Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

 Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:

OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (”OP”) julkaisi 4.5.2022 osavuosikatsauksensa 1.1.-31.3.2022. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettään. Esitetäydennyksen julkaisemisen takia sijoittajilla, jotka ovat merkinneet seuraavia lainoja ennen 4.5.2022, on mahdollisuus perua sijoituspäätöksensä kolmen (3) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/337 1(8) artikla):

  • OP Sijoitusobligaatio Terveys IV/2022
  • OP SijoitusPlus Vakuutusyhtiöt VI/2022
  • OP Orange Askelma Autocall 17/2022
  • OP Pankit Autocall 18/2022
  • OP Goodyear Autocall 19/2022
  • OP Suomi Kuponki Autocall 20/2022
  • OP Sijoitusobligaatio Telekommunikaatio VII/2022.

    Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi perua 9.5.2022 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen merkintäpaikkaan, jossa merkintä on tehty. Merkintäpaikat on kerrottu lainakohtaisissa ehdoissa.

Helsingissä 4.5.2022
OP Yrityspankki Oyj