Personförsäkring

En personförsäkring är ett skydd för din hälsa. Med försäkringen skyddar du din och din närmastes hälsa exempelvis i händelse av plötslig sjukdom och vid skador till följd av olycksfall. Personförsäkringar är till hjälp också, om familjens ekonomi försvagas på det tråkigaste sättet, dvs. om en familjemedlem avlider. Personförsäkringar tryggar ditt välbefinnande också när du reser runt om i världen, vid idrott som organiserats av ett idrottsförbund eller om du överväger ett skydd mot exempelvis arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom. Välj nedan önskad personförsäkring, läs mer om försäkringen, räkna ut premien och teckna en försäkring behändigt på nätet.

 

Pohjola Hälsoförsäkring – skydd genom hela livet

 

    
  
  
  
  
                        Vauvavakuutus tuo turvaa kasvavalle vauvalle.
Försäkring för ofött barn
Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Hälsoförsäkring för vuxen
Lapsivakuutus
Barnförsäkring

 

Andra personförsäkringar

 

Matkustaja lähdössä turvallisin mielin reissuun, kun matkavakuutus on kunnossa.
Reseförsäkring
Idrottsförsäkring
Talkoförsäkring
    
  
  
  
  
                        Livförsäkring tryggar framtiden och är speciellt viktig då du har familj eller lån.
50 % förhöjning 0 €
Livförsäkring
Sportskydd
Med parskydd skyddar du din familjs ekonomi, om du avlider
Parskydd
NewLife-livförsäkring
OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring
Tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.
Invaliditetsförsäkring

 

Varför lönar det sig att teckna en personförsäkring?

Med en försäkring skyddar du ofta ditt hem, hushållets fordon och de viktigaste värdeföremålen. Det allra viktigaste, din hälsa, blir ofta oförsäkrad.

Det lönar sig att teckna en personförsäkring, eftersom med försäkringen säkerställer du bästa möjliga vård om din hälsa vacklar. En sjukdom eller ett olycksfall kommer ofta plötsligt och överraskande, och med en personförsäkring säkerställer du att du i en skadesituation får bästa möjliga vård och snabbt kan återgå till vardagen. En personförsäkring är också ett ekonomiskt skydd för din familj i en situation där du som försäkringstagare avlider i ett olycksfall eller i en sjukdom.

Vad ersätter personförsäkringen?

Den ersättning som betalas ur försäkringen beror på vilken personförsäkring du väljer.

Med en hälsoförsäkring kan du trygga din hälsa i händelse av de läkar-, undersöknings- och rehabiliteringskostnader, som en sjukdom eller ett olycksfall förorsakar, med en reseförsäkring får du skydd för din hälsa och om du vill också skydd för ditt resgods då du reser runt i världen, ur en livförsäkring utbetalas en engångsersättning om den försäkrade avlider på grund av ett olycksfall eller en sjukdom. Du kan teckna en livförsäkring för dig själv eller som parskydd, som är en gemensam livförsäkring för två personer. OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring ger skydd i tre situationer: vid allvarlig sjukdom, bestående men till följd av olycksfall och dödsfall. Ur försäkringen betalas ut en engångsersättning som försäkringstagaren har valt. Du ser detaljerade uppgifter om vad försäkringen ersätter genom att ovan välja önskad personförsäkring.

De försäkringar som presenterats på den här sidan är frivilliga personförsäkringar för privatpersoner. Läs mer om lagstadgade personförsäkringar för anställda i företag.

Priset för en personförsäkring enkelt via nätet

Hur mycket kostar en personförsäkring? Hur mycket försäkringen kostar beror på vilken försäkring du väljer, vilka skydd du väljer till försäkringen och vilken självrisk du fastställer för skydden. Välj önskad försäkring ovan, därefter kan du på nätet räkna ut priset för försäkringen. De skydd som ingår i försäkringen kan du skräddarsy så att de täcker skadesituationer med den omfattning du vill. Då du har valt skydd och självrisker, kan du utifrån dina val se det preliminära priset för försäkringen, därefter kan du fortfarande ändra på innehållet i försäkringen.

Du observerar väl att vissa personförsäkringar kan du teckna endast genom att ringa våra försäkringsexperter. Då kan du gå igenom försäkringens innehåll och pris tillsammans med våra försäkringsexperter.

Den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare hjälper dig vid hälsobekymmer och olycksfall

Då din hälsa tryggas med personförsäkring från Pohjola Försäkring får du också tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare. Pohjola Hälsomästare är en hälsorådgivningstjänst du kan kontakta med låg tröskel när du funderar på om du ska uppsöka läkare.

Hälsomästarna bedömer behovet av vård, ger anvisningar för egenvård eller hänvisar och bokar tid till lämplig läkarmottagning. Via tjänsten Pohjola Hälsomästare får du som vår försäkringskund snabbt tid till våra läkarpartners mottagning för att enkelt sköta dina ärenden.

Om du blir sjuk eller skadar dig ska du först kontakta hälsomästaren i appen Pohjola Hälsomästare eller per telefon 0100 5225. Tjänsten är öppen varje dag kl. 7–23. När du sköter ditt ärende i tjänsten slipper du göra en skadeanmälan eftersom hälsomästaren sköter det för dig. Välj önskad personförsäkring ovan och läs om nyttan av försäkringen i en skadesituation.

Läs mer om tjänsten Pohjola Hälsomästare

Hälsoförsäkring – en frivillig personförsäkring från Pohjola Försäkring

Pohjola Försäkrings Hälsoförsäkring är ett skydd för din hälsa genom livet. Du kan skräddarsy försäkringen så att den passar dina behov och välja, om du vill teckna en försäkring endast i händelse av kostnader vid olycksfall eller för kostnader vid olycksfall och sjukdomar. Då du skyddar dig själv eller dina närstående i händelse av olycksfall, får du ersättning ur försäkringen, om du behöver vård då du exempelvis ramlat omkull eller slagit dig genom ett olycksfall på fritiden. Genom att utvidga skyddet att gälla också sjukdomar, kan du ansöka om försäkringsersättning också då du insjuknar plötsligt och på grund av insjuknandet måste uppsöka läkare. Försäkringen hjälper dig också om du på grund av ett olycksfall eller en sjukdom styrs exempelvis till magnetundersökning, operation eller rehabilitering.

Vid en personskada hjälper dig Pohjola Skadehjälpen

Skadehjälpen är en sökmotor för skador. Om en personskada inträffar får du via tjänsten snabbt hjälp och instruktioner för din situation. Skriv in i tjänsten den skada som inträffat varefter tjänsten söker lämpliga anvisningar samt ger kontaktinformation till Hälsomästaren och andra samarbetsparter som betjänar dig. I Skadehjälpen finns också information om vad försäkringen ersätter.

 

Läs mer om våra andra tjänster inom hälsa och välbefinnande

 

Pohjola Hälsomästare
Kontakta Pohjola Hälsomästaren genom appen eller per telefon, om du insjuknar eller skadar dig.