Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN
 

OP Yrityspankki Oyj (OP) ja OP Ryhmä julkaisivat 4.2.2020 tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 5.2.2020 OP SijoitusPlus Vakuutusyhtiöt I/2020, OP Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020, OP Kehittyvät Markkinat Booster 1/2020, OP Kehittyvät Markkinat Autocall 2/2020, OP Fortum Autocall 3/2020 ja OP UPM Takuukorko 4/2020 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen peruuttamiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta. (AML 4 luku 14 § 3 momentti).

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi peruuttaa 6.2.2020 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty. 

Helsingissä, 4.2.2020
OP Yrityspankki Oyj