Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (OP) täydensi ohjelmaesitettään 20.11.2023. Täydennysasiakirja hyväksyttiin ja julkaistiin 20.11.2023. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 20.11.2023 OP Säästöobligaatio MultiAsset Kuponki LI/2023, OP Säästöobligaatio MultiAsset Kuponki LII/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki Kertyvä 3 v LIV/2023, OP Qt Takuukorko 30/2023, OP Kesko Autocall 31/2023, OP Suomi Booster 32/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki 3 v LVII/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki 1 v LVIII/2023, OP Säästöobligaatio Pohjoismaat LIX/2023, OP Säästöobligaatio Pohjoismaat LX/2023, OP Stora Enso Autocall 33/2023, OP Säästöobligaatio Yritysluotto Kertyvä LXI/2023, OP Aurinko & Tuuli Kuponki Auto-call 34/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki 2 v LXII/2023, OP Suomi Booster 36/2023, OP Korkokäytävä Obligaatio 35/2023 tai OP Säästöobligaatio Korkoputki Kertyvä 3 v LXIII/2023 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen perumiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 23(2) artikla).

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi perua 22.11.2023 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä 20.11.2023

OP Yrityspankki Oyj