Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (OP) julkaisi 22.10.2020 osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2020. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 23.10.2020 OP Suomi Autocall 30/2020, OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 31/2020, OP Ruotsi Takuukorko 32/2020, OP Arvo-osakkeet Booster 33/2020, OP SijoitusPlus Arvoyhtiöt XI/2020 ja OP Sijoitusobligaatio Päivittäistavarakauppa XII/2020 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen perumiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta.

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi perua 26.10.2020 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä, 22.10.2020
OP Yrityspankki Oyj