” ”

Strukturoidut sijoitustuotteet

Strukturoitujen sijoitustuotteiden avulla voit tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa, myös laskumarkkinassa. Saat myös järkevää hajautusta sijoituksiisi eri riskitason ja kohdemarkkinoiden ratkaisuista.

Strukturoidut sijoitustuotteet pohjautuvat tarkasti valittuun teemaan sekä ne huomioivat ajankohtaisen markkinatilanteen. Yleisiä kohde-etuuksia ovat osakkeet, valuutat ja luottoriski. Strukturoiduilla sijoitustuotteilla on tietty merkintäajankohta ja erääntymispäivä. Merkintäajankohta kestää kuukaudesta kahteen.


Tutustu nyt myynnissä oleviin strukturoituihin sijoitustuotteisiin

Mistä tuotto muodostuu?

Tuoton mahdollisuus linkittyy strukturoitujen sijoitustuotteiden rakenteeseen. Niissä on kaksi osaa: joukkovelkakirjalaina (korkokomponentti) sekä johdannaisista muodostuva tuottokomponentti.

Johdannaiset puolestaan ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo hinnoitellaan kohde-etuuden perusteella. Strukturoiduissa tuotteissa se voi olla esimerkiksi indeksi, valuutta, osakkeet tai luottoriski.

Strukturoidut sijoitustuotteet sopivat monille sijoittajille

  • Asiantuntijat ja varainhoitajat pyrkivät reagoimaan ajankohtaiseen markkinatilanteeseen ja luomaan sijoittajalle lisäarvoa sekä tuottoja.
  • Strukturoitujen tuotteiden avulla voit sijoittaa markkinoille, joille vain isoilla institutionaalisilla sijoittajilla on pääsy. 
  • Tuoteperheitä ovat Sijoitusobligaatio, SijoitusPlus, Yrityskorko, Autocall, Booster ja Takuukorko.

Ota yhteyttä osuuspankkiisi, asiantuntijamme auttavat valitsemaan sinun tilanteeseesi soveltuvan sijoitusratkaisun.

Tutustu myös