Strukturoidut sijoitustuotteet

Tavoittele tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa, myös laskumarkkinassa.
1

Hajauta sijoituksiasi

Saat järkevää hajautusta sijoituksiisi eri riskitason ja kohdemarkkinoiden ratkaisuista.

2

Hyödy eri markkinatilanteissa

Asiantuntijat ja varainhoitajat pyrkivät reagoimaan ajankohtaiseen markkinatilanteeseen ja luomaan sijoittajalle lisäarvoa sekä tuottoja.

3

Juuri sinulle sopivalla riskitasolla

Sijoitustuotteet tarjoavat laajan skaalan mahdollisuuksia niin maltillista kuin korkeaa riskiä sietäville sijoittajille.

 

Strukturoitujen sijoitustuotteiden avulla voit tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa, myös laskumarkkinassa. Saat myös järkevää hajautusta sijoituksiisi eri riskitason ja kohdemarkkinoiden ratkaisuista.

Strukturoidut sijoitustuotteet pohjautuvat tarkasti valittuun teemaan sekä ne huomioivat ajankohtaisen markkinatilanteen. Yleisiä kohde-etuuksia ovat osakkeet, valuutat ja luottoriski. Strukturoiduilla sijoitustuotteilla on tietty merkintäajankohta ja erääntymispäivä. Merkintäajankohta kestää kuukaudesta kahteen.

Mistä tuotto muodostuu?

Tuoton mahdollisuus linkittyy strukturoitujen sijoitustuotteiden rakenteeseen. Niissä on kaksi osaa: joukkovelkakirjalaina eli korkokomponentti sekä johdannaisista muodostuva tuottokomponentti. 

Lainan korkokomponentti on korkosijoitus, joka kasvaa ennalta määritellyn määrän korkoa laina-aikana. Korkokomponentti takaa, että lainan eräpäivänä sijoittajalle maksetaan takaisin vähintään ennalta määritelty osuus lainaan sijoitetusta pääomasta. 

Lainan tuottokomponentti rakennetaan hyödyntämällä johdannaisia. Ne ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo hinnoitellaan kohde-etuuden perusteella. Strukturoiduissa tuotteissa kohde-etuus voi olla esimerkiksi indeksi, valuutta, osakkeet tai luottoriski. 

Strukturoidut sijoitustuotteet

 

Tutustu tuoterakenteisiin
 

Strukturoidut sijoitustuotteet sopivat monille sijoittajille

  • Asiantuntijat ja varainhoitajat pyrkivät reagoimaan ajankohtaiseen markkinatilanteeseen ja luomaan sijoittajalle lisäarvoa sekä tuottoja.
  • Strukturoitujen tuotteiden avulla voit sijoittaa markkinoille, joille vain isoilla institutionaalisilla sijoittajilla on pääsy.
  • Tuoteperheitä ovat Säästöobligaatio, Sijoitusobligaatio, SijoitusPlus, Yrityskorko, Autocall, Booster ja Takuukorko.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.