Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (OP) ja OP Ryhmä julkaisivat 3.5.2023 osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 3.5.2023 OP Fortum Kuponki Autocall 10/2023, OP Nokian Renkaat Autocall 11/2023, OP Nokian Renkaat Takuukorko 12/2023, OP SijoitusPlus Luksusyhtiöt XVII/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki Kertyvä 3 v XVIII/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki 3 v XXI/2023, OP Säästöobligaatio Korkoputki 1 v XX/2023, OP Shell Autocall 13/2023, OP Säästöobligaatio Yritysluotto Kertyvä XXIV/2023, OP Säästöobligaatio Eurooppa & Amerikka XIX/2023, OP Säästöobligaatio MultiAsset XXII/2023, OP Yrityskorko Amerikka III/2023 tai OP SijoitusPlus Megatrendit XXIII/2023 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen perumiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/337 1(8) artikla).

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi perua 5.5.2023 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä 3.5.2023
OP Yrityspankki Oyj