Sijoitusobligaatio

Hyvä tuottopotentiaali rajatulla riskillä

Nimellispääomaturvatulla sijoituksella tavoittelet tuottoa rajatulla riskillä

Nimellispääomaturvattu sijoitusobligaatio on tuote säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa rajatulla riskillä. Lainan tavoitteena on hyvä tuottopotentiaali matalalla riskitasolla.

Sijoituksen tuotto muodostuu kohde-etuuden kehityksen perusteella

Kohde-etuudet voivat olla esimerkiksi osakkeita, viitekorkoja, valuuttoja tai hyödykkeitä

Sijoituskohde pohjautuu ajankohtaiseen teemaan

Strukturoidut sijoitustuotteet pohjautuvat tarkasti valittuun ja ajankohtaisen markkinatilanteen huomioivaan teemaan.

Tuotteet saatavilla vain rajoitetun ajan

Strukturoiduilla sijoitustuotteilla on rajattu merkintäaika, jonka pituus on yleensä 1-2 kuukautta.

Sijoitusobligaatioon sijoittamalla tavoittelet tuottoa rajatulla riskillä

Sijoitusobligaatio on osakesäästämistä turvallisempi vaihtoehto, jonka tuottopotentiaali on parempi kuin perinteisellä joukkovelkakirjalainalla.

Sijoitusobligaatio on nimellispääomaturvattu säästämis- ja sijoitusratkaisu, jonka tuottotavoite on korkeampi kuin Säästöobligaatiossa. Sijoitusobligaatio sopii sijoittajalle, joka hyväksyy rajatun riskin.

Korkeampi tuottopotentiaali on mahdollinen niin sanotun ylikurssin ansiosta. Ylikurssi tarkoittaa, että laina merkitään yli nimellisarvon. Esimerkiksi 10 % ylikurssi tarkoittaa, että maksat 1000 € sijoituksesta 1100 €. Suotuisassa markkinatilanteessa ylikurssi voi mahdollistaa jopa suoraa osakesijoitusta paremman tuoton. Kohde-etuuden kehittyessä epäsuotuisasti sijoittajan tappio on rajattu ylikurssin menettämiseen. Edeltävässä esimerkissä siis kohde-etuuden kehittyessä epäsuotuisasti sijoittajalle maksettaisiin eräpäivänä takaisin vähintään sijoituksen nimellisarvo eli 1000 €, jolloin enimmäistappio olisi 100 € eli ylikurssin verran. Lainan pääomaturva ei siis kata maksettua ylikurssia.

Sijoitusobligaatio voi olla tuottokertoimellinen tai kupongillinen laina

Sijoitusobligaatio tuotenimellä myydään kahta erilaista lainarakennetta: tuottokertoimellista sekä kupongillista. Eri rakenteilla voit tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa.

Tuottokerroinlainassa lainan hyvitys riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja positiivinen kurssikehitys kerrotaan tuottokertoimella. Tässä rakenteessa myös lainan enimmäistuotto on yleensä rajattu, esimerkiksi positiivisesta kehityksestä voidaan huomioida enintään 30 %.

Myös kuponkilainan hyvitys riippuu kohde-etuuden kehityksestä, mutta mikäli kurssikehitys on ennalta määritetyn vaihteluvälin sisällä, sijoittajalle maksetaan kohde-etuuden kehitystä korkeampi kuponki. Kuponkirakenteessa enimmäistuottoa ei yleensä ole rajattu. Kupongin ansioista sijoittaja voi saavuttaa tuottoa, vaikka kohde-etuus pysyisi paikallaan laina-aikana.

 

Sijoitusobligaation laina-aika vaihtelee yleensä 2-5 vuoden välillä. Normaaleissa markkinaolosuhteissa voit myydä sijoituksesi pois kesken laina-ajan. Ota silloin yhteyttä omaan osuuspankkiisi.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.