Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN
 
OP Yrityspankki Oyj (OP) julkaisi 7.5.2019 osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2019. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 8.5.2019 OP Sijoitusobligaatio Terveys V/2019, OP SijoitusPlus Vastuulliset VI/2019, OP Autot Booster 12/2019, OP Metsä Kuponki Autocall 13/2019, OP Metsä Kuponki Autocall 17/2019, OP Stena Korko 14/2019 ja OP CLN Globaali 15/2019 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen peruuttamiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta. (AML 4 luku 14 § 3 momentti).
 
Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi peruuttaa 9.5.2019 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä, 7.5.2019
OP Yrityspankki Oyj

 

 

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN PÄIVITTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj julkaisi 6.5.2019 uuden joukkovelkakirjaohjelmaesitteen ("Ohjelmaesite"). Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on päivityksen jälkeen tutustuttava myös uuteen Ohjelmaesitteeseen. Uudet tiedot Liikkeeseenlaskijasta löytyvät uudesta Ohjelmaesitteestä, mutta myös vuosipäivityksen jälkeen OP Sijoitusobligaatio Terveys V/2019, OP SijoitusPlus Vastuulliset VI/2019, OP Autot Booster 12/2019, OP Metsä Kuponki Autocall 13/2019, OP Metsä Kuponki Autocall 17/2019, OP Stena Korko 14/2019 ja/tai OP CLN Globaali 15/2019 -lainojen lainakohtaisiin ehtoihin sovelletaan 25.5.2018 julkaistun ohjelmaesitteen yleisiä ehtoja.
 
Esitepäivityksen julkistamisen seurauksena ennen 7.5.2019 OP Sijoitusobligaatio Terveys V/2019, OP SijoitusPlus Vastuulliset VI/2019, OP Autot Booster 12/2019, OP Metsä Kuponki Autocall 13/2019, OP Metsä Kuponki Autocall 17/2019, OP Stena Korko 14/2019 ja OP CLN Globaali 15/2019 -lainoja merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen peruuttamiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta (AML 4 luku 14 § 3 momentti).
 
Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi peruuttaa 8.5.2019 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä, 6.5.2019
OP Yrityspankki Oyj