Personförsäkring

En personförsäkring är ett skydd för din hälsa. Med försäkringen skyddar du din och din närmastes hälsa exempelvis i händelse av plötslig sjukdom och vid skador till följd av olycksfall. Personförsäkringar är till hjälp också, om familjens ekonomi försvagas på det tråkigaste sättet, dvs. om en familjemedlem avlider. Personförsäkringar tryggar ditt välbefinnande också när du reser runt om i världen, vid idrott som organiserats av ett idrottsförbund eller om du överväger ett skydd mot exempelvis arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom. Välj nedan önskad personförsäkring, läs mer om försäkringen, räkna ut premien och teckna en försäkring behändigt på nätet.

 

Pohjola Hälsoförsäkring – skydd genom hela livet

 

Försäkring för ofött barn
Hälsoförsäkring för vuxen
Barnförsäkring

 

Andra personförsäkringar

 

AKTUELLT
Reseförsäkring
Idrottsförsäkring
Talkoförsäkring
Livförsäkring
Sportskydd
FÖRSTA ÅRET 0 €
NewLife-livförsäkring
Mies ja nainen sateenvarjon alla huonekasvin kanssa
OP Allvarlig sjukdom och livförsäkring
Tre skydd i ett paket: allvarlig sjukdom, bestående men på grund av olycksfall och livförsäkring.
Invaliditetsförsäkring

 

Varför lönar det sig att teckna en personförsäkring?

Med en försäkring skyddar du ofta ditt hem, hushållets fordon och de viktigaste värdeföremålen. Det allra viktigaste, din hälsa, blir ofta oförsäkrad.

Det lönar sig att teckna en personförsäkring, eftersom med försäkringen säkerställer du bästa möjliga vård om din hälsa vacklar. En sjukdom eller ett olycksfall kommer ofta plötsligt och överraskande, och med en personförsäkring säkerställer du att du i en skadesituation får bästa möjliga vård och snabbt kan återgå till vardagen. En personförsäkring är också ett ekonomiskt skydd för din familj i en situation där du som försäkringstagare avlider i ett olycksfall eller i en sjukdom.

Då du tryggat din hälsa med Pohjola Försäkrings personförsäkring får du också tillgång till den avgiftsfria tjänsten Pohjola Hälsomästare. Om du oroar dig för din hälsa kan du ringa Hälsomästaren, som kartlägger din situation och styr dig till en lämplig expert för vård. Som försäkringskund hos oss uträttar du ärenden enklast hos Pohjola Sjukhus eller hos Pohjola Försäkring partner, där sjukhusets ersättningstjänst på dina vägnar sköter försäkringsärendet. Du betalar endast självrisken och resten sköts på dina vägnar utan en separat ersättningsansökan. Välj önskad personförsäkring ovan och läs mer om fördelarna med försäkringen i en skadesituation.

Vad ersätter personförsäkringen?

Den ersättning som betalas ur försäkringen beror på vilken personförsäkring du väljer.

Med en hälsoförsäkring kan du trygga din hälsa i händelse av de läkar-, undersöknings- och rehabiliteringskostnader, som en sjukdom eller ett olycksfall förorsakar, med en reseförsäkring får du skydd för din hälsa och om du vill också skydd för ditt resgods då du reser runt i världen, ur en livförsäkring utbetalas en engångsersättning om den försäkrade avlider på grund av ett olycksfall eller en sjukdom, och med skydd vid allvarlig sjukdom får du den valda engångsersättningen om du insjuknar i en av de allvarliga sjukdomar som uppräknas i försäkringsvillkoren. Du ser detaljerade uppgifter om vad försäkringen ersätter genom att ovan välja önskad personförsäkring.

De försäkringar som presenterats på den här sidan är frivilliga personförsäkringar för privatpersoner. Läs mer om lagstadgade personförsäkringar för anställda i företag.

Priset för en personförsäkring enkelt via nätet

Hur mycket kostar en personförsäkring? Hur mycket försäkringen kostar beror på vilken försäkring du väljer, vilka skydd du väljer till försäkringen och vilken självrisk du fastställer för skydden. Välj önskad försäkring ovan, därefter kan du på nätet räkna ut priset för försäkringen. De skydd som ingår i försäkringen kan du skräddarsy så att de täcker skadesituationer med den omfattning du vill. Då du har valt skydd och självrisker, kan du utifrån dina val se det preliminära priset för försäkringen, därefter kan du fortfarande ändra på innehållet i försäkringen.

Du observerar väl att vissa personförsäkringar kan du teckna endast genom att ringa våra försäkringsexperter. Då kan du gå igenom försäkringens innehåll och pris tillsammans med våra försäkringsexperter.

Hälsoförsäkring – en frivillig personförsäkring från Pohjola Försäkring

Pohjola Försäkrings Hälsoförsäkring är ett skydd för din hälsa genom livet. Du kan skräddarsy försäkringen så att den passar dina behov och välja, om du vill teckna en försäkring endast i händelse av kostnader vid olycksfall eller för kostnader vid olycksfall och sjukdomar. Då du skyddar dig själv eller dina närstående i händelse av olycksfall, får du ersättning ur försäkringen, om du behöver vård då du exempelvis ramlat omkull eller slagit dig genom ett olycksfall på fritiden. Genom att utvidga skyddet att gälla också sjukdomar, kan du ansöka om försäkringsersättning också då du insjuknar plötsligt och på grund av insjuknandet måste uppsöka läkare. Försäkringen hjälper dig också om du på grund av ett olycksfall eller en sjukdom styrs exempelvis till magnetundersökning, operation eller rehabilitering.

Vid en personskada hjälper dig Pohjola Skadehjälpen

Skadehjälpen är en sökmotor för skador. Om en personskada inträffar får du via tjänsten snabbt hjälp och instruktioner för din situation. Skriv in i tjänsten den skada som inträffat varefter tjänsten söker lämpliga anvisningar samt ger kontaktinformation till Pohjola Sjukhus, Hälsomästaren och andra samarbetsparter som betjänar dig. I Skadehjälpen finns också information om vad försäkringen ersätter.

 

Läs mer om våra andra tjänster inom hälsa och välbefinnande

 

    
  
  
  
  
                        Pohjola Sairaala -sovelluksesta nopea apu terveyshuoliin
Vård då du behöver den
Kontakta Pohjola Sjukhus experter genom appen eller per telefon, om du insjuknar eller skadar dig.