Säästöobligaatio - kohtuullisen tuoton säästämisratkaisu

Pääomaturvattu säästöobligaatio on tuote säästäjille ja sijoittajille, jotka eivät halua riskeerata sijoituksen nimellispääomaa.

Säästöobligaatio soveltuu kaikille säästäjille ja sijoittajille. Pääomaturvattu obligaatio on esimerkiksi osakesäästämistä turvallisempi vaihtoehto. Sen tuotto-odotus on perinteistä joukkovelkakirjalainaa korkeampi.

Pääomaturva tarkoittaa sitä, että sijoittajana saat nimellispääoman täysimääräisenä takaisin eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista ylikurssia tai merkintäpalkkiota.

Säästöobligaatioiden sijoitusteemat ovat vaihtuvia, joten saat sijoituksellesi hyvän hajautuksen.

Obligaation tuotto on sidottu kohde-etuuden kehitykseen laina-aikana. Kohde-etuudet voivat olla esimerkiksi osakkeita, valuuttoja tai hyödykkeitä.

Säästöobligaatio sijoituskohteena

  • Tavoitteena on kohtuullinen tuotto
  • Säästöaika on yli 5 vuotta
  • Merkintäpalkkio on noin 2 %

 

Säästöobligaatio soveltuu pidemmän ajan sijoituskohteeksi, sillä laina-aika on yleensä yli 5 vuotta. Normaaleissa markkinaolosuhteissa voit myydä sijoituksesi pois kesken laina-ajan. Ota silloin yhteyttä omaan osuuspankkiisi.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.