Joukkolainat

Yrityksellesi tuottavaa sijoitusta tai laajempi rahoituspohja markkinaehtoisella rahoituksella.

Tarjoamme yrityksellesi monipuolisia sijoittamisen ratkaisuja. Joukkovelkakirjalainat sijoituksena mahdollistavat sijoittajalle ennalta määritellyn tuoton sekä sijoituksen pitoajan. Vastaavasti, kun yrityksesi haluaa laajentaa rahoituspohjaa markkinaehtoisella rahoituksella, joukkovelkakirjalaina on hyvä vaihtoehto taserahoitukselle.

Joukkovelkakirjalainat ovat pankkien, yritysten, valtioiden, kuntien ja muiden yhteisöjen liikkeeseen laskemia lainoja. Lainan minimimerkintämäärä on lainakohtainen. Uusissa emissioissa minimimerkintä on pääsääntöisesti 100 000 euroa. Joukkovelkakirjalainoissa sijoittaja on paremmassa etuoikeusasemassa yhtiön konkurssitilanteessa osakkeenomistajaan verrattuna.

Kiinteä tai vaihtuva korko?

Joukkovelkakirjalainat ovat yleensä kertalyhenteisiä ja joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia. Kiinteäkorkoisille lainoille maksetaan emissiohetkellä sovittua kiinteää kuponkikorkoa, joka maksetaan vuosittain, puolivuosittain tai neljännesvuosittain.

Vaihtuvakorkoisten lainojen kuponkikorko on sidottu yleensä kolmen tai kuuden kuukauden euribor-korkoon. Joukkovelkakirjalainan tuottoa verrataan viitekorkoon, joka on joko tietyn valtiolainan korko tai markkinaswap-korko. Tuottoero valtion joukkovelkakirjalainoihin tai markkinaswap-korkoihin riippuu liikkeeseenlaskijan arvioidusta luottoriskistä ja laina-ajasta.

Joukkovelkakirjalainat ovat arvo-osuusmuotoisia. Niiden hallinnointi hoidetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä kotimaisessa arvo-osuusjärjestelmässä tai ulkomaisessa Euroclear-järjestelmässä.

Jälkimarkkinakaupankäynti

Jälkimarkkinakaupankäynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä lainan emission eli liikkeeseenlaskun jälkeen. Lähes kaikki liikkeessä olevat joukkovelkakirjalainat ovat jälkimarkkinakelpoisia toisin sanoen niitä voi ostaa ja myydä kesken laina-ajan. Jälkimarkkinakaupat tehdään aina senhetkiseen markkinahintaan.

Ota yhteyttä osuuspankkiisi, asiantuntijamme auttavat valitsemaan yrityksesi kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvan rahoitus- ja sijoitusratkaisun.

Palvelu tarjoaa yrityksellesi monipuoliset mahdollisuudet arvopaperiomaisuuden säilytykseen sekä kaupanselvitykseen. Voit valita yrityksesi sijoitusaktiivisuuteen ja tarpeisiin parhaiten sopivan palvelun kolmesta eri vaihtoehdosta.

Tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden seurata tekemämme osaketutkimuksen tuloksia verkossa. Tutkimuksen painopiste on toimiala- ja yritystutkimuksessa.

Palveluun sisältyy muun muassa päivittäinen aamukatsaus, tutkittujen yhtiöiden lajittelu- ja vertailumahdollisuus sekä erilaisia listauksia. Saat myös kerran kuukaudessa laajemmin kantaa ottavat strategiakommentit ja kaksi kertaa vuodessa koko markkinaa koskevan sijoitusstrategian.

Palvelun tarjoaa OP Yrityspankki Oyj.