SijoitusPlus

Hyvä tuottopotentiaali ja osittainen pääomaturva.

Osittain pääomaturvatulla sijoituksella tavoittelet tuottoa rajatulla riskillä

Osittain pääomaturvattu SijoitusPlus on tuote säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat tavoitella korkeampaa tuottopotentiaalia, ja ovat valmiita kantamaan riskiä takaisinmaksettavan pääoman osittaisesta menettämisestä. Lainan tavoitteena on hyvä tuottopotentiaali rajatulla riskitasolla.

Lainan tuotto muodostuu kohde-etuuden kehityksen perusteella

Kohde-etuudet voivat olla esimerkiksi osakkeita, viitekorkoja, valuuttoja tai hyödykkeitä.

Sijoituskohde pohjautuu ajankohtaiseen teemaan

Strukturoidut sijoitustuotteet pohjautuvat tarkasti valittuun ja ajankohtaisen markkinatilanteen huomioivaan teemaan.

Tuotteet saatavilla vain rajoitetun ajan

Strukturoiduilla sijoitustuotteilla on rajattu merkintäaika. Merkintäajan pituus yleensä 1-2 kuukautta.

SijoitusPlus on sopiva ratkaisu, jos haluat tavoitella parempaa tuottoa ja olet valmis kantamaan rajattua riskiä.

SijoitusPlus sopii sinulle, jos hyväksyt rajatun riskin ja haluat sijoittaa ilman ylikurssia. Sen tuottopotentiaali on perinteistä joukkovelkakirjalainaa sekä sijoitusobligaatiota korkeampi. Korkeampi tuottopotentiaali on mahdollinen kantamalla riskiä takaisinmaksettavan pääoman osittaisesta menettämisestä. Se voi mahdollistaa jopa indeksisijoitusta paremman tuoton suotuisassa markkinatilanteessa.

SijoitusPlus tuotenimellä myydään kahta erilaista lainarakennetta tuottokertoimellista sekä kupongillista. Eri rakenteilla voit tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa.

Tuottokerroinlainassa lainan hyvitys riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja positiivinen kurssikehitys kerrotaan tuottokertoimella.  Tässä rakenteessa myös lainan enimmäistuotto on yleensä rajattu, esimerkiksi positiivisesta kehityksestä voidaan huomioida enintään 30 %.

Myös kuponkilainan hyvitys riippuu kohde-etuuden kehityksestä, mutta mikäli kurssikehitys on ennalta määritetyn vaihteluvälin sisällä, sijoittajalle maksetaan kohde-etuuden kehitystä korkeampi kuponki. Kuponkirakenteessa enimmäistuottoa ei yleensä ole rajattu. Kupongin ansioista sijoittaja voi saavuttaa tuottoa, vaikka kohde-etuus pysyisi paikallaan laina-aikana.

SijoitusPlus -lainassa on osittainen pääomaturva

Toisin kuin sijoitus- tai säästöobligaatiossa, sijoittajan nimellispääoma ei ole kokonaisuudessaan turvattu, vaan lainassa on osittainen pääomaturva. Yleensä SijoitusPlus -lainan pääomaturva on välillä 75 % - 90 %, lainasta riippuen. Esimerkiksi 90 % pääomaturva tarkoittaa, että lainan kohde-etuuden kehittyessä epäsuotuisasti voit hävitä enintään 10 % sijoittamastasi nimellispääomasta. Maltillisen riskin vastapainona SijoitusPlus -lainan tuottoprofiili on houkutteleva.

SijoitusPlussan laina-aika vaihtelee yleensä 3-5 vuoden välillä. SijoitusPlus on tarkoitettu pidettäväksi eräpäivään asti mutta normaaleissa markkinaolosuhteissa voit myydä sijoituksesi aiemmin. Ota silloin yhteyttä omaan osuuspankkiisi.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.