Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.


Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:


OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (OP) julkaisi 28.7.2021 osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2020. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 29.7.2021 OP Terveys Booster 18/2021, OP Matkailu Takuukorko Autocall 21/2021, OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2021 ja OP Sijoitusobligaatio Rokotevalmistajat IX/2021 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen perumiseen kolmen (3) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta. 

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi perua 2.8.2021 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty. 


Helsingissä 28.7.2021
OP Yrityspankki Oy