Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (OP) ja OP Ryhmä julkaisivat 26.2.2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 27.2.2020 OP SijoitusPlus Vakuutusyhtiöt I/2020, OP Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020​, OP SijoitusPlus Tähtitoimialat III/2020, OP Fortum Autocall 3/2020, OP UPM Takuukorko 4/2020, OP Kehittyvät Markkinat Booster 6/2020, OP Metsä Kuponki Autocall 7/2020 ja OP Nokia Takuukorko 8/2020 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen peruuttamiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta. (AML 4 luku 14 § 3 momentti).

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi peruuttaa 28.2.2020 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä, 26.2.2020

OP Yrityspankki Oyj