Strukturoidut tuotteet

Strukturoidut tuotteet

Onko yritykselläsi varallisuutta, jonka olet valmis sijoittamaan pidemmäksi aikaa? Strukturoidut tuotteet ovat joustavia ratkaisuja yrityksesi pidempiaikaiseen sijoittamiseen.

Strukturoidut tuotteet ovat joukkovelkakirjalainoja, jotka tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia erilaisissa markkinatilanteissa. Niiden tuotto perustuu osin tai kokonaan tietyn kohde-etuuden arvon kehitykseen. Strukturoitujen tuotteiden kohde-etuus voidaan valita varsin laajasta valikoimasta. Kohde-etuutena voivat olla esimerkiksi osakkeet, osakeindeksit, rahastot, valuutat, hyödykkeet, korot tai korkoindeksit, luottoriski, inflaatio tai näiden erilaiset yhdistelmät. Näihin tuotteisiin sijoittaminen on kustannustehokasta, sillä laina-ajalta ei tule kuluja.

Tuotteiden tuottoprofiilit ovat hyvin joustavia ja ne voidaan rakentaa täysin yrityksesi tarpeiden mukaan. Tuottoprofiiliin voidaan myös vaikuttaa sillä, turvataanko tuotteen pääoma sijoitusajalta kokonaan, osittain vai ei ollenkaan.

Räätälöityjen ratkaisujen lisäksi tarjolla on jatkuvasti myös struktuuriperheen tuotteita, joita ovat Säästö- ja Sijoitusobligaatio sekä Yrityskorko.

Ota yhteyttä osuuspankkiisi, asiantuntijamme auttavat valitsemaan yrityksesi kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvan sijoitusratkaisun.

OPn struktuuriperheestä löytyy jokaiselle jotakin. Strukturoitujen tuotteiden kautta voi sijoittaa monipuolisesti eri kohde-etuuksiin ja viiteyhtiöihin.

Lue lisää Säästö- ja Sijoitusobligaatioista ja Yrityskorosta sekä muista struktuuriperheen tuotteista.

Klikkaamalla linkkiä siirryt OPn Henkilöasiakkaiden verkkosivuille, Yritysasiakkaiden verkkosivuilla ei voi vielä tehdä merkintöjä. Voit palata takaisin Strukturoitujen tuotteiden sivulle painamalla vasemmassa ylänurkassa olevaa paluu-näppäintä.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.