun korkoriskiä.

Valuuttajohdannaisilla yrityksesi voi suojata sijoitusten valuuttariskiä tai hakea sijoitussalkkuunsa tuottoja valuuttamarkkinoilta tekemättä suoria sijoituksia vieraan valuutan määräisenä.

Johdannaiset sijoitustuotteina

Johdannaisten avulla voidaan muodostaa myös sijoitustuotteita, joiden tuotto ja riskiprofiili ovat räätälöitävissä yrityksesi markkinanäkemyksen ja tarpeiden mukaan. Tuotto voi perustua tiettyyn omaisuusluokkaan tai eri omaisuusluokkien yhdistelmiin. Tyypillisiä kohteita ovat strukturoitu sijoittaminen, korkojohdannaiset ja hyödykejohdannaiset. Muita kohteita voivat olla esimerkiksi osake, valuutta, luottoriski, indeksi tai tällaisen kohde-etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku.

Ota yhteyttä omaan tai lähimpään osuuspankkiin, asiantuntijamme auttavat valitsemaan yrityksesi kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan johdannaisratkaisun.

Palvelun tarjoaa OP Yrityspankki Oyj.