Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN
 
OP Yrityspankki Oyj (OP) julkaisi 28.4.2020 osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2020. Tästä syystä OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettä. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 30.4.2020 OP Kehittyvät Markkinat Booster 12/2020, OP Suomi Booster 13/2020, OP SijoitusPlus Vastuulliset V/2020, OP Yrityskorko Eurooppa I/2020 ja OP Säästöobligaatio Korko VI/2020 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen peruuttamiseen kahden (2) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta.
 
Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi peruuttaa 4.5.2020 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen Osuuspankkiin, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä, 29.4.2020
 
OP Yrityspankki Oyj