Muokattu kuva maapallosta ja kurssilukemista.

Rahamarkkinatuotteet

Yrityksellesi tuottavaa, lyhytaikaista sijoitusta tai vaihtoehto taserahoitukselle.

Tarjoamme yrityksellesi monipuolisia sijoittamisen ratkaisuja. Rahamarkkinainstrumentit sijoituksena mahdollistavat sijoittajalle ennalta määritellyn tuoton sekä sijoituksen pitoajan. Vastaavasti, kun yrityksesi haluaa laajentaa rahoituspohjaa markkinaehtoisella rahoituksella, rahamarkkinainstrumentit ovat hyvä vaihtoehto taserahoitukselle.

Rahamarkkinainstrumentit ovat lyhytaikaisia, alle 12 kuukauden pituisia korkoinstrumentteja, joita voivat laskea liikkeelle pankit, yritykset, valtiot, kunnat sekä yhteisöt.

Rahamarkkinainstrumentteja ovat sijoitustodistukset, yritystodistukset, valtion velkasitoumukset,  kuntatodistukset ja ECP:t (Euro Commercial Paper). Lyhyet rahamarkkinasijoitukset ovat pääsääntöisesti ns. nollakorkoisia todistuksia, jonka haltijalle liikkeeseenlaskija maksaa todistukseen merkittynä eräpäivänä nimellisarvon. Markkinoilla sijoitus-, yritys- ja kuntatodistuksissa sekä valtion velkasitoumuksissa minimierä on 100 000 euroa.

Sijoitustodistukset ja valtion velkasitoumukset ovat arvo-osuusmuotoisia. Niiden hallinnointi hoidetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä kotimaisessa arvo-osuusjärjestelmässä. Yritys- ja kuntatodistukset ovat arvopaperimuotoisia ja niitä hallinnoidaan pankkien omissa järjestelmissä.

Ota yhteyttä osuuspankkiisi, asiantuntijamme auttavat valitsemaan yrityksesi kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan rahoitus- ja sijoitusratkaisun.

Palvelun tarjoaa OP Yrityspankki Oyj.