Perumisoikeus

OPn kotimaista joukkovelkakirjalainaohjelmaa päivitetään ja täydennetään aika ajoin. Siihen liittyvästä merkintöjen perumisoikeudesta ilmoitamme tällä sivulla.

Tiedoksi OPn joukkovelkakirjalainojen merkitsijöille:

OP YRITYSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAESITTEEN TÄYDENTÄMINEN

OP Yrityspankki Oyj (OP) julkaisi 19.9.2022 pörssitiedotteen, minkä vuoksi OP:lle syntyi velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmaesitettään. Esitetäydennyksen julkistamisen seurauksena ennen 20.9.2022 OP Säästöobligaatio Vakuutusyhtiöt XIV/2022, OP Suomi Kuponki Obligaatio 41/2022, OP Teknologiayhtiöt Obligaatio 40/2022, OP Teräsyhtiöt Kuponki Autocall 35/2022, OP Yrityskorko Maailma Kertyvä IX/2022, OP Yrityskorko Maailma VIII/2022, OP Fortum Takuukorko 37/2022, OP QT Autocall 39/2022, OP Säästöobligaatio Megatrendit XV/2022, OP Vakuutusyhtiöt Booster 36/2022 ja OP SijoitusPlus Teknologiayhtiöt XVI/202 -lainaa merkinneille annetaan mahdollisuus sijoituspäätöksen perumiseen kolmen (3) pankkipäivän aikana tämän tiedotteen antamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/337 1(8) artikla).

Edellä mainitun mukaiset merkinnät voi perua 23.9.2022 kello 16.00 mennessä ottamalla yhteyttä siihen merkintäpaikkaan, jossa merkintä on tehty.

Helsingissä 20.9.2022
OP Yrityspankki Oyj