Muut sijoitustuotteet yrityksille

Osake- ja korkosijoitusten ulkopuolelta poimitut tuotteet lisäävät yrityksen sijoitussalkun hajautusta. Osalla tuotteista on myös merkityksiä yrityksen riskienhallinnassa tai rahoituksessa. Tutustu monipuoliseen valikoimaan eri sijoitustuotteita.

Sijoittaminen kiinteistöihin ja muuhun reaaliomaisuuteen 

Asunto-, kiinteistö- ja metsäsijoitusten avulla yritys voi hajauttaa sijoituksia monipuolisesti reaaliomaisuuteen. Yrityksellä on mahdollisuus tehdä suoria sijoituksia reaaliomaisuuteen tai sijoittaa niihin erikoistuneisiin sijoitusrahastoihin.

Sijoittaminen strukturoituihin tuotteisiin

Strukturoitujen sijoitustuotteiden avulla yritys voi tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa, myös laskumarkkinassa. Strukturoidut sijoitustuotteet pohjautuvat tarkasti valittuun teemaan ja ne huomioivat ajankohtaisen markkinatilanteen. Yleisiä kohde-etuuksia ovat osakkeet, valuutat ja luottoriski. Strukturoiduilla sijoitustuotteilla on tietty merkintäajankohta ja erääntymispäivä. Merkintäajankohta kestää kuukaudesta kahteen.

Sijoittaminen joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinatuotteisiin

Yritys voi hyödyntää rahamarkkinatuotteita ja joukkovelkakirjalainoja sekä sijoittamisen että rahoituksen muotona. Sijoituskohteena rahamarkkinatuotteet ja joukkovelkakirjalainat tarjoavat ennakoitavuutta yrityksen taloudelle, koska niiden tuotto ja pitoaika on tiedossa jo etukäteen.

Sijoittaminen johdannaisiin

Johdannaisten avulla voidaan muodostaa sijoitustuotteita, joiden tuotto ja riskiprofiili ovat räätälöitävissä yrityksesi markkinanäkemyksen ja tarpeiden mukaan. Johdannaisen arvo perustuu jonkin toisen kohde-etuuden arvoon. Kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi arvopaperi, valuutta tai indeksi. Yritys voi hyödyntää johdannaisia myös tavoitellakseen suojaa markkinariskeiltä.

Osakesijoittaminen
Tutustu osakesijoittamiseen
Rahastosäästäminen
Tutustu rahastosäästämiseen
OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi. Strukturoidut sijoitustuotteet, rahamarkkinatuotteet ja johdannaiset tarjoaa OP Yrityspankki Oyj.